Bài 3: Hàm số bậc hai

A . LÝ THUYẾT

1) Định nghĩa

Hàm số bậc hai là hàm số có dạng 2

yax bxc = ++, trong đó a, b, c

là những hằng số và a?0.

Tập xác định của hàm số bậc hai là R.

2) Sơ lược về tịnh tiến đồ thị song song với trục tọa độ

a) Tịnh tiến một điểm

Trong mặt phẳng tọa độ, xét điểm M0(x0; y0). Với số k > 0 đã cho,

ta có thể dịch chuyển điểm M0:

- Lên trên hoặc xuống dưới (quy ước là luôn theo phương của trục

tung)

- Sang trái hoặc sang phải (quy ước là luôn theo phương của trục

hoành)

Khi dịch chuyển điểm M0như thế, ta còn nói rằng tịnh tiến điểm

M0song song với trục tọa độ

b) Tịnh tiến một đồ thị

Cho số k > 0. Nếu ta tịnh tiến tất cả các điểm của một đồ thị (G)

lên trên k đơn vị thì tập hợp các điểm thu được tạo thành 1 hình (G1). Ta

nói : tịnh tiến (G) lên trên k đơn vị thì được (G1), hoặc (G1) có được khi

tịnh tiến (G) lên trên k đơn vị.

pdf17 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2013 | Lượt xem: 1169 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Bài 3: Hàm số bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.hamsobachai.pdf
Tài liệu liên quan