Bài 4: Tích phân cơ bản của các hàm số lượng giác

2. Phương pháp

2.1. Nếu n chẵn thì sử dụng công thức hạ bậc

2.2. Nếu n  3 thì sử dụng công thức hạ bậc hoặc biến đổi theo 2.3.

2.3. Nếu 3  n lẻ (n  2p 1) thì thực hiện biến đổi

 

doc11 trang | Chia sẻ: longpd | Ngày: 24/07/2013 | Lượt xem: 2098 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Bài 4: Tích phân cơ bản của các hàm số lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 4. TÍCH PHÂN CƠ BẢN CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC A. CÔNG THỨC SỬ DỤNG 1. KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON trong đó và với qui ước 0! = 1 2. CÁC CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM LƯỢNG GIÁC B. CÁC DẠNG TÍCH PHÂN I. Dạng 1: 1. Công thức hạ bậc 2. Phương pháp 2.1. Nếu n chẵn thì sử dụng công thức hạ bậc 2.2. Nếu n = 3 thì sử dụng công thức hạ bậc hoặc biến đổi theo 2.3. 2.3. Nếu 3 £ n lẻ (n = 2p +1) thì thực hiện biến đổi: • • II. Dạng 2: (m, nÎN) 1. Phương pháp: 1.1. Trường hợp 1: m, n là các số nguyên a. Nếu m chẵn, n chẵn thì sử dụng công thức hạ bậc, biến đổi tích thành tổng. b. Nếu m chẵn, n lẻ (n =2p +1) thì biến đổi: c. Nếu m chẵn, n lẻ (n =2p +1) thì biến đổi: d. Nếu m lẻ, n lẻ thì sử dụng biến đổi 1.2. hoặc 1.3. cho số mũ lẻ bé hơn. 1.2. Nếu m, n là các số hữu tỉ thì biến đổi và đặt u = sinx ta có: (*) • Tích phân (*) tính được Û 1 trong 3 số là số nguyên 2. Các bài tập mẫu minh họa • • • • • • Đặt Þ ; Þ Cách 2: III. Dạng 3: (nÎN) 1. Công thức sử dụng • • • • 2. Các bài tập mẫu minh họa • • • • • IV. Dạng 4: 1. Phương pháp: Xét đại diện 1.1. Nếu n chẵn (n = 2k) thì biến đổi: 1.2. Nếu m lẻ, n lẻ (m = 2k +1, n = 2h +1) thì biến đổi: (ở đây ) 1.3. Nếu m chẵn, n lẻ (m = 2k, n = 2h + 1) thì sử dụng biến đổi: Hệ thức trên là hệ thức truy hồi, kết hợp với bài tích phân hàm phân thức hữu tỉ ta có thể tính được D4.1. 2. Các bài tập mẫu minh họa: • • • • • • 3. Các bài tập dành cho bạn đọc tự giải: V. Dạng 5: Sử dụng công thức biến đổi tích thành tổng 1. Phương pháp: 2. Các bài tập mẫu minh họa: • • • • • 3. Các bài tập dành cho bạn đọc tự giải:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc2.4.Tich_Phan_ham_luong_giac_co_ban.doc
Tài liệu liên quan