Bài 40. thực hành: xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh cần:

- Quan sát sự ST và PT không qua biến thái và qua biến thái

- Phân tích được sự sai khác giữa 2 kiểu ST và PT trên

- Trình bày được các giai đoạn chủ yếu của quá trình ST và PT của 1 hoặc 1 số loài

doc3 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 20/11/2013 | Lượt xem: 867 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài 40. thực hành: xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/01/2011 Tiết 42 - Bài 40. THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh cần: - Quan sát sự ST và PT không qua biến thái và qua biến thái - Phân tích được sự sai khác giữa 2 kiểu ST và PT trên - Trình bày được các giai đoạn chủ yếu của quá trình ST và PT của 1 hoặc 1 số loài ĐV 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh. 3. Thái độ: Tích cực học tập, bảo vệ môi trường sống của động vật. II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN VÀ TRỌNG TÂM BÀI HỌC 1. Phương pháp: Phương pháp thực hành. 2. Phương tiện dạy học Đĩa CD về quá trình sinh trưởng và phát triển của một số loài động vật hoặc ổ cứng của máy vi tính kết nối với maý chiếu hoặc ti vi. 3. Trọng tâm bài học: Các giai đoạn chủ yếu của quá trình ST và PT của 1 hoặc 1 số loài ĐV III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC. 1. Ổn định tổ chức : Kiểm diện. 2. Kiểm tra đầu giờ : - Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của ĐV ? - Nêu một số nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của ĐV ? 3. Nội dung và tiến trình thực hành: a. Quan sát sự phát triển không qua biến thái ở người à Phát triển không qua biến thái: - Là quá trình phát triển trong đó con non mới sinh ra đã có cấu tạo giống con trưởng thành. b. Quan sát sự phát triển qua biến thái hoàn toàn. à Biến thái hoàn toàn ở ếch Nêu sự khác nhau giữa nòng nọc và ếch ? Nòng nọc sống dưới nước: có đuôi để bơi, có mang ngoài để hô hấp. Ếch sống trên cạn: có 4 chi, hô hấp bằng phổi và da. à Biến thái hoàn toàn ở bướm Nêu sự khác nhau giữa sâu non, nhộng, ngài ? Sâu non: có đốt, không có cánh, có chi để bò, có hàm để ăn lá cây. Nhộng: được bao trong kén, ở trạng thái tiềm sinh không cử động, không ăn, không có chi, hàm, cánh,.. Bướm trưởng thành: có cánh, có chi, có vòi hút. Chúng có nhiệm vụ sinh sản,.. c. Biến thái không hoàn toàn ở châu chấu Phân biệt phát triển qua không qua biến thái và phát triền qua biến thái ? 1. Phát triển không qua biến thái: - Là quá trình phát triển trong đó con non mới sinh ra đã có cấu tạo giống con trưởng thành. 2. Phát triển qua biến thái: - Là quá trình phát triển trong đó con non mới sinh ra (ấu trùng) chưa giống con trưởng thành. - Qua nhiều biến đổi về hình thái và sinh lí à tạo thành cơ thể trưởng thành Phân biện biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn? àPhát triển qua biến thái hoàn toàn: Giai đọan con non hoàn toàn khác con trưởng thành àPhát triển qua biến thái không hoàn toàn: Giai đọan ấu trùng giống con trưởng thành nhưng để trở thành cơ thể trưởng thành chúng phải trải qua nhiều lần lột xác Câu hỏi thu hoạch: Câu 1: Phân biệt sinh trưởng với phát triển ? Câu 2: Qúa trình phát triển của các động vật trong phim thuộc kiểu biến thái nào ? Tại sao ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbai_40_567.doc
Tài liệu liên quan