Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng

Trong quátrình xây dựng công trình, người công nhân trực tiếp sửdụng vàtiếp xúc

với các máy móc, thiết bị, công cụlao động vànguyên vật liệu đểlàm ra sản phẩm. Trong lao

động sản xuất dùsửdụng công cụthô sơ hay máy móc thiết bị hiện đại, dùqui trình công

nghệđơn giản hay phức tạp đề u cónhững yế u tốnguy hiểm, độc hại cóthể dẫn đế n tai nạn lao

động và bệnh nghềnghiệp.

- Tai nạn lao động sẽdẫn đến hậu quảchết người, gây tàn phếhay thương tật cho

công nhân; ngoài ra còn làm ngưng trệsản xuất, hư hỏng thiết bị máy móc gây lãng phí

nghiêm trọng về mặt kinh tế.

- Bệnh nghềnghiệp sẽlàm mất khảnăng lao động tạm thời hoặc vĩnh viễn của

người lao động.

Như vậy, mục đích của công tác bảo hộlao động làthông qua các biện pháp khoa

học kỹthuật, tổchức, kinh tế, xãhội nhằm đảm bảo điều kiện an toàn vàvệsinh cho con

người, cho máy móc thiết bị vàkết cấu của công trình, phòng tránh các bệnh nghềnghiệp , cải

thiện điều kiện làm việc của những ngườ i lao động.

pdf150 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 3download
Nội dung tài liệu Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfatld_trong_xd_7766.pdf
Tài liệu liên quan