Bài giảng Giải phẫu vùng chi trên

THẦN KINH CHI TRÊN

VẬN ĐỘNG:

CƠ GẦP CỔ TAY TRỤ

 ½ TRONG CƠ GẤP CHUNG

CÁC NGÓN SÂU

4- BÓ TRONG:

4.1- TK TRỤ:

4.1.2- VÙNG CẲNG TAY

ppt76 trang | Chia sẻ: NamTDH | Ngày: 13/04/2015 | Lượt xem: 647 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Giải phẫu vùng chi trên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI PHẪU VÙNG CHI TRÊN XƯƠNG CHI TRÊN ĐAI VAI: XƯƠNG CÁNH TAY XƯƠNG VAI XƯƠNG ĐÒN MẶT TRƯỚC MẶT SAU XƯƠNG CHI TRÊN ĐƯỜNG THANG ĐẦU TRONG ĐẦU ỨC DIỆN KHỚP ỨC ĐẦU NGOÀI ĐẦU CÙNG VAI DIỆN KHỚP CÙNG VAI BỜ SAU BỜ TRƯỚC RÃNH DƯỚI ĐÒN CỦ NÓN ẤN DÂY CHẰNG SƯỜN ĐÒN 1- XƯƠNG ĐÒN: 1.2- MÔ TẢ: THÂN MẶT TRÊN MẶT DƯỚI XƯƠNG CHI TRÊN 2- XƯƠNG VAI: 2.2- MÔ TẢ: GAI VAI MÕM CÙNG VAI MÕM QUẠ GÓC TRÊN KHUYẾT VAI HỐ DƯỚI VAI GÓC DƯỚI GÓC NGOÀI Ổ CHẢO HỐ DƯỚI GAI HỐ TRÊN GAI MẶT TRƯỚC MẶT SAU BỜ TRÊN BỜ NGOÀI BỜ TRONG XƯƠNG CHI TRÊN 3- XƯƠNG CÁNH TAY: 3.2- MÔ TẢ: 3.2.1- ĐẦU TRÊN: RÃNH TK QUAY CỔ GIẢI PHẪU RÃNH GIAN CỦ CỦ BÉ CỦ LỚN CHỎM MẶT TRƯỚC TRONG- NGOÀI MẶT SAU THÂN ĐẦU TRÊN ĐẦU DƯỚI LỒI CỦ DELTA BỜ TRƯỚC BỜ TRONG BỜ NGOÀI CỔ PHẪU THUẬT XƯƠNG CHI TRÊN 3- XƯƠNG CÁNH TAY: 3.2- MÔ TẢ: 3.2.2- ĐẦU DƯỚI: CHỎM CON HỐ MÕM KHUỶU HỐ VẸT MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI XƯƠNG TRỤ XƯƠNG QUAY RÒNG RỌC MẶT SAU MẶT TRƯỚC HỐ QUAY XƯƠNG CHI TRÊN 3- XƯƠNG CÁNH TAY: 3.2- MÔ TẢ: 3.2.3- THÂN XƯƠNG: BỜ TRƯỚC BỜ NGOÀI BỜ TRONG MẶT TRƯỚC NGOÀI MẶT TRƯỚC TRONG MẶT SAU XƯƠNG CHI TRÊN XƯƠNG CHI TRÊN 4- XƯƠNG CẲNG TAY: XƯƠNG QUAY XƯƠNG TRỤ ĐẦU TRÊN ĐẦU TRÊN ĐẦU DƯỚI ĐẦU DƯỚI MÀNG GIAN CỐT QUAY TRỤ MẶTTRONG MẶT NGOÀI MẶTSAU MẶT TRƯỚC BỜ SAU BỜ TRƯỚC BỜ GIAN CỐT MẶT TRƯỚC MẶTSAU THÂN THÂN XƯƠNG CHI TRÊN 4- XƯƠNG CẲNG TAY: 4.1- XƯƠNG QUAY: 4.1.1- ĐẦU TRÊN: CHỎM LỒI CỦ QUAY MÕM TRÂM QUAY RÃNH CƠ DUỖI NGÓN TRỎ CƠ DUỖI CÁC NGÓN RÃNH CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI RÃNH CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY DÀI, NGẮN XƯƠNG CHI TRÊN MÕM TRÂM QUAY MÕM TRÂM TRỤ DIỆN KHỚP XƯƠNG THUYỀN KHUYẾT TRỤ CHỎM XƯƠNG TRỤ 4- XƯƠNG CẲNG TAY: 4.1- XƯƠNG QUAY: 4.1.2- ĐẦU DƯỚI: XƯƠNG CHI TRÊN LỒI CỦ TRỤ MÕM VẸT MÕM KHUỶU CHỎM TRỤ MÕM TRÂM TRỤ KHUYẾT RÒNG RỌC 4- XƯƠNG CẲNG TAY: 4.2- XƯƠNG TRỤ: 4.2.1- ĐẦU TRÊN: KHUYẾT QUAY XƯƠNG CHI TRÊN 5- XƯƠNG CỔ TAY: THUYỀN NGUYỆT THÁP ĐẬU THANG THÊ CẢ MÓC XƯƠNG CHI TRÊN 2 1 3 4 5 6- XƯƠNG BÀN TAY: XƯƠNG CỔ TAY XƯƠNG ĐỐT BÀN XƯƠNG ĐỐT NGÓN ĐỐT GẦN ĐỐT GIỮA ĐỐT XA NỀN CHỎM CƠ CHI TRÊN CƠ CHI TRÊN 1- CƠ THANG 2- CƠ LƯNG RỘNG 3- CƠ NÂNG VAI 4- CƠ TRÁM BÉ 5- CƠ TRÁM LỚN CƠ CHI TRÊN CƠ CHI TRÊN BÓ ĐÒN BÓ ỨC BÓ THẲNG BỤNG CƠ NGỰC LỚN BÁM TẬN RÃNH GIAN CỦ KHÉP VÀ XOAY TRONG CÁNH TAY CƠ CHI TRÊN CƠ NGỰC BÉ BÁM TẬN MÕM QUẠ KÉO XƯƠNG VAI XUỐNG DƯỚI, NÂNG LỒNG NGỰC 3 5 4 CƠ DƯỚI ĐÒN CƠ CHI TRÊN CƠ RĂNG TRƯỚC BÁM TẬN MẶT TRUOC XƯƠNG VAI NÂNG LỒNG NGỰC CƠ CHI TRÊN CƠ CHI TRÊN 1- CƠ DELTA 2- CƠ TRÊN GAI 3- CƠ DƯỚI GAI 4- CƠ TRÒN BÉ 5- CƠ TRÒN LỚN CƠ CHI TRÊN 6- CƠ DƯỚI VAI CƠ CHI TRÊN ĐẦU DÀI ĐẦU NGẮN NGUYÊN ỦY: CỦ TRÊN Ổ CHẢO NGUYÊN ỦY: MÕM QUẠ 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1.1.1- LỚP NÔNG: CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY BÁM TẬN: GÂN CƠ NHỊ ĐẦU LỒI CỦ QUAY TRẺ CÂN CƠ CƠ CHI TRÊN 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1.1.2- LỚP SÂU: 1- CƠ QUẠ- CÁNH TAY NGUYÊN UỶ: MÕM QUẠ BÁM TÂN: 1/3 TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY 2- CƠ CÁNH TAY NGUYÊN UỶ: 2/3 DƯỚI XƯƠNG CÁNH TAY BÁM TÂN: MÕM VẸT XƯƠNG TRỤ CƠ CHI TRÊN ĐẦU DÀI ĐẦU NGOÀI NGUYÊN ỦY: CỦ DƯỚI Ổ CHẢO NGUYÊN ỦY: MẶT SAU XƯƠNG CÁNH TAY ĐẦU TRONG NGUYÊN ỦY: MẶT SAU XƯƠNG CÁNH TAY BÁM TÂN:: MÕM KHUỶU GÂN CƠ TAM ĐẦU 1- CƠ CÁNH TAY: 1.2- CƠ CÁNH TAY SAU: CƠ TAM ĐẦU CÁNH TAY CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.1- LỚP NÔNG: SẤP TRÒN GẤP CỔ TAY QUAY GAN TAY DÀI GẤP CỔ TAY TRỤ CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP GIỮA: CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNG NGUYÊN ỦY: - MÕM TRÊN LỒI CẦU TRONG - MÕM VẸT X. TRỤ BÁM TẬN: ĐỐT GIỮA X.ĐỐT NGÓN 2- 5 ĐỘNG TÁC: GẤP DỐT GẦN VÀ GẤP CỔ TAY CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP SÂU: 1- GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU BÁM TẬN: ĐỐT XA NGÓN 2- 5 NGUYÊN ỦY: MẶT TRƯỚC- TRONG X. TRỤ VÀ MÀNG GIAN CỐT ĐỘNG TÁC: GẤP CỔ TAY GẤP ĐỐT XA 2- GẤP NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: ½ GIỮA MẶT TRƯỚC X. QUAY BÁM TẬN: ĐỐT XA NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: GẤP NGÓN 1 CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.1- CƠ CẲNG TAY TRƯỚC: 2.1.2- LỚP SÂU: 3- CƠ SẤP VUÔNG NGUYÊN ỦY: ¼ DƯỚI MẶT TRƯỚC X.TRỤ BÁM TẬN: 1/4 DƯỚI MẶT TRƯỚC X. QUAY ĐỘNG TÁC: SẤP CẲNG TAY- BÀN TAY CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.1- NHÓM NGOÀI( LÓP NÔNG): 1- CÁNH TAY QUAY NGUYÊN ỦY: - 2/3 TRÊN MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI - VÁCH GIAN CƠ NGOÀI BÁM TẬN: MÕM TRÂM QUAY ĐỘNG TÁC: GẤP SẤP CẲNG TAY CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.1- NHÓM NGOÀI: 2- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY DÀI NGUYÊN ỦY: - 1/3 DƯỚI MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI - VÁCH GIAN CƠ NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN 2 ĐỘNG TÁC: DUỖI, DẠNG BÀN TAY 3- CƠ DƯỖI CỔ TAY QUAY NGẰN NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN 3 ĐỘNG TÁC: DUỖI, DẠNG BÀN TAY CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- LỚP NÔNG: 2.2.2.1- NHÓM SAU: 4 CƠ 1- CƠ KHUỶU NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: BỜ NGOÀI MÕM KHUỶU MẶT SAU XƯƠNG TRỤ ĐỘNG TÁC: DUỖI CẲNG TAY CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ 2- CƠ DUỖI CÁC NGÓN NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT GIỮA NGÓN 2, 3, 4, ĐỘNG TÁC: DUỖI CỔ TAY, NGÓN TAY 3- CƠ DUỖI NGÓN ÚT NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT XA NGÓN 5 ĐỘNG TÁC: DUỖI NGÓN ÚT CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.1- LỚP NÔNG: 4 CƠ 4- CƠ DUỖI CỔ TAY TRỤ NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN NGÓN 5 ĐỘNG TÁC: DUỖI, KHÉP BÀN TAY CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 1- CƠ DẠNG NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 TRÊN X. TRỤ, X. QUAY, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT BÀN NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DẠNG NGÓN CÁI 2- CƠ DUỖI NGÓN CÁI NGẮN NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 TRÊN X. TRỤ, X. QUAY, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT GẦN NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DUỖI ĐỐT GẦN NGÓN CÁI CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 4- CƠ DUỖI NGÓN TRỎ NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 DƯỚI X. TRỤ, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: GÂN DUỖI CÁC NGÓN (NGÓN 2) ĐỘNG TÁC: DUỖI NHÓN TRỎ 3- CƠ DUỖI NGÓN CÁI DÀI NGUYÊN ỦY: MẶT SAU 1/3 GIỮA X. TRỤ, MÀNG GIAN CỐT BÁM TẬN: NỀN XƯƠNG ĐỐT XA NGÓN 1 ĐỘNG TÁC: DUỖI ĐỐT XA NGÓN CÁI CƠ CHI TRÊN 2- CƠ CẲNG TAY: 2.2- CƠ CẲNG TAY SAU: 2.2.2- NHÓM SAU: 2.2.2.2- LỚP SÂU: 5 CƠ 5- CƠ NGỮA NGUYÊN ỦY: MÕM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI BÁM TẬN: MẶT NGOÀI, BỜ SAU X. QUAY ĐỘNG TÁC: NGỮA CẲNG TAY CƠ CHI TRÊN 1- GAN TAY: 1.1- LỚP SÂU: 1.1.2- CƠ GAN TAY: NHÓM CƠ MÔ CÁI NHÓM CƠ MÔ ÚT NHÓM CƠ MÔ GIŨA CƠ CHI TRÊN CƠ DẠNG NGÓN CÁI NGẮN CƠ ĐỐI NGÓN CÁI CƠ GẤP NGÓN CÁI NGẮN CƠ KHÉP NGÓN CÁI 3- CƠ BÀN TAY: 3.1- GAN TAY: 3.1.1- CƠ MÔ CÁI: CƠ CHI TRÊN CƠ DẠNG NGÓN ÚT NGẮN CƠ ĐỐI NGÓN ÚT CƠ GẤP NGÓN ÚT NGẮN 3- CƠ BÀN TAY: 3.1- GAN TAY: 3.1.2- CƠ MÔ ÚT: CƠ CHI TRÊN 1- GAN TAY: 1.1- LỚP SÂU: 1.1.2- CƠ GAN TAY: 1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA: GÂN CƠ GCCN SÂU GÂN CƠ GCCN NÔNG 2-5 GÂN CƠ GCCN NÔNG 3- 4 CƠ CHI TRÊN 3- CƠ BÀN TAY: 3.1- GAN TAY: 3.1.3- CƠ MÔ GIỮA: GÂN GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU GÂN GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNG CƠ GIUN 1 2 3 4 GẤP NGÓN TAY BÀN TAY 1- GAN TAY: 1.1- LỚP SÂU: 1.1.2- CƠ GAN TAY: 1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA: 1 2 3 CƠ GIAN CỐT GAN TAY TÁC DỤNG: GẤP KHỚP BÀN- ĐỐT DUỖI KHỚP GIAN ĐỐT GẦN, GIAN ĐỐT XA KHÉP CÁC NGÓN BÀN TAY CƠ GIAN CỐT MU TAY 1 3 4 2 1- GAN TAY: 1.1- LỚP SÂU: 1.1.2- CƠ GAN TAY: 1.1.2.3 - NHÓM CƠ MÔ GIỮA: TÁC DỤNG: GẤP KHỚP BÀN- ĐỐT DUỖI KHỚP GIAN ĐỐT GẦN, GIAN ĐỐT XA DANG CÁC NGÓN MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN(P) ĐỘNG MẠCH CHI TRÊN NGUYÊN ỦY MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐỘNG MẠCH NÁCH ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY ( QUAY- TRỤ) ĐỘNG MẠCH BÀN TAY - CUNG GAN TAY NÔNG - CUNG GAN TAY SÂU BỜ DƯỚI CƠ NGỰC LỚN CÁCH NẾP KHUỶU 3cm NẾP GẤP CỔ TAY MẠCH MÁU CHI TRÊN 1- ĐỘNG MẠCH NÁCH: 1- ĐM NGỰC TRÊN 2- ĐM CÙNG VAI NGỰC 3- NGỰC NGOÀI 4- ĐM DƯỚI VAI 5- ĐM MŨ CÁNH TAY TRƯỚC 6- ĐM MŨ CÁNH TAY SAU NHÁNH ĐÒN NHÁNH CÙNG VAI NHÁNH DELTA NHÁNH NGỰC MẠCH MÁU CHI TRÊN 2- ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY: ĐM CÁNH TAY ĐM BÊN TRỤ TRÊN ĐM BÊN TRỤ DƯỚI ĐM TRỤ ĐM CÁNH TAY SÂU ĐM QUAY MẠCH MÁU CHI TRÊN MẠCH MÁU CHI TRÊN ĐM TRỤ ĐM GIAN CỐT CHUNG ĐM QUẶT NGƯỢCTRỤ ĐM GIAN CỐT TRƯỚC TK GIAN CỐT TRƯỚC ĐM QUAY ĐM QUẶT NGƯỢC QUAY CƠ SẤP TRÒN GÂN CƠ NHỊ ĐẦU 3- ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY: 3.1- ĐỘNG MẠCH TRỤ: MẠCH MÁU CHI TRÊN CƠ CÁNH TAY QUAY ĐỘNG MẠCH QUAY NHÁNH NÔNG TK QUAY 3- ĐỘNG MẠCH CẲNG TAY: 3.2- ĐỘNG MẠCH QUAY ĐỘNG MẠCH QUẶT NGƯỢC QUAY MẠCH MÁU CHI TRÊN 4- GAN TAY: CUNG GAN TAY NÔNG ĐỘNG MẠCH TRỤ NHÀNH SÂU ĐỘNG MẠCH TRỤ ĐỘNG MẠCH QUAY NHÁNH GAN TAY NÔNG ĐỘNG MẠCH QUAY CUNG GAN TAY NÔNG NHÁNH GAN NGÓN GHUNG NHÁNH GAN NGÓN RIÊNG MẠCH MÁU CHI TRÊN CUNG GAN TAY SÂU ĐỘNG MẠCH QUAY ĐỘNG MẠCH TRỤ NHÁNH GAN TAY SÂU ĐỘNG MẠCH TRỤ ĐỘNG MẠCH NGÓN CÁI CHÍNH ĐỘNG MẠCH QUAY NGÓN TRỎ ĐỘNG MẠCH GAN ĐỐT BÀN CUNG GAN TAY SÂU 4- BÀN TAY: MẠCH MÁU CHI TRÊN CUNG GAN TAY SÂU CUNG GAN TAY NÔNG (NHÁNH GAN NGÓN CHUNG) NHÁNH GAN ĐỐT BÀN CUNG GAN CỔ TAY 4- BÀN TAY: MẠCH MÁU CHI TRÊN MẠCH MÁU CHI TRÊN MẠCH MÁU CHI TRÊN M TĨNH MẠCH TM ĐẦU TM GIỮA ĐẦU TM GIỮA CẲNG TAY TM NỀN TM GIỮA NỀN TM ĐẦU TM NỀN THẦN KINH CHI TRÊN TRƯỚC THẦN KINH CHI TRÊN C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 D 1 THÂN BÓ NGÀNH 1- ĐÁM RỐI CÁNH TAY: TRÊN GIỮA DƯỚI TRƯỚC NGOÀI TRONG TRƯỚC SAU SAU SAU SAU THẦN KINH CHI TRÊN 1- ĐÁM RỐI CÁNH TAY: BÓ NGOÀI BÓ SAU BÓ TRONG TK CƠ BÌ TK QUAY TK NÁCH RỄ NGOÀI TK GIỮA RỄ TRONG TK GIỮA TK BÌ CẲNG TAY TRONG TK BÌ CÁNH TAY TRONG TK TRỤ THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.1- TK CƠ BÌ: TK CƠ BÌ CƠ QỤA- CÁNH TAY TK BÌ CẲNG TAY NGOÀI THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.1- TK CƠ BÌ: TK CƠ BÌ CƠ QUẠ CÁNH TAY TK BÌ CẲNG TAY NGOÀI NHÀNH TK VẬN ĐỘNG TẤT CẢ CƠ VÙNG CÁNH TAY TRƯỚC THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.1- VÙNG CÁNH TAY: RỄ NGOÀI TK GIỮA RỄ TRONG TK GIỮA ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY TK GIỮA ỐNG CÁNH TAY THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.3- VÙNG CẲNG TAY: THẦN KINH GIỮA THẦN KINH GIAN CỐT TRƯỚC VẬN ĐỘNG TẤT CẢ CÁC CƠ VÙNG CẲNG TAY TRƯỚC NGOẠI TRỪ CƠ: GẤP CỒ TAY TRỤ ½ TRONG CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU VẬN ĐỘNG CƠ SẤP VUÔNG THẦN KINH CHI TRÊN THẦN KINH TRỤ CẢM GIÁC 3 NGÓN RƯỠI NGOÀI THẦN KINH GIỮA NHÁNH NÔNG THẦN KINH GIỮA 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.4- BÀN TAY: THẦN KINH CHI TRÊN THẦN KINH TRỤ NHÁNH SÂU THẦN KINH GIỮA VẬN ĐỘNG 5 CƠ: DẠNG NGÓN CÁI NGẮN ĐỐI NGÓN CÁI GẤP NGÓN CÁI CƠ GIUN 1, 2 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.4- BÀN TAY: THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH GIỮA THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: TK QUAY- ĐM CÁNH TAY SÂU TK NÁCH- ĐM MŨ CÁNH TAY SAU NHÁNH CHO CƠ KHUỶU ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU NHÁNH BÌ CẲNG TAY SAU LỖ TAM GIÁC CÁNH TAY- TAM ĐẦU CƠ TRÒN LỚN ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: 3.2.1- TK QUAY NÔNG: TK QUAY TK QUAY SÂU TK QUAY NÔNG CƠ CÁNH TAY QUAY ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY ĐỘNG MẠCH TRỤ ĐỘNG MẠCH QUAY BẮT MẠCH QUAY THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: 3.2.1- TK QUAY NÔNG: HỐ LÀO TK QUAY NÔNG CẢM GIÁC 3NGÓN ½ NGOÀI MU TAY THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: 3.2.2- TK QUAY SÂU: TK QUAY TK QUAY NÔNG TK QUAY SÂU NHÁNH GIAN CỐT SAU CƠ NGỮA VẬN ĐỘNG NHÓM CƠ DUỖI- NGỮA, NGOẠI TRỪ CƠ CÁNH TAY QUAY VÀ CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY DÀI TK QUAY NÔNG: CẢM GIÁC 3NGÓN RƯỠI NGOÀI MU TAY TK QUAY NÔNG THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH QUAY THẦN KINH CHI TRÊN 4- BÓ TRONG: 4.1- TK TRỤ: 4.1.2- VÙNG CẲNG TAY: THẦN KINH TRỤ VẬN ĐỘNG: CƠ GẦP CỔ TAY TRỤ ½ TRONG CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN SÂU CƠ GẤP CỔ TAY TRỤ THẦN KINH CHI TRÊN THẦN KINH TRỤ NHÁNH NÔNG THẦN KINH TRỤ CẢM GIÁC 1 NGÓN RƯỠI TRONG THẦN KINH GIỮA 4- BÓ TRONG: 4.1- TK TRỤ: 4.1.3- VÙNG BÀN TAY: THẦN KINH CHI TRÊN THẦN KINH TRỤ NHÀNH NÔNG THẦN KINH TRỤ NHÁNH SÂU THẦN KINH TRỤ NHÁNH SÂU THẦN KINH GIỮA VẬN ĐỘNG TẤT CẢ CÁC CƠ GAN TAY, NGOẠI TRỪ: DẠNG NGÓN CÁI NGẮN ĐỐI NGÓN CÁI GẤP NGÓN CÁI CƠ GIUN 1, 2 4- BÓ TRONG: 4.1- TK TRỤ: 4.1.3- VÙNG BÀN TAY: THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH TRỤ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchi_tren_1331.ppt
Tài liệu liên quan