Bài giảng Hệ điều hành - Chương 1: Giới thiệu hệ điều hành - Trần Công Án

nội dung

Hệ điều hành là gì

các loại hệ thống máy tính

sự phát triển của Hệ điều hành

các môi trường điện toán

pdf30 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Hệ điều hành - Chương 1: Giới thiệu hệ điều hành - Trần Công Án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_dieu_hanh_chuong_1_gioi_thieu_he_dieu_hanh_tran.pdf