Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành - Trần Công Án

Các thành phần của Hệ điều hành

Các dịch vụ Hệ điều hành

Lời gọi hệ thống

Các chương trình hệ thống

Kiến trúc Hệ điều hành

pdf39 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành - Trần Công Án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhe_dieu_hanh_ct107_ch2_cau_truc_hdh_0365_357006.pdf
Tài liệu liên quan