Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình ( Process) - Trần Công Án

Các khái niệm cơ bản

Định thời cho Tiến trình (Process Scheduling)

Các thao tác trên Tiến trình

Hợp tác Tiến trình (Cooperating process)

pdf39 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình ( Process) - Trần Công Án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_dieu_hanh_chuong_3_tien_trinh_process_tran_cong.pdf
Tài liệu liên quan