Bài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình - Trần Công Án

Giới thiệu (Background)

Vấn đề miền tương trục (Critical-section problem)

Các giải pháp cho vấn đề miền tương trục

Đồng bộ hóa bằng phần mềm (Software Sync.)

Đồng bộ hóa bằng phần cứng (Hardware Sync.)

pdf56 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình - Trần Công Án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_dieu_hanh_chuong_5_dong_bo_hoa_tien_trinh_tran.pdf
Tài liệu liên quan