Bài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock (Khóa chết) - Trần Công Án

Mô tả tình trạng deadlock của hệ thống – một trạng thái mà các tiến

trình không thể tiến triển để hoàn thành các tác vụ của chúng.

I Trình bày các phương pháp để ngăn chặn hoặc tránh deadlock; và các

biện pháp để phát hiện và phục hồi hệ thống một khi deadlock xảy ra

pdf49 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Hệ điều hành - Chương 6: Deadlock (Khóa chết) - Trần Công Án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_dieu_hanh_chuong_6_deadlock_khoa_chet_tran_cong.pdf
Tài liệu liên quan