Bài giảng Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý bộ nhớ - Trần Công Án

Tổng quan về Bộ nhớ và Tiến trình

Hoán vị (swapping)

Cấp phát bộ nhớ kề nhau (Contigous allocation)

Phân trang (Paging)

Các cấu trúc bảng trang

Phân đoạn (Segmentation)

Kết hợp phân trang và phân đoạn

pdf66 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Hệ điều hành - Chương 7: Quản lý bộ nhớ - Trần Công Án, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_dieu_hanh_chuong_7_quan_ly_bo_nho_tran_cong_an.pdf
Tài liệu liên quan