Bài giảng Hóa học 11 Nâng cao - Bài 43: Ankin

 

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi – Số nguyên tử C trong phân tử?

So sánh với anken tương ứng?

Tỷ khối so với nước? Từ đó, thu ankin ở thể khí bằng phương pháp nào?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 19/11/2013 | Lượt xem: 805 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học 11 Nâng cao - Bài 43: Ankin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH KHOA HÓA HỌC BÀI 43: ANKIN (Chương trình Hóa học 11 – Nâng cao) Giảng viên hướng dẫn: Lê Danh Bình Sinh viên thực hiên: Lê Văn Hoàng Bùi Thị Hồng Nhung Vũ Thị Hà Giang Trương Thị Chinh Lớp: 50A-Hóa KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu tính chất hóa học của anken và chứng minh bằng phương trình phản ứng? Viết công thức cấu tạo của C2H2, C3H4. (không phải là ankadien). Nhận xét đặc điểm cấu tạo của chúng, so sánh với cấu tạo của anken. Từ đó dự đoán tính chất của chúng? BÀI 43: ANKIN I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí và cấu trúc 1. Đồng đẳng, đồng phân danh pháp Là hidrocacbon mạch hở, có liên kết ba trong phân tử. Dãy đồng đẳng có công thức chung: CnH2n-2 (n≥2). Lấy ví dụ? Danh pháp: Eten Etin ANKEN ANKIN 2. Tính chất vật lí Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi – Số nguyên tử C trong phân tử? So sánh với anken tương ứng? Tỷ khối so với nước? Từ đó, thu ankin ở thể khí bằng phương pháp nào? 3. Cấu trúc phân tử 1σ +2π II. Tính chất hóa học PHẢN ỨNG CỘNG PHẢN ỨNG THẾ BẰNG ION KIM LOẠI PHẢN ỨNG OXI HÓA TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Phản ứng cộng Cộng hidro: Cộng brom: Cộng hidro clorua Cộng nước: Dime hóa và trime hóa: 2. Phản ứng thế bằng ion kim loại Ankin – 1 dễ tham gia phản ứng thế bằng ion kim loại 4. Phản ứng oxi hóa III. Điều chế và ứng dụng 1. Điều chế Trong công nghiệp 2CH4 1500C C2H2 + 3H2 Trong phòng thí nghiệm và những nước có công nghiệp dầu khí chưa phát triển CaO + 3C lò điện CaC2 + CO CaC2 + H2O Ca(OH)2 + C2H2 2. Ứng dụng AXETILEN ĐÈN XÌ OXI - AXETILEN ANDEHIT AXETIC, VINYL CLORUA, VINYL AXETAT , VINYL AXETILEN,... Sơ đồ cấu tạo đèn xì oxi – axetilen HCl Sơ đồ kỹ thuật sản xuất vinyl clorua từ etilen CH2 = CH2 ClH2  CH2Cl CH2 = CHCl + Cl2 H2O Cl2 Nhận biết C2H6, C2H2, C2H4? CỦNG CỐ DẶN DÒ Làm bài tập SGK Viết phương trình hóa học minh họa ứng dụng của axetilen? Đọc trước bài mới: Bài 44

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_43_ankin_0401.ppt
Tài liệu liên quan