Bài giảng Kinh tế Vi mô (thầy Dũng) - Chương 7: Thị trường lao động

Hiểu được tại sao đường sản phẩm doanh thu cận biên là đường cầu về lao động của hãng.

Giải thích tại sao cầu về lao động là cầu thứ phát (derived demand).

Xác định những nhân tố chính ảnh hưởng đến hệ số co giãn của cầu yếu tố đầu vào.

 

ppt51 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 1885 | Lượt tải: 6download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptC7.Labour market.ppt