Bài giảng Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin

Định nghĩa: Thông tin là gì?

2. Mục đích sử dụng thông tin?

3. Phương tiện tìm kiếm thông tin?

4. Nguồn thông tin?

5. Các kỹ năng cần thiết?

6. Thông tin phục vụ các ĐBQH

 

ppt23 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 19/09/2016 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng thu thập và xử lí thông tin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÍ THÔNG TINTS. PHÙNG VĂN HÙNGGiám đốc Trung tâm TT-TV & NCKHKỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TINCÁC NỘI DUNG CHÍNH1. Định nghĩa: Thông tin là gì?2. Mục đích sử dụng thông tin?3. Phương tiện tìm kiếm thông tin?4. Nguồn thông tin?5. Các kỹ năng cần thiết?6. Thông tin phục vụ các ĐBQHKỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN1. Định nghĩa: Thông tin là gì?- Là kiến thức được con người tiếp nhận và thấu hiểu;- Kiến thức thu được từ nghiên cứu, từ hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân, hoặc từ các hướng dẫn;- Kiến thức hay sự hiểu biết về một sự kiện hay một tình huống cụ thể đã được thu thập bằng việc trao đổi và tương tác;- Là tập hợp các sự việc hoặc dữ liệu: thông tin mang tính thống kêKỸ NĂNG THU THẬP VÀ SỬ LÝ THÔNG TIN2. Mục đích sử dụng thông tin?“ Ai nắm được thông tin, người đó có quyền lực”- Để trả lời một câu hỏi;- Thông tin để đưa ra một kết luận, một quyết định;- Thông tin để ban hành một chính sách: Luật, pháp lệnh, nghị định,- Để đưa ra một giải pháp, một phương án giải quyết một vấn đề cụ thể.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN3. Phương tiện tìm kiếm thông tin?- Giao tiếp và tương tác: các mối quan hệ, hội nghị hội thảo, phỏng vấn, điều tra XH, các phương tiện nghe nhìn; - Kinh nghiệm và kiến thức của bản thân;- Các hướng dẫn và chỉ dẫn.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN4. Nguồn thông tinCác cơ quan thông tấn báo chí;Thư viện;Tại các phiên thảo luận ở HT, tại UBMạng Internet, Intranet;Các báo cáo: nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội, các báo của các CQ,;Cơ sở dữ liệu: CSDL luật, CSDL hỏi đáp,;Các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN5. Các kỹ năng cần thiết:5.1. Đặt câu hỏi:- Lĩnh vực cần quan tâm là gì?- Chủ đề của thông tin cần tìm là gì?- Mục đích sử dụng của thông tin?- Ai là người sẽ sử dụng thông tin?- Thông tin cần thiết khi nào?- Nguồn thông tin từ đâu? độ tin cậy của nguồn ra sao?...KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN5.2. Lập kế hoạch:- Chọn nguồn thông tin chất lượng cao- Chọn các kênh thông tin tiềm năng- Xem lướt(lướt sóng) các nguồn thông tin đã chọn mà không cần đặt vấn đề nguồn nào sẽ tốt hơn- Sắp xếp các nguồn/kênh thông tin đã chọn: . Theo trình tự ưu tiên về chất lượng; . Theo chủ đề; . Theo trình tự thời gian.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN5.3. Thu thập thông tin: - Tiếp cận các nguồn thông tin theo thứ tự ưu tiên; - Thu thập, phân loại và sắp xếp sơ bộ thông tin sao cho có thể tìm lại một cách dễ dàng;KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN5.4. Đánh giá thông tinTính khách quan của TT;Độ tin cậy, tính chính xác của TT;Tính cập nhật của thông tin;Giá trị sử dụng của TT.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN5.5. Tổng hợp, hệ thống hóa TT Loại bỏ các TT không cần thiết, TT nhiễu;Phân loại và sắp xếp tinh TT: . Theo chủ đề; . Theo quan điểm ủng hộ hay không; . Theo trình tự thời gian;Chuẩn bị báo cáo, đưa ra các phương án;Quyết định.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN6. Thông tin phục vụ các ĐBQH6.1. Chức năng và nhiệm vụ của ĐBQH - ĐBQH đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân; - ĐBQH tham gia vào quá trình thực hiện 3 chức năng quan trọng của QH: . Chức năng lập pháp . Chức năng giám sát . Chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nướcKỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN6.2. Nhu cầu thông tin của các ĐBQHTT là “thức ăn” hàng ngày của các ĐBQH;TT góp phần hình thành lên chính kiến của các ĐB;Nhu cầu TT của các ĐBQH xuất phát từ yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; Về địa vị pháp lý, ĐBQH có quyền được cung cấp TT(Điều 98 – Hiến pháp 1992, Điều 54 – Luật Tổ chức QH, Điều 16 – Quy chế hoạt động của ĐBQH và đoàn ĐBQH)KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN6.2.1. Thông tin phục vụ hoạt động lập phápTT để đưa ra sáng kiến pháp luật;TT để thẩm định dự án luật;TT để thảo luận ở hội trường, tại cuộc họp Ủy ban;TT để biểu quyết.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN6.2.2. Thông tin phục vụ hoạt động giám sátTT để thẩm định báo cáo của CP;TT để chất vấn các quan chức CP;TT để giám sát việc ban hành VBQPPL: tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền;TT để bỏ phiếu tín nhiệm;TT phục vụ đoàn giám sát tại địa phương;TT để giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN6.2.3. Thông tin phục vụ ĐBQH quyết định những vấn đề quan trọng của đất nướcBổ nhiệm các quan chức cao cấp của NN;Quyết định các công trình, dự án trọng điểm;Quyết định dự toán, quyết toán NSNN;Quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN6.2.4. Thông tin phục vụ các hoạt động khác của ĐBQH:Tiếp xúc cử tri;Tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng;Thông tin phục vụ đối ngoại và hội nhập.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN6.3. YÊU CẦU CỦA TT PHỤC VỤ CÁC ĐBQHChính xácKịp thờiKhách quanDễ tiếp cậnKỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN6.4. Nguồn thông tin phục vụ các ĐBQH- Tất cả các nguồn như ở mục 4;TT từ cử tri: tiếp xúc cử tri,Mail, điện thoại;Tài liệu của kỳ họp QH, họp UB,;Thảo luận tại hội trường, cuộc họp UB,;TT do các vụ chuyên môn cung cấp;KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN6.4.Nguồn thông tin phục vụ các ĐBQH(tiếp) - TT do Trung tâm TT, TV & NCKH cung cấp: . Thư viện; . Điều tra dư luận xã hội; . Tài liệu tham khảo;KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN6.4.Nguồn thông tin phục vụ các ĐBQH(tiếp) - TT do Viện NCLP cung cấp: . Nghiên cứu chuyên sâu; . Nghiên cứu chuyên đề; . Nghiên cứu so sánh; . Tài liệu tham khảo; . Dịch vụ thông tin hỏi-đáp.KỸ NĂNG THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TINTHẢO LUẬN- Trao đổi kinh nghiệmTìm kiếm thông tin: Những thách thức và giải phápXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁCQUÍ VỊ ĐẠI BIỂU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptcd2_pvhung_8037.ppt
Tài liệu liên quan