Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương VI: Ngân sách Nhà nước

Giới thiệu chương

Tài liệu tham khảo detail

Kết cấu chương

Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách Nhà nước

Thuế

Chi ngân sách Nhà nước

pdf10 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương VI: Ngân sách Nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương VI: Ngân sách Nhà nước 14-10-09 1 Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo detail Kết cấu chương Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước Thu ngân sách Nhà nước Thuế Chi ngân sách Nhà nước 14-10-09 2 I. Khái niệm và vai trò của NSNN 1.Khái niệm ngân sách Nhà nước Định nghĩa ngân sách Nhà nước detail Đặc điểm ngân sách Nhà nước 2. Vai trò của ngân sách Nhà nước a. Đảm bảo nhu cầu chi tiêu cho Nhà nước b. Điều tiết nền kinh tế xã hội detail c. Các vai trò khác detail 14-10-09 3 II. Thu ngân sách Nhà nước 1. Các nguồn thu của ngân sách Nhà nước Thuế định nghĩa Phí định nghĩa Lệ phí định nghĩa Các nguồn thu khác detail 2. Phân loại thu ngân sách Nhà nước Theo tính chất thuế tỷ suất thuế Theo tính chất vay nợ bội chi Theo tính chất thường xuyên của khoản thu 14-10-09 4 III. Thuế 1. Nội dung cơ bản của một luật thuế detail 2. Phân loại thuế Theo đối tượng thu thuế detail Theo tính chất trực tiếp của việc thu thuế detail 3. Nguyên tắc thu thuế Nguyên tắc công bằng Nguyên tắc trung lập Nguyên tắc đơn giản, rõ ràng, ổn định 14-10-09 5 IV. Chi ngân sách Nhà nước Nguyên tắc cân đối ngân sách Nhà nước 1. Phân loại chi ngân sách Nhà nước Theo thời hạn tác động của khoản chi Theo phạm vi tác động của khoản chi Theo cơ quan lập và thực hiện dự toán, quyết toán 2. Nguyên tắc chi ngân sách Nhà nước Nguyên tắc chi trên cơ sở của thu Nguyên tắc chi tiêu có hiệu quả Nguyên tắc chi tiêu có trọng tâm, trọng điểm 14-10-09 6 Hết chương II 14-10-09 7 Thuật ngữ cần lưu ý Ngân sách Nhà nước Thuế Phân cấp NSNN Tỷ suất thuế Năm ngân sách Đối tượng chịu thuế Thu ngân sách Người nộp thuế & chịu thuế Phí & Lệ phí Căn cứ tính thuế Bội chi Ưu đãi thuế Chi ngân sách Trực thu Nguyên tắc cân đối NSNN Gián thu 14-10-09 8 Định nghĩa ngân sách Nhà nước “Ngân sách Nhà nước là tập hợp các khoản thu chi hàng năm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước” 14-10-09 9 Định nghĩa ngân sách Nhà nước “Ngân sách Nhà nước là một hệ thống các quan hệ phân phối không hoàn lại giữa Nhà nước và các chủ thể kinh tế trong xã hội thông qua quỹ ngân sách Nhà nước” 14-10-09 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_tai_chinh_tien_te_chuong_vi_ngan_sach_nh.pdf