Bài giảng môn CorelDraw - Chương 3: Công cụ tạo hình

Tạo các hình cơ bản

Các thuộc tính đối tượng

Đường, đường bao, chổi vẽ

Kết hợp và các hình đơn giản

Quản lý và sắp xếp các đối tượng

 

ppt53 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng môn CorelDraw - Chương 3: Công cụ tạo hình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆTRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONGCHƯƠNG 3: CÔNG CỤ TẠO HÌNHBÀI GIẢNGMÔN: CORELDRAWBài giảng CorelDrawNỘI DUNGTạo các hình cơ bảnCác thuộc tính đối tượngĐường, đường bao, chổi vẽKết hợp và các hình đơn giảnQuản lý và sắp xếp các đối tượngBài giảng CorelDrawI. Tạo các hình cơ bảnCông cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuôngVẽ hình Elip, hình tròn, hình cung và hình cái nêmVẽ đa giác, hình sao bằng công cụ PolygonVẽ hình xoáy ốc (Spriral)Vẽ lưới (Grid)Bài giảng CorelDraw1. Công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông 1.1. Vẽ hình chữ nhật: Vẽ hình chữ nhật bằng công cụ RectangleChọn công cụ Rectangle trong hộp công cụ Tool Box hoặc ấn phím tắt F6, con trỏ chuột chuyển thành con trỏ hình chữ thập đi kèm với hình chữ nhật nhỏ bên cạnh (+).Nháy chuột, rê chuột theo hướng bất kỳ đến khi đạt được hình dạng, kích thước thì nhả chuột. Trong khi rê chuột, trên thanh trạng thái và thanh thuộc tính sẽ thể hiện các thông số về toạ độ, chiều rộng, chiều cao, tâm, vị trí bắt đầu , vị trí con trỏ hiện hành, .Bài giảng CorelDraw1. Công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông 1.1. Vẽ hình chữ nhật: Vẽ hình chữ nhật bằng công cụ RectangleKhi đối tượng Rectangle mới được tạo ra hay được chọn, sẽ có 8 handles ở xung quanh, một điểm tâm ở giữa, 4 nút điều khiển ở 4 góc. Ta có thể sử dụng các handles để thay đổi kích thước, sử dụng điểm tâm để di chuyển hoặc sử dụng các nút điều khiển để bo tròn các góc đối tượng Rectangle.Bài giảng CorelDraw1. Công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông 1.1. Vẽ hình chữ nhật: Vẽ hình chữ nhật bằng công cụ 3 point RectangleChọn công cụ 3 point Rectangle trong nhóm công cụ Rectangle Tool.Nháy chuột và rê chuột để xác định phương cho cạnh thứ nhất sau đó nhả chuột.Di chuyển con trỏ chuột để xác định chiều dài 2 cạnh đến khi đạt được kích thước như mong muốn thì nháy chuột Bài giảng CorelDraw1.2 Vẽ hình vuôngĐể vẽ hình vuông ta có thể sử dụng cả hai công cụ Rectangle và 3 point Rectangle. Thao tác vẽ tương tự như thao tác vẽ hình chữ nhật nhưng trong quá trình vẽ ta cần phải giữ phím Ctrl.Chú ý: Khi kết thúc các thao tác phải thả chuột trước khi thả phím Ctrl.Bài giảng CorelDraw1.3. Bo tròn các góc của hình chữ nhật, hình vuông Chọn công cụ Shape từ hộp công cụ Shape Tool, xuất hiện một con trỏ màu đen. Chọn đối tượng hình chữ nhật hay hình vuông sẽ xuất hiện 4 nút điều khiển ở 4 góc Đưa con trỏ chuột vào một nút điều khiển bất kì, kéo chuột đến khi đạt được kết quả như mong muốn thì nhả chuột Bài giảng CorelDraw2. Vẽ hình Elip, hình tròn, hình cung và hình cái nêm2.1. Vẽ hình Elip:Vẽ hình Elip bằng công cụ EllipseChọn công cụ Ellipse từ nhóm công cụ Ellipse Tool trên hộp công cụ Tool Box hoặc nhấn phím F7. Sau thao tác này con trỏ chuột có dạng hình chữ thập bên cạnh là một hình elip nhỏ ( ).Bài giảng CorelDraw2. Vẽ hình Elip, hình tròn, hình cung và hình cái nêm2.1. Vẽ hình Elip:Nháy chuột và rê kéo chuột theo hướng bất kỳ để tạo hình Ellipse đến khi đạt được kích thước, hình dạng như mong muốn thì nhả chuột. Trong quá trình vẽ trên thanh trạng thái và thanh thuộc tính sẽ hiện thị các thông số về toạ độ, chiều rộng, chiều cao, tâm Ellipse, Bài giảng CorelDraw2.1. Vẽ hình elipVẽ hình Elip bằng công cụ 3 Point EllipseChọn công cụ 3 point Ellipse từ nhóm công cụ Ellipse Tool. Sau thao tác này con trỏ chuột có dạng hình chữ thập bên cạnh là một hình elip nhỏ ( ).Nháy chuột và rê chuột để tạo phương cho bán kính thứ nhất sau đó nhả chuột.Di chuyển chuột để xác định chiều dài 2 bán kính cho đến khi đạt được kích thước, hình dạng như mong muốn thì nháy chuột để kết thúc.Bài giảng CorelDraw2.2. Vẽ hình trònĐể vẽ hình tròn ta có thể sử dụng cả hai công cụ Ellipse và 3 point Ellipse. Thao tác vẽ tương tự như thao tác vẽ hình Ellipse nhưng trong quá trình vẽ ta cần phải giữ phím Ctrl.Chú ý: Khi kết thúc các thao tác phải nhả chuột trước khi nhả phím Ctrl.Bài giảng CorelDraw3. Vẽ đa giác, hình sao bằng công cụ Polygon Công cụ Polygon dùng để vẽ những đa giác, từ những đa giác này, bạn có thể tạo ra những hình dạng bất kỳ khác.Chọn công cụ Polygon từ nhóm công cụ Polygon Tool hoặc ấn phím tắt Y. Con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình chữ thập với một biểu tượng đa giác nhỏ đi kèm( ).Bài giảng CorelDraw3. Vẽ đa giác, hình sao bằng công cụ Polygon Trên thanh thuộc tính, chọn tuỳ chọn Polygon để vẽ hình đa giác, tuỳ chọn Star để vẽ hình sao. Xác định số đỉnh của đa giác hoặc hình sao trong hộp Number of point on Polygon ( Star).Tuỳ chọn Polygon để vẽ đa giácTuỳ chọn Star để hình saoNhập số đỉnh cho hình sao, đa giácNháy chuột và rê chéo chuột đến khi đạt được kích thước, hình dạng như mong muốn thì nhả chuột Bài giảng CorelDraw4. Vẽ hình xoắn ốc (Spiral)Chọn công cụ Spiral trong hộp công cụ Polygon Tools hoặc ấn phím tắt A. Con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình chữ thập với một biểu tượng hình xoắn ốc nhỏ bên cạnh ( ). Trên thanh thuộc tính xác định :Số vòng vào hộp Spiral Revolution ( 1 đến 100 vòng).Bài giảng CorelDraw4. Vẽ hình xoắn ốc (Spiral)Chọn một trong hai kiểu xoắn ốc:Kiểu Symmetrical Spiral: Để vẽ hình xoắn ốc có khoảng cách giữa các vòng bằng nhau.Kiểu Logarithmic Spiral: Để vẽ hình xoắn ốc có khoảng cách giữa các vòng tăng dần. Khi đó ta phải xác định hệ số tăng khoảng cách giữa các vòng theo phần trăm bằng thanh trượt hay nhập giá trị trực tiếp vào trong hộp Spiral Expansion Factor Nhập số vòng Spiral RevolutionSymmetrical SpiralLogarithmic SpiralHệ số tăng khoảng cáchSpiral Expansion Factor.Bài giảng CorelDraw4. Vẽ hình xoắn ốc (Spiral)Nháy chuột, rê chéo chuột đến khi đạt được kích thước, hình dạng như ý thì nhả chuột.Bài giảng CorelDraw5. Vẽ lưới (Grid) Chọn công cụ Graph Paper trên hộp công cụ Polygon Tools hoặc ấn phím tắt D.Trên thanh thuộc tính:Nhập vào số cột trong mục Columns ( từ 1 đến 99).Nhập vào số dòng trong mục Rows ( từ 1 đến 99).Nháy chuột vào điểm bắt đầu và rê chéo chuột để tạo đường lưới .Bài giảng CorelDraw5. Nhóm các công cụ Perfect ShapeNhóm công cụ Perfect Shapes cũng là những công cụ tạo hình dạng cơ bản. Nhóm công cụ Perfect Shapes bao gồm Basic Shapes (hình dạng cơ bản), Arrow Shapes (hình dạng mũi tên), Flowchart Shapes (biểu đồ), Star Shapes (hình dạng sao), Callout Shapes (tạo dáng khung lời thoại, khung suy nghĩ).Bài giảng CorelDrawII. Các thuộc tính đối tượngĐường bao (Outline)Tô (Fill)Sử dụng công cụ tô màu trực quan (Interactive Fill)Chỉnh sửa nhanh các thuộc tính Fill và OutlineBài giảng CorelDraw1. Đường baoChọn đối tượngMở flyout Outline, nhấn nút Outline pen dialog (hoặc nhấn phím F12) để mở hộp thoại Outline pen Trong hộp thoại Outline Pen chứa những thuộc tính đầy đủ nhất về đường biên như màu sắc, kiểu đường biên:- Color: chọn màu cho đường biên (hình 3.18). - Width: độ dày của đường biên. Bài giảng CorelDraw1. Đường bao- Style: kiểu thể hiện đường biên (đứt nét, đường liền, v.v...)- Edit Style mở hộp thoại Edit Line Style: tạo những kiểu đường viền mới. - Corners: các kiểu thể hiện góc của đường path - Line caps: thể hiện đầu của đường mở. - Arrows: thực hiện những lựa chọn tạo mũi tên cho điểm đầu hoặc cuối của đối tượng Bài giảng CorelDraw1. Đường bao- Calligraphy: với những chọn lựa như Nib Shape (kiểu đầu bút), Stretch (thay đổi chiều dài nét bút), Angle (quay đầu bút) thực hiện hiệu ứng thay đổi chiều dày nét tùy theo hướng của đường làm cho những nét vẽ như vẽ bằng bút sắt có đầu bị vát.Bài giảng CorelDraw2. Tô (Fill)Công cụ tô màu với nhiều kiểu tô khác nhau như tô màu đồng nhất (Uniform Fill), tô màu chuyển sắc (Fountain Fill) với nhiều lựa chọn, tô màu theo mẫu (Pattern Fill)... sẽ tạo những hiệu ứng về màu sắc cho đối tượng. Bài giảng CorelDraw2. Tô (Fill)Nhấp chọn vào công cụ Fill (Fill Tool) bảng tùy chọn các công cụ tô màu trải raFill Color Dialog: Tô màu đồng nhất. Fountain Fill: Tô màu chuyển sắc, có 4 kiểu trong ô Type: Linear: Tô màu chuyển tiếp theo đường thẳng. Radial: Tô màu chuyển tiếp theo đường hình tròn. Conical: Tô màu chuyển tiếp theo hình nón. Square: Tô màu chuyển tiếp theo hình vuông. Bài giảng CorelDraw2. Tô (Fill)Những tùy chọn trong hộp thoại Fountain Fill được dùng chung cho các kiểu tô. Khung Center Offset với hai ô Horizontal (chiều ngang) và Vertical (chiều dọc) định tâm chuyển màu sắc cho 3 kiểu tô hình tròn, hình nón, hình vuông. Khung Color Blend: pha trộn màu sắc với hai tùy chọn Two Color và Custom: Two Color: Pha trộn giữa hai màu. Custom: Pha trộn giữa những màu được chọn Bài giảng CorelDraw4. Chỉnh sửa nhanh các thuộc tính Fill và Outline4.1. Chép thuộc tính Outline, FillCác bước thực hiện:Giữ phím Alt, nhấn phải chuột trên đối tượng nguồn, kéo và thả chuột trên đối tượng đích.Kết quả đạt được là đối tượng đích sẽ có các thuộc tính đường bao giống hệt như của đối tượng đích.Nếu bạn muốn chép thuộc tính màu tô, bạn hãy giữ phím Shift, còn nếu muốn chép tất cả các thuộc tính, giữ phím Alt và Shift.Bài giảng CorelDraw4.2. Pha màu Outline và FillĐể thực hiện các thao tác dưới đây, bạn phải chọn đối tượng trước.Đổi màu tô (Fill): Click trái chuột vào ô màu trên bảng màu.Đổi màu đường bao (Outline): Click phải chuột vào ô màu trên bảng màuPha màu tô (Fill): Giữ Ctrl, click trái chuột vào ô màu trên bảng màu. Màu tô hiện tại của đối tượng sẽ được pha thêm một lượng nhỏ màu trên bảng màu.Pha màu đường bao (Outline): Thao tác cũng tương tự như khi pha màu tô. Tuy nhiên, thay vì click trái chuột bạn phải click phải chuột. Để hiệu quả rõ hơn bạn nên thử với đối tượng có đường bao dày Bài giảng CorelDrawIII. Đường, đường bao, chổi vẽVẽ đườngHiệu chỉnh đường congLàm việc với đường phứcSử dụng chổi vẽBài giảng CorelDraw1. Vẽ đườngNhóm các công cụ vẽ đường bao gồm: Freehand Tool, Bezier Tool, Pen Tool, Polyline Tool, 3 Point Curve Tool và 3 công cụ Artistic Media Tool, Interactive Connector Tool, Dimension Tool Bài giảng CorelDraw1.1. Công cụ Freehand (Freehand Tool)Công cụ Freehand thực hiện vẽ tương tự như vẽ bằng một cây bút thật. Công cụ này có thể tạo ra các đường cong đóng, mở hay các đường thẳng Bài giảng CorelDraw1.1. Công cụ Freehand (Freehand Tool)Vẽ đường thẳng: nhấp chuột tại một điểm bắt đầu đường thẳng, sau đó nhấp chuột vào điểm cuối. Vẽ đường cong: nhấp giữ chuột kéo theo đường cong bạn muốn tạo rồi thả chuột để hoàn tất đường vẽ. Để tạo những vùng khép kín trong khi vẽ chỉ cần cho điểm đầu trùng với điểm cuốiBài giảng CorelDraw1.2. Công cụ Bezier (Bezier Tool)Công cụ Bezier vẽ những đường thẳng, đường cong và những vùng khép kín như công cụ Freehand. Bài giảng CorelDraw1.2. Công cụ Bezier (Bezier Tool)Vẽ đường thẳng: nhấp chuột để xác định điểm đầu của đường, tiếp tục nhấp chuột để xác định các điểm tiếp theo. Nhấn phím Space để kết thúc quá trình vẽ.Vẽ những đường cong: nhấp chuột để xác định điểm đầu của đường, các điểm tiếp theo cũng tương tự nhưng giữ chuột trái để uốn cong. Nhấn phím Space để kết thúc quá trình vẽ.1.3 Công cụ Pen (Pen tool) Vẽ đoạn thẳng: Vẽ đường cong:1.3 Công cụ Polyline (Pplyline tool) Vẽ đoạn thẳng: Vẽ đường cong:2. Hiệu chỉnh đường congĐường cong BeziezBật chế độ hiệu chỉnh đường Bezier.Hiệu chỉnh các đỉnhHiệu chỉnh các đoạnChuyển các hình cơ bản thành đường bezier3. Làm việc với đường phứcKết hợp nhiều đường đơn thành đường phức.Tô màu với đường phứcThao tácKết hợp nhiều đường đơn thành đường phứcChọn các đường đơnChọn arrange -> Combine ( phím tắt Ctrl + L)Đường phúc tạo thành có thuộc tính ( màu nền, đường viền) giống với đối tượng được lựa chọn cuối cùng.Tô màu với đường phứcNếu hình đơn không giao nhau thì tất cả đều được tô màuNếu các hình đơn giao nhau:Vùng là giao của 1 số chẵn các hình đơn (2,4,..) không được tô màu.Vùng là giao của một số lẻ các hình đơn (3,5,7..) được tô màu.4. Sử dụng chổi vẽCông cụ Artistic MediaBút vẽ kiểu PresetBút vẽ kiểu Brush (chổi)Bút vẽ kiểu Spray (phun)Bài giảng CorelDrawIV. Kết hợp và các hình đơn giảnCắt, hàn, giao các đối tượngCông cụ giao cắt (Knife)Công cụ Eraser 1. Cắt, hàn, giao các đối tượngCắt (Trim), hàn (Weld) và giao (Intersect) các đối tượng là những công cụ mạnh và dễ dùng để kết hợp các đối tượng cơ bản và đơn giản thành các đối tượng phức tạp hơn. 1.1 Bật/ tắt cửa sổ cắt, hàn và giaoArrange -> Shaping ->ShapingHoặc trên thanh tùy chọn:1.2 Để cắt (Trim) các đối tượngChọn các đối tượng cần cắtArrange->Shaping -> Shaping ->TrimChú ý: đối tượng nào cần cắt sẽ chọn sau cùng1.3 Để hàn (weld) các đối tượngChọn đối tượng cần hànArrange->Shaping -> Shaping ->weldCác đối tượng sẽ được hàn chung vào thành một đối tượng và thuộc tính của nó là thuộc tính của đối tượng chọn sau cùng.1.4 Để giao (Intersect) các đối tượngChọn đối tượng cần giaoArrange->Shaping -> Shaping ->IntersectKết quả được 1 đối tượng là phần giao của tất cả các đối tượng được chọn.Thuộc tính của nó là thuộc tính của đối tượng chọn sau cùng.2. Công cụ dao cắt (Knife)Chọn công cụ cần cắtThực hiện nhát cắt cong:Chọn điểm đầu của nhát cắtGiữ chuột và kéo chuột đến điểm khác của biên kia của hình thì nhả chuột.Thực hiện nhát cắt thẳng: Chọn điểm đầu của nhát cắtDi chuyển đến điểm khác của biênClick chuột để cắt3. Công cụ EraserChọn đối tượng cần tẩyChọn công cụ tẩyTẩy đoạn thẳngTẩy đoạn congBài giảng CorelDrawV. Quản lý và sắp xếp các đối tượngKhái niệm về Layer (lớp)Cửa sổ Object Manager 1. Khái niệm về LayerĐể bản vẽ có thứ tự được tổ chức tốt hơn, người ta đưa và các tấm trong suốt được gọi là Layer (lớp). Để tổ chức bản vẽ thành các layer và quản l‎ý các layer này, ta sử dụng cửa sổ docker Object Manager.2. Cửa sổ Object Manager2.1 Bật cửa sổ object manager: Tools->Object manager hoặc windows->dockers ->object.2.2 Sử dụng object managerTạo một layerXóa một layerKhóa một layerThay đổi thứ tự giữa các layerChuyển và chép đối tượng giữa các layer

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_mon_coreldraw_chuong_3_cong_cu_tao_hinh.ppt
Tài liệu liên quan