Bài giảng môn toán: Các phương trình lượng giác có điều kiện phần 2

Bài 5: [ĐVH]. Giải các phương trình sau

a)

6 6

2 2

sin cos 1

tan 2

cos sin 4

x x

x

x x

+

=

b)

( ) 2 sin tan

2 cos 2

tan sin

x x

x

x x

+

− =

Bài 6: [ĐVH]. Giải các phương trình sau

pdf1 trang | Chia sẻ: NamTDH | Ngày: 14/04/2015 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng môn toán: Các phương trình lượng giác có điều kiện phần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa học TOÁN 11 (Cơ bản và Nâng cao) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia khóa TOÁN 11 tại www.Moon.vn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi TSĐH! Bài 1: [ĐVH]. Giải các phương trình sau a) ( ) 1 12cos 2 3 cot 2 sin 2 cos + = +x x x x b) 1cot 2 2 tan 2sin 2 sin 2 x x x x + = + Bài 2: [ĐVH]. Giải các phương trình sau a) 22sin (1 cos 2 ) 2cos (sin cos )+ = + −x x x x x b) 3 2 2 2 cos cos 1 cos 2 tan cos + − − = x x x x x Bài 3: [ĐVH]. Giải các phương trình sau a) pi2 sin 41 tan .(1 sin 2 ) cos   −   + = + x x x x b) 2 2sin 2 1 cos 2 (3cos 2)(sin 2) 4 + + = − + x x x x Bài 4: [ĐVH]. Giải các phương trình sau a) 1 sin 2 1 tan2 3 1 sin 2 1 tan + +  + =  − −  x x x x b) tan .cos3 2cos 2 1 3(sin 2 cos ) 1 2sin + − = + − x x x x x x Bài 5: [ĐVH]. Giải các phương trình sau a) 6 6 2 2 sin cos 1 tan 2 cos sin 4 x x x x x + = − b) ( )2 sin tan 2cos 2 tan sin x x x x x + − = − Bài 6: [ĐVH]. Giải các phương trình sau a) 1cos 2 cos 4 (tan 2 cot 1) 2 + − =x x x x b) 3 sin 2 cos 2 5sin (2 3) cos 3 3 1 2cos 3 x x x x x − − + − + + = + Bài 7: [ĐVH]. Cho phương trình sin 3 cos3 3 cos 2sin 1 2sin 2 5 + +  + =  +  x x x x x . Tìm các nghiệm của phương trình thuộc ( )0; 2pi . Bài 8: [ĐVH]. Cho phương trình cos5 .cos cos 4 .cos 2 3cos 2 1= + +x x x x x Tìm các nghiệm của phương trình thuộc ( )pi; pi− . 06. CÁC PTLG CÓ ĐIỀU KIỆN – P1 Thầy Đặng Việt Hùng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf07_ptlg_co_dieu_kien_p2_bg_0418.pdf
Tài liệu liên quan