Bài giảng Số may mắn

Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng”

cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất Thành

vào thời gian nào?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 07/09/2016 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Số may mắn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số may mắn15234678121110915141613Cha của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là ai? Nguyễn Sinh Sắc (1863 - 1929)Mẹ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh là ai? Hoàng Thị Loan (1868 - 1901)Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Sinh Cung với tên mới là Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào?d. 1911a. 1890b. 1901c. 1902b. 1901Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?a. Phan Bội Châub. Nguyễn Sinh Sắcd. Trần Tấnc. Vương Thúc Quýb. Nguyễn Sinh SắcNguyễn Tất Thành học tại trường Quốc học Huế năm học nào?a. 1905-1906b. 1906-1907 c. 1907-1908d. 1911- 1912c. 1907-1908Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?b. 9/1908 đến 9/1909a. 9/1910 đến 2/1911c. 9/1910 đến 4/1911 d. 9/1910 đến 5/1911a. 9/1910 đến 2/1911Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứư nước tại bến cảng Nhà Rồng, Sài Gòn vào thời gian nào?a. 6/5/1911b. 2/6/1911c. 4/6/1911d. 5/6/1911d. 5/6/1911Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên đất Pháp là ngày, tháng, năm nào?a. 30/6/1911b. 5/7/1911c. 6/7/1911d. 15/7/1911c. 6/7/1911Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?a. 1917b. 1918 c. 1919 d. 1920c. 1919 Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?a. Khi lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911.b. Khi tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920.c. Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919d. Khi sang Liên Xô làm việc ở Bang Phương Đông của Quốc tế Cộng sản tháng 6/1923c. Tại Hội nghị Vécxay (Pháp) ngày 18/6/1919Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào thời gian nào?a. 6/ 1924b. 6/ 1925c. 6/ 1927d. 6/ 1929b. 6/ 1925Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thụy vào thời gian nào?a. 7/ 1922b. 7/ 1923c. 7/ 1924d. 7/ 1927c. 7/ 1924Tham gia giải phóng quân Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ Quân, Nguyễn Ái Quốc được phong quân hàm gì?a. Trung sĩb. Trung úyc. Thiếu tád. Thiếu tướngc. Thiếu táHồ Chí Minh đến thăm đền Hùng lần đầu tiên vào thời gian nào?c. 9/ 1945b. 9/ 1950a. 9/1954d. 9/ 1955a. 9/1954

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttro_choi_hoat_dong_ngoai_gio_len_lop_3223.ppt