Bài giảng Thực hành CCNA 3 (Number 3)

1. Apply a basic configuration to the router, switchs and wireless router WRT300N

2. Configure VTP, VLANs, and ports on the switchs with the information list below.

3. Configure WRT300N with SSID: WRS1 and WRS2 ; configure security use WPA2

persional with pre-share key: cisco.com

4. Configure port security on the S1,S2, S3 (allow only a two host and Configure the port to

shut down if there is a port security violation).

5. Configure Inter-VLAN routing on R1

6. Enable routing on R1,R2,R3 by using the dynamic routing protocol as OSPF

7. All PCs can access to others and to the Web Server with URL

pdf3 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 15/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Thực hành CCNA 3 (Number 3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP. HCM ĐỀ THI SKILL CCNA 3 MÔN HỌC THỰC HÀNH CCNA 3 Mã môn: Dùng cho các ngành: Mạng máy tính Bộ môn phụ trách: Mạng máy tính 1  Full name: _________________________________ Class: _____________ CCNA3 SKILL BASED EXAMINATION Duration: 90 minutes No documents allowed Number 1 Configuration requirements: (10 marks) 1. Apply a basic configuration to the router, switchs and wireless router WRT300N 2. Configure VTP, VLANs, and ports on the switchs with the information list below. 3. Configure WRT300N with SSID: WRS1 and WRS2 ; configure security use WPA2 persional with pre-share key: cisco.com 4. Configure port security on the S1,S2, S3 (allow only a two host and Configure the port to shut down if there is a port security violation). 5. Configure Inter-VLAN routing on R1 6. Enable routing on R1,R2,R3 by using the dynamic routing protocol as OSPF 7. All PCs can access to others and to the Web Server with URL: ( alias ) 2  3  8. Backup the startup configuration file on the devices (Router and Switchs) to the TFTP server 9. What is the bridge ID priority for switches S1, S2, and S3 on VLAN 99 a. S1 b. S2 . c. S3 . 10. How does STP elect the root switch? _________________ VTP on the Switches Switch Name VTP Operating Mode VTP Domain VTP Password S1 Server ITC Cisco S2 Client ITC Cisco S3 Transparent ITC Cisco VLANs on the Switchs VLAN VLAN Name VLAN 99 Management VLAN 10 Faculty-staff VLAN 20 Students VLAN 30 Wireless Port Assignments on the Switchs Ports Assignment Network Fa0/20 – 0/24 802.1q Trunks (Native VLAN 99) 10.10.99.0 /24 Fa0/14 – 0/19 VLAN 10 – Faculty/Staff 10.10.10.0 /24 Fa0/7 – 0/13 VLAN 20 - Students 10.10.20.0 /24 Fa0/1 – 0/6 VLAN 30 - Wireless 10.10.30.0 /24

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_thuc_hanh_ccna_3_number_3.pdf
Tài liệu liên quan