Bài giảng Tiết 30 – bài 26: cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương

+ Năm 917: khúc hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay.

- Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán.

+ Năm 930, quân Nam Hán xâm lược nước ta – Khúc Thừa Mĩ bị bắt.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 30 – bài 26: cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ khúc, họ dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG IV: BƯỚC NGOẶT LICH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỶ X TIẾT 30 – BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG TIẾT 30 – BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1.Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? ?. Cuối thế kỉ IX nhà Đường ở trong hoàn cảnh ntn? * Nhà Đường: Suy yếu. Trung Quốc thời Ngũ đại * Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ. - Tiểu sử: + Quê: Hồng Châu ( Ninh Giang-Hải Dương). + Tính cách: Khoan hoà, thương người... Tượng Khúc Thừa Dụ TIẾT 30 – BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1.Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? * Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ. ?. khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ ntn?. - Năm 905: Khúc Thừa Dụ đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ... Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương Hồng Châu TIẾT 30 – BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1.Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? * Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ. - Năm 905: Khúc Thừa Dụ đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ... ?. khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ ntn?. - Đầu 906: Nhà Đường phong Ông làm Tiết độ sứ An Nam. ?. Việc nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì? TIẾT 30 – BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 1.Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? * Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ. - Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay và xây dựng đất nước tự chủ. ?. Thảo Luận: Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì? TIẾT 30 – BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Năm 917: Nước Nam Hán được thành lập. Vì sao nhà Nam Hán lại có âm mưu xâm lược nước ta? Trước tình hình đó Khúc Hạo đối phó ntn? - Sự đối phó của Khúc Hạo. + gửi Khúc Thừa Mĩ làm con tin. Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Hán làm con tin nhằm mục đích gì? TIẾT 30 – BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) - Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán. Quân Nam Hán xâm lược nước ta ntn? + Năm 930, quân Nam Hán xâm lược nước ta – Khúc Thừa Mĩ bị bắt. TIẾT 30 – BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) + Năm 931: Dương Đình Nghệ tấn công thành Tống Bình và đánh tan quân tiếp viện. Võ An Châu Tống Bình TIẾT 30 – BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG 2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930-931) * Kết quả: Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ và xây dựng nền tự chủ. Đền thờ Dương Đình Nghệ ở Thanh Hoá LUYỆN TẬP Bài 1: Đánh dấu X vào câu trả lời đúng. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào? A Nhà Đường suy yếu không kiểm soát được những vùng xa. B Năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức. C Khúc Thừa Dụ được vua Đường tin tưởng giao cho làm Tiết độ sứ. A B Bài 2: Khúc Thừa Dụ xưng Tiết độ sứ có ý nghĩa gì? A. Ông tỏ ý muốn thần phục nhà Đường. B. Đất nước giành được quyền tự chủ. C. Xoá bỏ chính quyền đô hộ. D. Cả ba ý trên. B C

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_26_cuoc_dau_tranh_gianh_quyen_tu_chu_7987.ppt