Bài giảng Tiết 52 Bài 25: Phong trào Tây Sơn

I.Khởi nghĩa nụng dõn Tõy Sơn

1 .Xã hội Đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII

 a.Tình hình chính trị xã hội

 b.Đời sống nhân dân :

 c. Khởi nghĩa Chàng Liá

 2. Khởi nghĩa tây sơn bùng nổ

 a. Lãnh đạo:

 b.Căn cứ và quá trình chuẩn bị:

 -Lực lượng tham gia:nông dân ,thợ thủ công ,

thương nhân ,hào mục

 - Khẩu hiệu :Lấy của nhà giàu chia cho người

nghèo

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 817 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 52 Bài 25: Phong trào Tây Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên : Nguyễn Thị Quy Trường : THCS Quế Sơn Chào mừng cỏc thầy cụ tham dự tiết học kiểm tra bài cũ : Khoanh tròn những đáp án đúng ? Xã hội đàng ngoài nửa sau thế kỉ XVIII a. Vua quan ăn chơi sa đoạ b. Không quan tâm tới đời sống nhân dân c.Nhà Lê thâu tóm mọi quyền hành d.Quan lại tăng cường cướp đoạt ruộng đất e. Đời sống nhân dân ấm no g. Nhân dân cực khổ ,đứng dậy đấu tranh Bắc Giang Bắc Giang Bắc Giang Bắc Giang Tượng đài vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) Tiết 52 . Bài 25 Kiểm tra bài cũ : Nối các sự kiện sau cho đúng ? Sự mục nát của chính quyền họ Nguyễn dẫn tới hậu quả gì với nông dân và các tầng lớp khác? đời Sống của họ cú khỏc so với nhõn dõn đàng ngoài khụng? Tiết52 . Phong trào Tây Sơn Xã hội đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII như thế nào ? Cuộc khởi nghĩa có kết quả và ý nghĩa như thế nào ? I.Khởi nghĩa nụng dõn Tõy Sơn 1.Xã hội Đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII a.Tình hình chính trị xã hội - Chính quyền nhà Nguyễn suy yếu ,mục nát - Việc mua quan bán tước phổ biến - Số lượng quan lại tăng quá mức - Quan lại tăng cường áp bức ,bóc lột nhân dân - Trương Phúc Loan lũng đoạn triều đình b.Đời sống nhân dân : Mất ruộng đất Nộp nhiều thứ thuế vô lý Đời sống cực khổ c. Khởi nghĩa Chàng Liá Căn cứ: Chuông Mây(Bình Định) Khẩu hiệu: Lấy của nhà giầu chia cho người nghèo Cuộc khởi nghĩa nổ ra ở đâu,chủ trương là gì? Tiết 42. Khởi nghĩa : Tiết52 . Phong trào Tây Sơn I.Khởi nghĩa nụng dõn Tõy Sơn 1.Xã hội Đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII a.Tình hình chính trị xã hội b.Đời sống nhân dân : c. Khởi nghĩa Chàng Liá Khởi nghiã Chàng Lía tuy thất bại nhưngđã thể hiện tinh thần chống áp bức bóc lột của nhân dân miền trong đối với chúa nguyễn nửa sau thế kỉ XVIII Tiết 42. Khởi nghĩa : I.Khởi nghĩa nụng dõn Tõy Sơn 1.Xã hội Đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII a.Tình hình chính trị xã hội b.Đời sống nhân dân : c. Khởi nghĩa Chàng Liá Khởi nghĩa Tây sơn bùng nổ a. Lãnh đạo: - Nguyễn Nhạc - Nguyễn Huệ - Nguyễn Lữ- Trỡnh bày hiểu biết của em về lónh đạo khởi nghĩa. ? Tiết52 . Phong trào Tây Sơn Ba anh em Tõy Sơn, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ, được gọi là "Tõy Sơn tam kiệt". Cỏc nguồn tài liệu về thõn thế Nguyễn Huệ và anh em Tõy Sơn chưa hoàn toàn thống nhất.Cỏc sỏch Đại Việt sử ký tục biờn, Hoàng Lờ nhất thống chớ, Đại Nam thực lục tiền biờn, Đại Nam chớnh biờn liệt truyện, Khõm định Việt sử Thụng giỏm Cương mục đều ghi cỏc thủ lĩnh Tõy Sơn là họ Nguyễn, nhưng khụng núi tổ tiờn là họ gỡ. Cú giả thuyết cho rằng tổ tiờn nhà Tõy Sơn vốn họ Hồ ở làng Hương Cỏi, huyện Hưng Nguyờn, tỉnh Nghệ An. Họ theo chõn chỳa Nguyễn vào lập nghiệp miền Nam khi chỳa Nguyễn vượt Lũy Thày đỏnh ra đất Lờ - Trịnh tới Nghệ An (1655). ễng cố của Nguyễn Huệ tờn là Hồ Phi Long (vào giỳp việc cho nhà họ Đinh ở thụn BằngChõn, huyện Tuy Viễn, tức An Nhơn) cưới vợ họ Đinh và sinh được một trai tờn là Hồ Phi Tiễn. Hồ Phi Tiễn khụng theo việc nụng mà bỏ đi buụn trầu ở ấp Tõy Sơn, cưới vợ và định cư tại đú. Vợ của Hồ Phi Tiễn là Nguyễn Thị Đồng, con gỏi duy nhất của một phỳ thương đất Phỳ Lạc, do đú họ đổi họ của con cỏi mỡnh từ họ Hồ sang họ Nguyễn của mẹ. Người con là Nguyễn Phi Phỳc cũng chuyờn nghề buụn trầu và làm ăn phỏt đạt. Cũng cú tài liệu cho rằng họ Hồ đó đổi theo họchỳa Nguyễn ngay từ khi mới vào Nam[1][2][3]. Tiết 42. Khởi nghĩa Nguyễn Phi Phỳc cú 8 người con, trong đú cú ba người con trai: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Về thứ tự của Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ trong cỏc anh em, cỏc nguồn tài liệu ghi khụng thống nhất[4]: Cỏc sỏch Đại Nam thực lục chớnh biờn, Đại Nam chớnh biờn liệt truyện, Tõy Sơn thuỷ mạt khảo đều thống nhất ngụi thứ trong ba anh em Tõy Sơn đó khẳng định rằng: "Con trưởng là Nhạc, kế là Lữ, kế nữa là Huệ". Dõn phủ Quy Nhơn xưa truyền lại rằng: Nguyễn Nhạc thuở đi buụn trầu nờn gọi anh Hai Trầu; Nguyễn Huệ cũn cú tờn là Thơm nờn gọi là chỳ Ba Thơm; Nguyễn Lữ gọi là thầy Tư Lữ[5]. Theo thư từ của cỏc giỏo sĩ phương Tõy hoạt động ở Đại Việt khi đú như Labartette, Eyet và Varen thỡ Nguyễn Huệ là em của Nguyễn Lữ. Nguyễn Lữ được gọi là Đức ễng Bảy cũn Nguyễn Huệ là Đức ễng Tỏm. Lờ Trọng Hàm trong sỏch Minh đụ sử lại cho rằng Hồ Phi Phỳc sinh "Nhạc, Lữ đến hai cụ con gỏi rồi đến Huệ". Lớn lờn, ba anh em được đưa đến thụ giỏo cả văn lẫn vừ với thầy Trương Văn Hiến. Chớnh người thầy này đó phỏt hiện được khả năng khỏc thường của Nguyễn Huệ và khuyờn ba anh em khởi nghĩa để xõy dựng đại nghiệp. Tương truyền cõu sấm: "Tõy khởi nghĩa, Bắc thu cụng" là của ụng. Trong những năm đầu tiờn, Nguyễn Nhạc đúng vai trũ quan trọng nhất. Tương truyền trước khi nổi dậy ụng từng đi buụn trầu nờn được gọi là Hai Trầu. Sử nhà Nguyễn chộp rằng ụng được chỳa Nguyễn giao cho việc thu thuế trong vựng nhưng mang tiền thu thuế đỏnh bạc mất hết, cựng quẫn phải nổi dậy. Tuy nhiờn theo một số nhà sử học, tỡnh tiết này thực chất là dụng ý núi xấu người "phản loạn" của nhà Nguyễn sau khi họ đó thắng trận mà thụi. Tiết 42. Khởi nghĩa : Tiết52 . Phong trào Tây Sơn I.Khởi nghĩa nụng dõn Tõy Sơn 1.Xã hội Đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII a.Tình hình chính trị xã hội b.Đời sống nhân dân : c. Khởi nghĩa Chàng Liá Khởi nghĩa tây sơn bùng nổ a. Lãnh đạo: - Nguyễn Nhạc - Nguyễn Huệ - Nguyễn Lữ b.Căn cứ và quá trình chuẩn bị: Anh em Tây Sơn đã chuẩn bị những gì cho cuộc khởi nghĩa ? b.Căn cứ và quá trình chuẩn bị: -Năm 1771 ,chọn Tây Sơn Thượng đạo làm căn cứ (An Khê-Gia Lai ) -Khi lực lượng mạnh chuyển xuống Tây Sơn hạ đạo (Tây Sơn-Bình Định ) Tây Sơn thượng đạo Tây Sơn hạ đạo b.Căn cứ và quá trình chuẩn bị: -Năm 1771 ,chọn Tây Sơn Thượng đạo làm căn cứ (An Khê-Gia Lai ) -Khi lực lượng mạnh chuyển xuống Tây Sơn hạ đạo (Tây Sơn-Bình Định ) Tỉnh Gia lai Tỉnh bình định Tiết 42. Khởi nghĩa : Tiết52 . Phong trào Tây Sơn I.Khởi nghĩa nụng dõn Tõy Sơn 1 .Xã hội Đàng trong nửa sau thế kỉ XVIII a.Tình hình chính trị xã hội b.Đời sống nhân dân : c. Khởi nghĩa Chàng Liá 2. Khởi nghĩa tây sơn bùng nổ a. Lãnh đạo: b.Căn cứ và quá trình chuẩn bị: -Lực lượng tham gia:nông dân ,thợ thủ công , thương nhân ,hào mục - Khẩu hiệu :Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo Em có suy nghĩ gì về lực lượng tham gia phong trào Tây Sơn ? Tại sao nhân dân hăng hái tham gia Phong trào ngay từ đầu ? Do các vị lãnh đạo đã biết đưa ra khẩu hiệu phù hợp với nguyện vọng của đa số quần chúng nhân dân lao động , khôn khéo lợi dụng sự bất bình của một bộ phận tầng lớp trên với quyền Thần Trương Phúc Loan (đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan ,ủng hộ hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương ) Tiết 42. Khởi nghĩa . Trang phục nghĩa quân Tây Sơn I Nguyễn Huệ là kẻ phi thường Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm ,giặc Tàu Ông đà chí cả mưu cao Dân ta lại biết cùng nhau một lòng Cho nên Tàu dẫu làm hung Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà (Hồ Chớ Minh) Khoanh tròn câu trả lời đúng: Tình hình xã hội Đàng trong nửa sau thế kỷ XVIII có đặc điểm gì ? a .Chúa Trịnh ăn chơi sa đoạ b .Triều Nguyễn suy yếu, mục nát c . Quan lại áp bức bóc lột nhân dân d . Nhân dân được xá thuế 3 năm liền e . Nhân dân đói khổ ,nổi dậy đấu tranh d. Câu b,c,e đúng -Học bài cũ -Xem trước tiết 53 -Sưu tầm tư liệu về Nguyễn Huệ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptphong_trao_tay_son_t1_9832.ppt