Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương V: Sử dụng Excel để giải bài toán điểm hòa vốn

Khi xây dựng các kế hoạch tài chính hay phân tích, chúng ta thường đặt câu hỏi kết quả sẽ thay đổi ra sao nếu chúng ta thay đổi thông số nào đó dẫn đến kết quả .

Ví dụ doanh thu sẽ phụ thuộc và giá bán và sản lượng, với mỗi giá trị sản phẩm được biến đổi ta lại có một giá trị doanh thu tương ứng khi tổ chức công thức trên Excel

 

ppt19 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương V: Sử dụng Excel để giải bài toán điểm hòa vốn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khi xây dựng các kế hoạch tài chính hay phân tích, chúng ta thường đặt câu hỏi kết quả sẽ thay đổi ra sao nếu chúng ta thay đổi thông số nào đó dẫn đến kết quả . Ví dụ doanh thu sẽ phụ thuộc và giá bán và sản lượng, với mỗi giá trị sản phẩm được biến đổi ta lại có một giá trị doanh thu tương ứng khi tổ chức công thức trên Excel Ví dụ B2 chứa giá trị giá bán, B3 chứa giá trị sản lượng, B4 chứa giá trị công thức = B2*B3 là kết quả doanh thu, thì mỗi lần nhập 1 giá trị sản lượng vào cell B3 sẽ làm giá trị cell B4 thay đổi, do đó việc phân tích và lập kế hoạch rất thuận lợi. Để giải quyết yêu cầu này, chúng ta sử dụng hàm mục tiêu Goal Seek của Excel với các bước thực hiện khá đơn giản. Sau đây chúng ta sẽ xem xét ví dụ, qua đó chung ta biết cách áp dụng hàm Goal Seek 1.1 Lý thuyết bài toánGiả sử ta đặt Q: Sản lượng hoà vốn B: Định phí p: Giá bán 1 sản phẩm v: Biến phí 1 sản phẩmDoanh thu = Sản lượng * giá bán = p*QChi phí = Biến phí + Định phí = v*Q + BKhi đó doanh nghiệp hòa vốn khi Doanh thu – Chi phí = 0 p*Q – (v*Q +B) = 0 => Qhv = B/(p-v)1.2 Bài toánCông ty SX gạch chịu nhiệt ước tính biến phí để sản xuất 1 tấn gạch chịu nhiệt là 2.7 trđ. Giá bình quân trên thị trường là 3.4 trđ.Được biết định phí hàng tháng của côngty là 650 trđ.Như vậy, công ty cần sản suất và tiêu thụ bao nhiêu tấn gạch để hoà vốn?1.3 Sử dụng excel để giải bài toán 1.3.1 Tạo vùng dữ liệu: Thực hiện như sau1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.2 Thiết lập chỉ tiêu và hàm mục tiêu. Thiết lập các chỉ tiêu1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.2 Thiết lập chỉ tiêu và hàm mục tiêu. Thiết lập hàm mục tiêuGiá bán lấy ở vùng dữ liệu (C7=$B$3)Doanh thu = Giá bán * Sản lượng (C8=C6*C7)Tổng biến phí = Biến phí đơn vị * Sản lượng (C9=$B$4*C6)Định phí lấy trên vùng dữ liệu (C10=$B$2)Tổng chi phí = Tổng biến phí+Định phí (C11=C9+C10)Lợi nhuận = Doanh thu - Tổng chi phí (C12=C8-C11)1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.2 Thiết lập chỉ tiêu và hàm mục tiêu. Sau khi thiết lập hàm mục tiêu ta được bảng sau:1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.3 Sử dụng Goal Seek để giải bài toán. Đặt con trỏ tại vị trí ô lợi nhuậnVào Tool\Goal SeekKhi hộp thoại Goal Seek xuất hiện, ở vùng Set cell sẽ có địa chỉ C12 ( là địa chỉ giá trị ô lợi nhuận), nhập giá trị 0 vào vùng To value, nhập địa chỉ C6 vào vùng By changing cell (là ô cần thay đổi giá trị để ô C12 đạt giá trị 0), sau đó click OK để thi hành.1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.3 Sử dụng Goal Seek để giải bài toán. Hàm mục tiêu Goal seek tìm ra kết quả sẽ thông báo Goal seeking with C12 found a solution, click OK để hoàn tất, khi đó ta sẽ thấy ô C6 có giá trị là 929 là sản lượng điểm hòa vốn và ô C12 có giá trị là 0 là lợi nhuận điểm hòa vốn. 1.3 Sử dụng excel để giải bài toán. 1.3.3 Sử dụng Goal Seek để giải bài toán. Sau khi dùng Goal Seek ta được bảng sau: 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Thiết lập vùng vẽ đồ thị như bảng sau: 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Sau đó chọn khối B14:E20Vào Insert \ Chart chọn mẫu đồ thị như sau: 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Chọn NextChọn Rows và nhấn Next như hình sau : 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Tại thanh Title ta nhập như hình sau:Chart title:Value X axis:Value Y axis 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Chọn tiếp thanh Gridlines và bỏ chọn Major Gridlines ta được hình sau: 1.4 Vẽ đồ thị hòa vốn. Nhấn Finish để hoàn thành công việc vẽ đồ thị như hình sau:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_tin_hoc_ung_dung_trong_kinh_doanh_chuong_v_su_dung.ppt
Tài liệu liên quan