Bài giảng toán học -Bài 5: số gần đúng và sai số

I. Mục tiêu

Kiến thức :-Nhận thức được tầm quan trọng của số gần đúng,ý nghĩa

của số gần đúng.

-Nắm được thế nào là sai số tuyệt đối ,sai số tương đối,độ

chính xác của số gần đúng ,biết dạng chuẩn của số gần đúng .

Kĩ năng : -Biết cách quy tròn số ,biết cách xác định các chữ số chắc của

số gần đúng .

-Biết dùng ký hiệu khoa học để ghi các số rất lớn và rất bé .

pdf5 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 736 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng toán học -Bài 5: số gần đúng và sai số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 4 Bài 5: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ I. Mục tiêu Kiến thức :- Nhận thức được tầm quan trọng của số gần đúng,ý nghĩa của số gần đúng. - Nắm được thế nào là sai số tuyệt đối ,sai số tương đối,độ chính xác của số gần đúng ,biết dạng chuẩn của số gần đúng . Kĩ năng : -Biết cách quy tròn số ,biết cách xác định các chữ số chắc của số gần đúng . - Biết dùng ký hiệu khoa học để ghi các số rất lớn và rất bé . II. Chuẩn bị GV: Soạn giáo án. Máy tính bỏ túi. SGK HS : Xem trước bài mới II. tiến trình của tiết học 1. Kiểm tra bài cũ :không có . 2. Phần bài mới : Hoạt động 1: Hoạt động của học Hoạt động của giáo Nội dung sinh viên -Các nhóm thực hiện công việc và cho kết quả -So sánh kết quả giữa các nhóm  nhận xét -Cho học sinh chia thành nhóm và đo chiều dài của cái bàn ,chiều cao của cái ghế. -Qua kết quả của các nhómGiới thiệu số gần đúng. 1.Số gần đúng Trong nhiều trường hợp ta không thể biết được giá trị đúng của đại lượng mà ta chỉ biết số gần đúng của nó . Hoạt động 2 : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung -Tính giá trị gần đúng của 2 -Đưa ra nhận xét về giá trị gần đúng đó -Tính và đưa ra kết quả -Yêu cầu học sinh cho giá trị gần đúng của 2 -Giá trị gần đúng của học sinh đưa ra là giá trị gần đúng thiếu hay gần đúng thừa?.Nhận xét về 2.Sai số tuyệt đối và sai số tương đối a)Sai số tuyệt đối: (sgk) ví dụ :Giả sử a= 2 và một giá trị gần đúng của nó là a=1,41. -Kết quả đo chiều cao của một ngôi nhà 15,2m 0,1m -Kết quả đo chiều dài của một cái bàn là 1,2 m 0,1m độ lệch giữ hai giá trị gần đúng đó -Có thể tính được sai số tuyệt đối của a không ? -Sai số tuyệt đối của a là không vượt quá bao nhiêu ? -Yêu cầu học sinh so sánh độ chính xác của hai số gần đúng trong hai phép đo  khái Ta có (1,41)2=1,9881< 2 1,41< 2 (1,42)2=2,0164>21,42> 2 Do đó 0104112aaa .,  Vậy sai số tuyệt đối của 1,41 không vượt quá 0,01 a  d thì a-d  a  a+d Khi đó ta viết a= a  d .d được gọi là độ chính xác của số gần đúng . b)Sai số tương đối (sgk) Nếu a= a  d thì a  d .Do đó a a a   .Nếu nó càng nhỏ thì chất lượng phép tính toán đo đạc càng cao.Người ta thường viết sai số tương đối dưới dạng phần -Cho kết quả theo yêu cầu của giáo viên niệm sai số tương đối trăm. Hoạt động 3 : Hoạt động của gọc sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung -Học sinh làm theo yêu cầu của giáo viên -Yêu cầu học sinh làm tròn số 7126,1 đến hàng chục và tính sai số tuyệt đói của số quy tròn -Yêu cầu học sinh quy tròn số 13,254 đến hàng phần trăm -Chỉnh sửa kết quả của các học sinh 3.Số quy tròn a. Nguyên tắc quy tròn (sgk) Nhận xét : Khi thay số đúng bởi số quy tròn đến một hàng nào đó thì sai số tuyệt đối của số quy tròn không vươt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn . b. Cách viết số quy tròn (SGK) III. Cũng cố 1 Hỏi:Thế nào là sai số tuyệt đối?Sai số tương đối ? 2. Hãy viết các số sau dưới dạnh thập phân 3221,13657 . Độ chính xác 0, 111224 * Bài Tập về nhà : Chương I

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftuan1_0038.pdf
Tài liệu liên quan