Bài giảng toan học -Phép cộng và phép nhân

I.- Mục tiêu:

- Học sinh nắm vững tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng , phép nhân các số tự nhiên; tính chất

phân phối của phép nhân đối với phép cộng ; biết phát biểu và viết dạng tổng quát của các tính chất đó .

- Học sinh biết vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm , tính nhanh .

- Học sinh biết vận dụng hợp lý các tính chất của phép cộng và phép nhân vào giải toán .

1./ Kiến thứccơ bản:Nắm vững các tính chất của phép cộng và phép nhân .

2./ Kỹ năng cơ bản:Vận dụng một cách hợp lý các tính chất đó để giải toán nhanh chóng

3./ Thái độ:Biết nhận xét đề bài vận dụng đúng , chính xác các tính chất

pdf5 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 21/11/2013 | Lượt xem: 558 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng toan học -Phép cộng và phép nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§ 5 . PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Phép cộng và phép nhân các số tự nhiên Có tính chất gì giống nhau ? I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm vững tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng , phép nhân các số tự nhiên; tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ; biết phát biểu và viết dạng tổng quát của các tính chất đó . - Học sinh biết vận dụng các tính chất trên vào các bài tập tính nhẩm , tính nhanh . - Học sinh biết vận dụng hợp lý các tính chất của phép cộng và phép nhân vào giải toán . 1./ Kiến thức cơ bản : Nắm vững các tính chất của phép cộng và phép nhân . 2./ Kỹ năng cơ bản : Vận dụng một cách hợp lý các tính chất đó để giải toán nhanh chóng 3./ Thái độ : Biết nhận xét đề bài vận dụng đúng , chính xác các tính chất . II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , bảng phụ III.- Hoạt động trên lớp : 1./ Ổn định : - Lớp trưởng báo cáo sĩ số 2./ Kiểm tra bài củ : - Thế nào là tập hợp con của một tập hợp ? - Cho tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 0 nhưng không vượt quá 5 và tập hợp B các số thuộc N* nhỏ hơn 4 Hãy viết tập hợp A , B và cho biết quan hệ giữa hai tập hợp ấy . 3./ Bài mới : Hoạt động Giáo viên Học sinh Bài ghi - Dùng bảng con - Tính chu vi một sân hình chữ nhật có chiều dài bằng 32m và chiều rộng bằng 25m - Chu vi hình chữ nhật là : (32 + 25) . 2 - Củng cố : I.- Tổng và tích hai số tự nhiên ( Xem SGK trang . - Qua bài tập trên giới thiệu phép cộng và phép nhân - Học sinh làm bài tập ?1 va ?2 - Tìm số tự nhiên x biết 5 . (x + 6) = 7 15)  Chú ý : Nếu A . B = 0 thì A = 0 hay B = 0 - Phép cộng số tự nhiên có những tính chất gì ? - Phát biểu tính chất đó ? - Củng cố : Học sinh là bài tập ?3 a) 46 + 17 + 54 = (46 + 54) + 17 = II.-Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên Phân phối của phép nhân với phép cộng N hân với số 1 C ộng với số 0 K ết hợp G iao hoán Phép tính Tính chất - Học sinh làm bài tập tại lớp - Phép nhân số tự nhiên có những tính chất gì ? - Phát biểu tính chất đó ? - Tính chất nào liên quan đến cả hai phép tính cộng và nhân ? 100 + 17 = 117 b) 4 . 37 . 25 = (4 . 25) . 37 = 100 . 37 = 3700 a + 0 = 0 + a = a (a + b) + c = a + (b + c) a + b = b + a C ộng a . (b + c) = a . b + a . c a . 1 = 1 . a = a (a . b) . c = a . (b . c) a . b = b . a N hân Phát biểu tính chất đó ? 4./ Củng cố : Bài tập 26 ; 27 5./ Dặn dò : Về nhà làm các bài tập 28 ; 29 ; 30 c) 87 . 36 + 87 . 64 = 87 . (36 + 64) = 87 . 100 = 8700

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5_4283.pdf
Tài liệu liên quan