Bài giảng Triệu và lớp triệu (tiết 10 )

1 hs đọc đề.

-1 hs lên bảng ,lớp làm vào vở.

+1 000 000,2 000 000,3 000 000,4 000 000,5 000 000,6 000 000,7 000 000,8 000 000,9 000 000,10 000 000.

-Lớp nhận xét bài làm trên bảng và sữa bài.

 

doc3 trang | Chia sẻ: NamTDH | Ngày: 30/07/2014 | Lượt xem: 611 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Triệu và lớp triệu (tiết 10 ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ngày tháng năm 2005 TOÁN: BÀI: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (tiết 10 ) Lớp :4/ I-Mục tiêu: -Biết về hàng triệu, hàng chục triệu ,hàng trăm triệu và lớp triệu. ` -Nhận biết được thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu. -Củng cố thêm về lớp đơn vị ,lớp nghìn ,lớp đơn vị. II-Đồ dùng dạy học : -Bảng các lớp,hàng kẻ sẵn trên bảng phụ. -Pa-nô bài tập 4. III-Hoạt động dạy và học: Thời gian Giáo viên Học sinh 5 phút 1 phút 10 phút 16 phút 3 phút 1- Bài cũ: -Gọi 1hs lên sữa bài tập 4 . -Chấm 10 vở. -Nhận xét chung. 2-Bài mới: 2 1-Giới thiệu –ghi đề bài lên bảng. 2.2-Giới thiệu hàng triệu ,hàng chục triệu ,hàng trăm triệu.. Gv hỏi :Hãy kể các tên đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. -Hãy kể tên các lớp đã học . -Gv y/c hs cả lớp viết số theo lời đọc: 1 trăm, 1 nghìn, 10 nghìn, 1 trăm nghìn ,10 trăm nghìn. - Gv giới thiệu 10 trăm nghìn còn được gọi là 1 trệu. -Gv hỏi : 1 triệu bằng mấy trăm nghìn? -Số 1 triệu có mấy chữ số, đó là những chữ số nào? -Em nào có thể viết được số 10 triệu? -Số 10 triệu có mấy chữ số, đó là những chữ số -Gv giới thiệu : 10 triệu còn gọi là 1 chục triệu. -Em nào có thể viết đựơc số 10 chục triệu? - Gv giới thiệu : 10chục triệu còn được gọi là 100 triệu. - 1 trăm triệu có mấy chữ số , đó là những chữ số nào? -Gv giới thiệu các hàng triệu, chục triệu ,trăm triệu tạo thành lớp triệu. -Lớp triệu gồm có mấy hàng, đó là những hàng nào? -Y/c hs kể tên các hàng và lớp vừa học. +Gv chốt lại và ghi lên bảng ý chính. * Lớp triệu gồm có ba hàng : hàng triệu ,hàng chục triệu hàng trăm triệu. 2.3 Luyên tập: Bài 1: Hs làm vào vở. -Y/c hs đọc đề. -1 hs lênbảng. -Thu 1 số vở chấm -Nhận xét chung. Bài 2 :Hs làm bảng con và lên bảng điền vào pa –nô. -1 hs đọc đề. -3 hs lên bảng điền. Nhận xét chung ,cho lớp sữa bài. Bài 3: Hs làm vào vở. -1 hs đọc đề. -4 hs lần lượt lên bảng làm. -Thu 1 số vở chấm. -Nhận xét chung. Bài 4 :Gv treo pa –nô lên bảng và y/c hs lên làm vào bảng. -4 hs lần lượt lên làm. -Lớp làm giấy nháp theo từng hàng. -Chấm 1 số bài . -Nhận xét chung. 3-Củng cố và dặn dò: -Hỏi: +kể tên các hàng em đã học theo thứ tự từ lớn đến bé? +Kể tên các lớp đã học theo thứ tự từ bé đến lớn? +Hãy đọc tên các hàng theo từng lớp? -Tổng kết và nhận xét tiết học. -Về nhà học thuộc tên các hàng theo thứ tự từ lớn đến bé và các lớp từ bé đến lớn. -Làm lại bài tập 4 trang 14 sgk.- -Tìm hiểu bài:triệu và lớp triệu (tt) -1hs lên sữa bài . -10 hs đem vở lên chấm -Lớp sữa bài vào vở. -Hs mở sgk. -Hàng đơn vị ,hàng chục ,hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn. -Lớp đơn vị , lớp nghìn. -1 hs lên bảng viết: 100 1000 10 000 100 000 1 000 000 -1 triệu bằng 10 trăm nghìn. -Số 1 000 000 có 7 chữ số,trong đó có một chữ số 1và sáu chữ số 0 đứng bên phải số1. -1hs lên bảng viết,hs cả lớp viết vào giấy nháp 10 000 000. -Số 10 000 000 có 8 chữ số,trong đó có một chữ số 1 và bảy chữ số 0 đứng bên phải số 1. -1hs lên bảng viết,hs cả lớp viết vào giấy nháp số 100 000 000. -Hs cả lớp đọc 1 trăm triệu. -Số 100 000 000 có 9 chữ số,trong đó có một chữ số 1 và tám chữ số 0 đứng bên phải số 1. - hs nghe . -Lớp triệu gồm có ba hàng là hàng triệu ,hàng chục triệu hàng trăm triệu. -Hs thi nhau kể lại nối tiếp. -1 hs đọc đề. -1 hs lên bảng ,lớp làm vào vở. +1 000 000,2 000 000,3 000 000,4 000 000,5 000 000,6 000 000,7 000 000,8 000 000,9 000 000,10 000 000. -Lớp nhận xét bài làm trên bảng và sữa bài. -1 hs đọc đề. -3 hs lên bảng làm, lớp làm bảng con. +hs1: 30 000 000,40 000 000. +hs2: 50 000 000, 60 000 000,70 000 000, 80 000 000. +hs 3: 90 000 000, 200 000 000,300 000 000. -Lớp nhận xét và sữa bài. -1 hs đọc đề. -4 hs lên bảng, lớp làm vào vở. +hs1: 15 000,300 000 +hs2: 600,1 300 +hs3: 50 000, 7 000 000. +hs4: 36 000 000,900 000 000 -Lớp nhận xét và sữa bài. -4 hs lần lượt lên bảng,lớp làm vào giấy nháp. -Hs nhận xét và sữa bài. -Hs trả lời các câu hỏi gv y/c. -Hs lắng nghe.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTRIEUV~1Tuan2.DOC
Tài liệu liên quan