Bài tập lập trình hướng đối tượng C++

Bài 1: Xây dựng lớp cơ sở HOCSINH có các thông tin: Hoten, lop, dientoan, ly, hoa và các phương thức nhập, xuẩt dữ liệu, tính điểm trung bình

Viết chương trình thực hiện nhập vào một dnh sách n học sinh, sau đó hiển thị danh sách những học sinh có điểm trung bình>=5

pdf12 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 03/01/2014 | Lượt xem: 618 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài tập lập trình hướng đối tượng C++, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaitaplaptrinhhuongdoituongC.pdf