Bài tập tình huống môn Pháp luật đại cương

Bài 1: Công ty TNHH Ban Mai có trụ sở tại thị xã H tỉnh X, đã được sở kế hoạch đầu tư tỉnh cung cấp Giấy chứng nhận ĐKKD năm 2007, gồm 4 thành viên, ông Hoàng góp 20% vốn điều lệ, ông Đức 25%, ông Sơn 45% và bà Hoa 10%. Điều lệ công ty hoàn toàn phù hợp Luật Doanh nghiệp 2005. Theo thỏa thuận, ông Hoàng là chủ tịch hội đồng thành viên, ông Sơn là giám đốc và là người đại diện trước pháp luật của công ty. Để thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty, ông Hoàng đã triệu tập Hội đồng thành viên vào ngày 23/06/2008 theo đúng trình tự, thủ tục. Phiên họp chỉ có ông Hoàng, ông Sơn và bà Hoa tham dự. Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty được ông Sơn và bà Hoa biểu quyết thông qua. Hỏi quyết định sửa đổi Điều lệ công ty đã được thông qua hợp lệ chưa? Vì sao?

pdf4 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3704 | Lượt tải: 16download
Nội dung tài liệu Bài tập tình huống môn Pháp luật đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbt_lkt111_5774.pdf
  • docbai_tap_tinh_huong_mon_luat_chuong_2_6963.doc
  • docBH032.doc
Tài liệu liên quan