Bài tập tổ chức xây dựng

Câu 3.3: Cho dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội với các thông số của dây chuyền như sau:

- Số dây chuyền thành phần n = 6 (A, B, C, D, E, F); Số phân đoạn m = 54;

- Nhịp của các dây chuyền thành phần: tAj = tBj = tDj = tEj = tFj = 1K; tCj = 3K; Z¬CNBC = 3K;

Yêu cầu:

a. Tính thời hạn hoạt động của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội nói trên

b. Nêu các biện pháp tổ chức để cân bằng dây chuyền theo nhịp nhanh.

c. Tính thời hạn dây chuyền sau khi cân bằng và thời gian rút ngắn.

d. Thể hiện khái quát lên sơ đồ xiên.

Câu 3.4: Cho dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội với các thông số của dây chuyền như sau:

- Số dây chuyền thành phần n = 5 (A, B, C, D, E)

- Số phân đoạn m = 43;

- Nhịp của các dây chuyền thành phần: tAj = tBj = tDj = tEj = 3K; tCj = 1K; Z¬CNCD = 2K;

Yêu cầu:

a. Tính thời hạn hoạt động của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội nói trên

b. Nêu các biện pháp tổ chức để cân bằng dây chuyền theo nhịp chậm.

c. Tính thời hạn dây chuyền sau khi cân bằng và thời gian rút ngắn.

d. Thể hiện khái quát lên sơ đồ xiên.

Câu 3.5: Cho dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội với các thông số của dây chuyền như sau:

- Số dây chuyền thành phần n = 7 (A, B, C, D, E, F, G); Số phân đoạn m = 18;

- Nhịp của các dây chuyền thành phần: tAj = tCj = tDj = tEj = tGj =

 

doc1 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 13/09/2016 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài tập tổ chức xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP TỔ CHỨC XÂY DỰNG Câu 3.3: Cho dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội với các thông số của dây chuyền như sau: Số dây chuyền thành phần n = 6 (A, B, C, D, E, F); Số phân đoạn m = 54; Nhịp của các dây chuyền thành phần: tAj = tBj = tDj = tEj = tFj = 1K; tCj = 3K; ZCNBC = 3K; Yêu cầu: Tính thời hạn hoạt động của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội nói trên Nêu các biện pháp tổ chức để cân bằng dây chuyền theo nhịp nhanh. Tính thời hạn dây chuyền sau khi cân bằng và thời gian rút ngắn. Thể hiện khái quát lên sơ đồ xiên. Câu 3.4: Cho dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội với các thông số của dây chuyền như sau: Số dây chuyền thành phần n = 5 (A, B, C, D, E) Số phân đoạn m = 43; Nhịp của các dây chuyền thành phần: tAj = tBj = tDj = tEj = 3K; tCj = 1K; ZCNCD = 2K; Yêu cầu: Tính thời hạn hoạt động của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội nói trên Nêu các biện pháp tổ chức để cân bằng dây chuyền theo nhịp chậm. Tính thời hạn dây chuyền sau khi cân bằng và thời gian rút ngắn. Thể hiện khái quát lên sơ đồ xiên. Câu 3.5: Cho dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội với các thông số của dây chuyền như sau: Số dây chuyền thành phần n = 7 (A, B, C, D, E, F, G); Số phân đoạn m = 18; Nhịp của các dây chuyền thành phần: tAj = tCj = tDj = tEj = tGj = 2K; tBj = 1K; tFj = 6K; ZCNDE=2K; Yêu cầu: Tính thời hạn hoạt động của dây chuyền chuyên môn hóa nhịp bội nói trên Nêu các biện pháp tổ chức để cân bằng dây chuyền theo nhịp tij=2K. Tính thời hạn dây chuyền sau khi cân bằng và thời gian rút ngắn. Thể hiện khái quát lên sơ đồ xiên. Câu 3.6: Cho dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng với các thông số của dây chuyền như sau: Dây chuyền Phân đoạn 1 2 3 4 5 6 7 8 A 1 2 2 1 2 3 2 1 B 2 1 1 3 1 2 3 1 C 1 2 1 3 1 1 2 2 D 2 2 1 1 2 3 1 1 E 1 2 1 1 2 3 1 2 F 2 2 1 1 2 1 2 3 G 1 1 2 2 1 3 1 2 Yêu cầu: Tính toán khoảng ghép sát giữa các cặp dây chuyền thành phần theo phương pháp giải tích Butnhicop, Khan kin, so sánh nhịp theo ma trận với gián đoạn công nghệ ZcnBC = 2K, tính thời hạn hoạt động của dây chuyền. Thể hiện dây chuyền chuyên môn hóa trên sơ đồ xiên. Chương 4: Phương pháp lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ mạng Câu 4.2 Tính toán sơ đồ mạng sau theo phương pháp tính trực tiếp trên sơ đồ. 4(6) 4(8) 8(4) 7(7) 8(6) 6(3) 3(8) 5(5) 7(2) 4(7) 5(6) 4(3) 4(5) Câu 4.3: Tính toán sơ đồ mạng sau và chuyển sơ đồ mạng lên trục thời gian trường hợp các công việc bắt đầu sớm, và bắt đầu muộn và vẽ biểu đồ nhân lực trong các trường hợp đó (số ngoài ngoặc chỉ thời gian, trong ngoặc chỉ nhân lực).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc633764430728025740bai_tap_to_chuc_thi_cong_8728.doc
Tài liệu liên quan