Câu hỏi ôn tập môn Xã hội học đại cương

Câu 1: Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mới quan hệ giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác?

a. Khái niệm: Về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, XHH “ Sociology” có gốc ghép từ 2 chữ: Societas” +“ logos” có nghĩa là học thuyết, nghiên cứu. Như vậy XHH được hiểu là học thuyết về xã hội, nghiên cứu về xã hội. Về mặt lịch sử, thuật ngữ này xuất hiện lần đầu tiên năm 1938 trong cuốn “ Thực chứng luận” của nhà xã hội học Aguste Comte. Từ đó, năm 1938 được lấy làm mốc ra đời của môn xã hội học. A.Comte được coi là cha để của XHH. Nghiên cứu mối quan hệ này XHH chỉ ra đặc điểm tính chất, đk, cơ chế của sự hình thành vận động và biến đổi tương tác giữa con người và xã hội.

Hiện có nhiều tr-ờng phái XHH với các quan điểm khác nhau nh-ng các định nghĩa về XHH mà họ tìm ra cũng có nhiều điểm t-ơng đồng:

- XHH là một môn khoa học thuộc các khoa học XH, nghiên cứu các tương tác XH, đặc biệt đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống sự p hát triển, cấu

trúc, mối t-ơng quan XH và các hành vi hoạt động của con người trong các tổ chức, nhóm XH.

- Theo các nhà XHH Xô viết tr-ớc đây thì XHH macxit là khoa học về các quy luật phổ biến và đặc thù của sự vận động và phát tri ển của các hệ

thống XH xác định; là khoa học về cácc cơ chế hoạt động và các hình thức biểu hiện của quy luật đó trong hoạt động của các cá nhân, tập đoàn XH,

giai cấp, dân tộc.

- Theo định nghĩa của G.V. Osipov: “ Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung và đặc thù của sự phát triển và vận hành

của các hệ thống XH xác định về mặt lịch sử, là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đ ó trong hoạt động của

các cá nhân, các nhóm XH, các giai cấp và các dân tộc” .

 

pdf42 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 10515 | Lượt tải: 42download
Nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Xã hội học đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxhhdaicuong_6737.pdf
Tài liệu liên quan