Chính trị học - Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

Chủ nghĩa Xã hội hiện thực

9.1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới

a. Cách mạng Tháng Mười Nga

Nổ ra vào ngày 07/11/1917, do Đảng Bônsêvich Nga, đứng đầu là Lênin lãnh đạo đã phá tan chính quyền tư sản

Là thắng lợi vĩ đại nhất của GCCN do chính Đảng lãnh đạo, lập nên chính quyền của người lao động.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Chính trị học - Chương IX: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGChương IX: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGCHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG9.1. Chủ nghĩa Xã hội hiện thực9.2. Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết và nguyên nhân của nó9.3. Triển vọng của CNXHCHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG9.1. Chủ nghĩa Xã hội hiện thực9.1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giớia. Cách mạng Tháng Mười Nga Nổ ra vào ngày 07/11/1917, do Đảng Bônsêvich Nga, đứng đầu là Lênin lãnh đạo đã phá tan chính quyền tư sảnLà thắng lợi vĩ đại nhất của GCCN do chính Đảng lãnh đạo, lập nên chính quyền của người lao động.CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGMở ra một con đường mới cho các dân tộc bị áp bức – con đường cách mạng vô sản.Mở đầu một thời đại mới - thời đại quá độ lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.b. Mô hình CNXH đầu tiên trên thế giới.Sau CM tháng Mười, Liên Xô là nước CNXH đầu tiên và duy nhất trên thế giới.Từ 1918-1921 Liên Xô tiến thực hiện chính sách kinh tế cộng sản thời chiến.CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGTháng 3/1921, Liên Xô thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP).* Bài học lịch sử của mô hình CNXH Xô Viết:- CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG2. Sự ra đời của hệ thống các nước XHCN và những thành tựu của nó.a. Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước XHCN.- Thắng lợi của Cách Mạng Tháng Mười Nga và những thành quả mà Xô Viết đạt được đã cổ vũ tích cực cho các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.Thắng lợi của các phong trào giải phóng dân tộc đã dẫn tới sự ra đời hàng loạt các nước XHCN  đưa CNXH trở thành một hệ thống.CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGb. Những thành tựu của CNXH hiện thực.* Thành tựu kinh tế:- CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGCHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGCHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGCHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGCHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGCHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuong_9_cnxh_hien_thuc_va_trien_vong_7915.ppt