Chính trị học - Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

Về Kiến thức: Nắm được chủ trương của Đảng thông qua 3 phong trào đấu tranh cách mạng; thấy được thành quả Cỏch mạng Thỏng Tỏm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh dưới sự lónh đạo của Đảng.

Về Tư tưởng: Nhận thức được thành quả của Cỏch mạng Thỏng Tỏm là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và là cuộc đấu tranh đầy gian khổ của nhân dân ta; nhận thức được giá trị to lớn của nền độc lập, tự do, từ đó phỏt huy truyền thống cha, ông

 

 

ppt38 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Chính trị học - Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 2Đường lối đấu tranh giành chính quyền(1930 - 1945)Mục đích, yêu cầuVề Kiến thức: Nắm được chủ trương của Đảng thông qua 3 phong trào đấu tranh cách mạng; thấy được thành quả Cỏch mạng Thỏng Tỏm 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh dưới sự lónh đạo của Đảng. Về Tư tưởng: Nhận thức được thành quả của Cỏch mạng Thỏng Tỏm là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và là cuộc đấu tranh đầy gian khổ của nhân dân ta; nhận thức được giá trị to lớn của nền độc lập, tự do, từ đó phỏt huy truyền thống cha, ông I. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 19391. Trong những năm 1930-1935a.Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10/1930 và Luận cương chính trị của ĐảngNội dung hội nghịThông qua luận cương mớiĐổi tên thành ĐCS Đông Dương Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng- Hội nghị TW tháng 10-1930 + Thông qua Nghị quyết “Về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng”, đặc biệt thảo luận bản Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương. + Đánh giá về Chỏnh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt. + Thảo luận Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG THÁNG 10/1930. LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNGNội dung của Luận cương tháng 10/1930Trần Phú Tổng Bí thư đầu tiên của đảng (1930 – 1931)Thiếu sót của Luận cương tháng 10/1930Hạn chế:- Không nhấn mạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc.- Chưa đánh giá đúng mức vai trò cách mạng của giai cấp tiểu tư sản; phủ nhận vai trò tích cực của tư sản dân tộc. Hoàn cảnh lịch sử+ Chính sách khủng bố của địch.+ Tổn thất của cỏch mạngb. ĐÊu tranh kh«i phôc phong trµo 1932-1935 Chủ trương của Đảng Chương trỡnh hành động của đảng-1932Khẳng định chiến lược CM đông DươngYêu cầu chung trước mắtPhát triển đảng và quần chúngBỏ nhưng luật hinh đặc biệt, trả tự do cho người chính trị, giải tán hội đồng đề hinh đòi quyền tự do TC, xuất bản, ngôn luận, đi lại trong nước, nước ngoàiBỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khácBỏ các độc quyền về rượu, thuốc phiện và muốic. Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng tháng 3/1935PHÂN TÍCH TÌNH HÌNHĐỀ RA NHIỆM VỤ MỚILê Hồng Phong Tổng bí thư của đảng(1935 – 1936)Khôi phục lại ĐCSTóm tắt Đại hội lần thứ nhất của ĐảngĐẠI HỘI I (3 - 1935)Phân tích đánh giá tỡnh hỡnh Củng cố tổ chức quần chúngBầu BCH TW Lê Hồng Phong là Tổng bí thưChống chiến tranh đế quốcĐỀ RA NHIỆM VỤCủng cố tổ chức đảng Đỏnh giỏ về Đại hội- Đại hội thứ nhất của Đảng đánh dấu sự phục hồi tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng- Hạn chế: + Chính sách chưa bám sát với phong trào trong nước, thế giới. + Chưa thấy được nguy cơ của chủ nghĩa phát xít thế giới và khả năng mới của cuộc đấu tranh chống phát xít và phản động thuộc địa.2. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH DÂN CHỦ (1936 – 1939)a. Hoàn cảnh thế giới, trong nước - Đại hội VII Quốc tế cộng sảnMâu thuẫn xã hội sâu sắcĐảng phục hồi hÖ thèng tæ chøc TRONG NƯỚCQUỐC TẾNguy cơ phát xít và chiến tranhMặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyềnđại hội VII QTCS (7 - 1935)b. Chủ trương mới của Đảng( Hội nghị TW tháng 7/ 1936)Mục tiêu đấu tranhTập hợp lực lượngP/pháp đấu tranhĐỐI TƯỢNG CMHéi nghÞ BCHTW(7 - 36)c.Thực hiện chủ trương ( 1936-1939 ) - Những hình thức đấu tranh mở đầu phong trào: Đâú tranh đòi triệu tập Đông Dương đại hội; Các cuộc đón tiếp Gô- đa và Bê-rê-vi-ê- Phong trào đấu tranh đòi tự do, dõn chủ, cơm áo, hoà bình. Ngoài yêu cầu chung Đảng còn đưa ra những yêu cầu riêng cho từng giai tầng, đáng chú ý nhất là 2 giai cấp công nhân và nông dân- Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí, nghị trườngý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm- Ý NGHĨA: + ĐÂY LÀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH SÔI NỔI CÓ TÍNH CHẤT QUẦN CHÚNG RỘNG RÃI, TUY HƯỚNG VÀO MỤC TIỜU DÕN CHỦ, NHƯNG BAO GỒM CẢ HAI NỘI DUNG DÕN TỘC VÀ DÕN CHỦ + QUA VẬN ĐỘNG UY TÍN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẢNG ĐƯỢC MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO TRONG QUẦN CHÚNG.+ ĐẢNG Đà XÕY DỰNG ĐƯỢC ĐỘI QUÂN CHÍNH TRỊ QUẦN CHÚNG HÀNG TRIỆU NGƯỜI, Đà TẬP HỢP VÀ GIÁO DỤC CHO HÀNG TRIỆU QUẦN CHÚNG+ PHONG TRÀO NÀY THỰC SỰ LÀ CUỘC TỔNG DIỄN TẬP LẦN THỨ HAI CỦA ĐẢNGKinh nghiệm lịch sửVề chỉ đạo chiến lượcCủng cố Đảng Tập hợp lực lượngPhương pháp tổ chức và đấu tranhII. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1939 – 1945)Tình hình quèc tÕTình hình trong n­ícCTTGthứ hai bùng nổCP Pháp đàn áp dân chủPháp đàn áp CMM thuẫn XH sâu sắcNhật-Pháp thống trị Đ Dương1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Tình hình thế giới và trong nướcHN6TW (11/1939)HN7TW (11/1940)HN8TW8 (5/1941)ĐẶT NHIỆM VỤ GPDT LÊN HÀNG ĐẦUHoàn chỉnh chuyểnhướng chỉ đạo chiến lược b. Chủ trương điều chỉnh chiến lược của đảng Hoàn chỉnh chỉ đạo chiến lược cách mạng của đảng Nhận định tỡnh hỡnhGIƯƠNG CAO NGỌN CƠ GPDTTập hợp lực lượng toàn dân tộcChủ trươngKhỏi nghĩa vũ trangHNTW 8(5 - 1941)25/10/1941, việt minh chính thức ra đời đưa ra chương trènh cứu nước gồm 44 điểmnhanh chóng phát triển lực lượng vũ trang, thành lập các đội du kíchĐội du kích Bắc SơnĐội du kích Ba TơĐội du kích thiếu niên Đình BảngNội dung chuyển hướng (HN TW 8- 5/1941) + Nhận định tình hình: Chiến tranh thế giới đang lan rộng; phỏt xớt Đức đang chuẩn bị đánh Liên Xô; Chiến tranh Thái Bình Dương sẽ bùng nổ làm cho đế quốc suy yếu; Liên Xô nhất định thắng và phong trào thế giới phát triển nhanh. + Nêu rõ mâu thuẫn chủ yếu ở nước ta là mõu thuẫn giữa toàn thể nhõn dõn Việt Nam với Phỏp- Nhật + Xác định cuộc cách mạng hiện nay là: Cách mạng dân tộc giải phóng+ Tạm gác khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày” bằng khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn Đế quốc và Việt gian cho dõn cày nghốo+ Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương: Quyết định mặt trận ở mỗi nước, trên cơ sở đó tiến tới thành lập mặt trận chung là “ Đông Dương độc lập đồng minh+ Đối với Việt Nam sau thắng lợi sẽ thành lập nước Việt Nam Dõn chủ Cộng hũa+ Coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé; n¨ng lùc tæ chøc vµ l·nh ®¹o cña §¶ng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c vËn ®éng quÇn chóng+ Xúc tiến công tác chuẩn bị khởi nghĩa và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm 2. Chủ trươngTổng khởi nghĩa giành chính quyền ( Tháng3- 8-1945) a. Cuộc đảo chính Nhật – Pháp và phỏt động cao trào khỏng NhậtQuốc tế:CTTG II vào giai đoạn kếtTình hình®«ng D­¬ngChính phủ De Gaulle về PariMĩ vào PhilippinBọn Pháp chuẩn bị đánh lại NhậtNhật đ. chính lật đổ Pháp 9/3/1945- Chủ trương khỏng Nhật cứu nước Chỉ thị của Ban Thường vụ TW Đảng 12-3-1945Nội dung:+ Nhận định về cuộc đảo chính Nhật, Pháp; xác định kẻ thù cụ thể, duy nhất là phỏt xớt Nhật; khẩu hiệu đấu tranh: Đanh đuổi phỏt xớt Nhật+ Phát động cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho TKN+Phương chõm đấu tranh: Phỏt động chiến tranh du kớch, giải phúng từng vựng, mở rộng căn cứ địa.+ Dự kiến những hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện TKN: Quõn đồng minh kộo vào Đụng dương đỏnh Nhật;cỏch mạng Nhật bựng nổ; Nhật bị mất nước như Phỏp năm 1940b. Chủ trương phỏt động Tổng khởi nghĩa Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-8-1945): Hội nghị nhận định thời cơ đã chín muồi; nguyên tắc khởi nghĩa; đề ra chính sách đối nội và đối ngoại sau Tổng khởi nghĩa- Đại hội quốc dân được triệu tập (16-8-1945)- Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hoà NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA VÀ KINH NGHIỆM LỊCH SỬ Nguyên nhân thắng lợi Tướng Mỹ Douglas Mcarthur ký tiếp nhận đầu hàng của NhậtĐội du kích Bắc Sơn 2 - 1941 NHẬT HÀNG ĐỒNG MINHCHUẨN BỊ CỦA CM ĐCS LÃNH ĐẠOTINH THẦN CHIẾN ĐẤUNGUYÊN NHÂN CHỦ QUANNGUYÊN NHÂN KHÁCH QUANNguyên nhân thắng lợi: khách quanTháng 5/1945, quân Đồng minh bao vây phát xít Đức tại Berlin và 9/5/1945, cờ của Hồng quân Liên Xô tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức, phát xít Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện Nguyên nhân thắng lợi: chủ quancách mạng tháng tám là kết quả và đỉnh cao của 15 nĂm đấu tranh của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của đảngcao trào 1930 - 1931tổng diễn tập lần 1cao trào 1936 - 1939tổng diễn tập lần 2thời kỳ 1939 – 1945trực tiếp dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng támđảng ra đời1930 chuẩn bị tất yếu đầu tiênNguyên nhân thắng lợi: chủ quanmột đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền trong toàn quốcthành quả lớn nhất của cách mạng tháng tám là nước việt nam được hoàn toàn độc lập,Nguyên nhân thắng lợi: chủ quanmột đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, nắm chính quyền trong toàn quốcthành quả lớn nhất của cách mạng tháng tám là nước việt nam được hoàn toàn độc lập, í nghĩa lịch sử: đối với quốc tếGPDT ĐIỂN HÌNHCNTD CŨ SỤP ĐỔCỔ VŨ CM GPDT Bài học kinh nghiệm3. LỢI DỤNG MÂU THUẪN KẺ THÙ2. TOÀN DÂN NỔI DẬY4. DÙNG BẠO LỰC CÁCH MẠNG5. CHỌN ĐÚNG THỜI CƠ1. KẾT HỢP CHỐNG ĐẾ QUỐC VÀ PHONG KIẾN6. XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChương2.ppt