Chuyên đề Đoàn THCS Hồ Chí Minh trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam

Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Khái niệm, vị trí, vai trò và tính chất của Đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Các chức năng cơ bản và nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

ppt112 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 163 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Chuyên đề Đoàn THCS Hồ Chí Minh trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iên thôn tại bản vùng cao Pá Lau (Yên Bái) năm 2011Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Truyền thống gắn bó đoàn kết trong Đoàn và với thanh niên niên, với nhân dân3.3. Những truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ()Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Thanh niên tình nguyện Thái Bình “Tiếp sức mùa thi”Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với Hội cựu cán bộ Đoàn TN Việt NamTruyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ3.3. Những truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ()Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam* Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho sinh viên năm 201110 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2009 - Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện. - Hơn 80 năm qua Đoàn đã 7 lần đổi tên nhưng tính chất Cộng sản không thay đổi. - Đoàn đã phát động nhiều phong trào hành động cách mạng, đào tạo hàng triệu cán bộ cho Đảng và Nhà nước. - Đoàn thực sự là lực lượng xung kích cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng, là chỗ dựa vững chắc cho Nhà nước; là tổ chức đáng tin cậy của thanh niên và là bạn của thanh niên. - Những giá trị của Đoàn đã được đúc kết thành 04 truyền thống cao đẹpTóm lạiHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhKhái niệm, vị trí, vai trò và tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhCác chức năng cơ bản và nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhNỘI DUNGHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí MinhVị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhNhững tính chất cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhII. Khái niệm, vị trí, vai trò và tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí MinhVị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhNhững tính chất cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhII. Khái niệm, vị trí, vai trò và tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ()Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: - Là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, - Do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, - Bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lí tưởng của Đảng và độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, vì sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.1. Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí MinhHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí MinhVị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhNhững tính chất cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhII. Khái niệm, vị trí, vai trò và tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*2.1. Vị trí của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh2.2. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh2. Vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam* - Trong hệ thống chính trị: Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam. - Trong Mặt trận Tổ quốc: Đoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. - Trong Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Đoàn là thành viên tập thể, là nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam2.1. Vị trí của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam** Đối với Đảng: Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng. - Do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo rèn luyện; tuyệt đối trung thành với Đảng. - Đi đầu thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng.2.2. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam* Đoàn viên thanh niên huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) triển khai Nghị quyết TƯ 4 (Khóa XI) tới cán bộ, đoàn viên khối nông thôn (tháng 7/2012)* Đối với Đảng (...)Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn, bổ sung cán bộ cho Đảng, Nhà nước. Thanh niên trí thức trẻ tình nguyện về làm Phó chủ tịch xã nghèo tại Cao BằngHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Lễ kết nạp đảng viên mới2.2. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh* Đối với Nhà nước: Đoàn là chỗ dựa vững chắc cho Nhà nước. - Tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp. - Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội - Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên trở thành công dân tốt.2.2. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (...)Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Tuổi trẻ Nha Trang thực hiện quyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấpTuổi trẻ Sông Công (Thái Nguyên) tham gia giữ gìn trật tự an toàn đô thịTuổi trẻ Quảng Ninh tham gia tuyên truyền “Phòng chống uống rượu bia và lái xe” trong đoàn viên thanh niên, sinh viên* Đối với thanh niên và các tổ chức Thanh niên: Đoàn là lực lượng nòng cốt định hướng thanh niên theo lí tưởng của Đảng. Tạo ra các môi trường hoạt động tốt đẹp cho thanh niên Định hướng các hoạt động của thanh niên theo khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên.2.2. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (...)Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Tuổi trẻ Đà Nẵng khám, tư vấn sức khỏe và trợ giúp pháp luật cho thanh niên xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) năm 2012 * Đối với các tổ chức chính trị, xã hội khác của Mặt trận Tổ quốc: Đoàn là lực lượng phối hợp, gắn kết với các tổ chức trong giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội khác (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Công Đoàn, Hội cựu chiến binh, hội chữ thập đỏ...) trong quản lí, giáo dục thanh thiếu nhi. Xây dựng các cơ chế hoạt động trong giáo dục, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh thiếu niên (Các nghị quyết, công văn chỉ đạo liên tịch giữa các cơ quan với Đoàn thanh niên.2.2. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (...)Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam** Đối với thiếu niên nhi đồng: Đoàn là người phụ trách, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên nhi đồng. Cử đội ngũ cán bộ Đoàn phụ trách công tác đội. Thành lập các tổ chức Hội đồng Đội các cấp có nhiệm vụ làm thường trực công tác thiếu nhi, tổ chức, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của thiếu nhi ở mỗi cấp.2.2. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (...)Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Đối với thiếu niên nhi đồng (...)Tạo ra các sân chơi cho thiếu nhi, huy động lực lượng xã hội trong việc đầu tư, hỗ trợ vật chất, kinh phí cho Đội hoạt động.2.2. Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (...)Hội thi nghi thức đội huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) năm 2011 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Đ/c Nguyễn Sinh Hùng(Chủ tịch Quốc hội) và đ/c Nguyễn Đắc Vinh(Bí thư thứ nhất TWĐ) trao quà cho các đại biểu dự Liên hoan thiếu nhi nghèo vượt khó lần thứ II năm 2012 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: - Vừa là một tổ chức chính trị, vừa là một tổ chức xã hội của thanh niên Việt Nam tiên tiến, - Được Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, luôn đặt mục đích hoạt động của mình theo mục đích của Đảng, - Đoàn là một thành viên trong hệ thống chính trị Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là đội quân dự bị tin cậy của Đảng, là người định hướng lí tưởng cách mạng cho thanh niên Việt Nam, - Có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ thiếu niên nhi đồng, phối hợp với các đoàn thể xã hội trong quản lí, giáo dục thanh thiếu nhi.Tóm lạiHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí MinhVị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhNhững tính chất cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhII. Khái niệm, vị trí, vai trò và tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Tính chính trịTính tiên tiếnTính quần chúng3. Những tính chất cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam* - Là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam tiên tiến - Đoàn do Đảng, Bác Hồ sáng lập lãnh đạo và rèn luyện, - Đoàn lấy mục tiêu lí tưởng của Đảng, làm mục tiêu cho mình: “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. - Là thành viên trong hệ thống chính trị của đất nước. - Là lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.Tính chính trị của Đoàn được hiếu như thế nào? Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam* - Tiên tiến về nhận thức, lí luận: hoạt động theo nền tảng tư tưởng và nguyên tắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. -Tiên tiến về hành động: xung kích, tình nguyện, nói đi đôi với làm, luôn đi đầu trong mọi khó khăn gian khổ.Tính tiên tiến của Đoàn hiểu như thế nào ?Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam* - Đoàn là tổ chức thanh niên rộng rãi có trong tất cả các lĩnh vực xã hội. Ở đâu có thanh niên là ở đó có Đoàn hoạt động (Trong nông thôn, công nhân, trí thức, học sinh sinh viên, lực lượng vũ trang, tôn giáo,...) - Đoàn không những tham gia vào hoạt động chính trị mà còn tham gia vào các hoạt động xã hội rộng rãi, tham gia vào các hội của thanh niên (Hội LHTN Việt Nam; Hội Sinh viên...) - Đoàn là tổ chức gần gũi với thanh niên nhất, là bạn của thanh niên, luôn đồng hành cùng thanh niên trong mọi lĩnh vực cuộc sống.Tính quần chúng của Đoàn được hiểu như thế nào?Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhKhái niệm, vị trí, vai trò và tính chất của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhCác chức năng cơ bản và nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhNỘI DUNGHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Chức năng của ĐoànNguyên tắc tổ chức hoạt động của ĐoànIII. Các chức năng cơ bản và nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Chức năng của ĐoànNguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn.III. Các chức năng cơ bản và nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí MinhHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*1. Chức năng của Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Là đội dự bị tin cậy của Đảng Là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niênBảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niênBộ LĐTB&XH và Trung ương Đoàn ký chương trình đẩy mạnh hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của lao động trẻ Gặp mặt 1000 Đảng viên trẻ tiêu biểu và tuyên dương 100 Đảng viên trẻ tiêu biểu xuất sắc Hà Nội năm 2012 Bạn hiểu thế nào nội dung: Đoàn là đội quân dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng của Nhà nước?Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*1. Chức năng của Đoàn () Do Đảng sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện; tuyệt đối trung thành với Đảng.Đi đầu thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật Nhà nước.Lực lượng tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng.Đào tạo bổ sung cán bộ cho Đảng, Nhà nướcĐoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng thể hiện ở các nội dung sau:Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Tuổi trẻ tiến bước dưới cờ Đảng Trí thức trẻ tình nguyện Võ Thị Thương tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Mông ở xã Si Pa Phìn, huyện Mường Chà (Điện Biên). - Là lực lượng lao động đông đảo nhất trong xã hội. - Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần: xung kích vào những nơi khó khăn gian khổ nhất, những lĩnh vực khoa học công nghệ mới, hiện đại nhất.Đoàn là chỗ dựa vững chắc cho Nhà nước:Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Thanh niên – lực lượng lao động trẻ đông đảo của xã hội Tuổi trẻ Cà Mau xung kích, tình nguyện “Nối nhịp bờ vui” - Tham gia quản lí, bảo vệ chính quyền Nhà nước. - Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức xã hội trong mọi hoạt động nhằm giáo dục Thanh thiếu nhi.Đoàn là chỗ dựa vững chắc cho Nhà nước (...)Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*T.Ư Đoàn, Bộ GTVT, Bộ GD & ĐT ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục ATGT thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 -2017 Ủy Ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên tại Đồng Tháp năm 2012 Là tạo ra và xây dựng một môi trường tiên tiến theo mục tiêu của chủ nghĩa xã hội cho thanh niên rèn luyện, phấn đấu, xây dựng lí tưởng, phát huy năng lực, năng khiếu sở trường của thanh niên để trở thành những thanh niên tiến tiên, những công dân tiêu biểu của đất nước.Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên là như thế nào?Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam* Đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2012 phủ xanh làng TN lập nghiệp tại Tây Ninh Bảo vệ những giá trị, bản chất, truyền thống tốt đẹp của thanh niên; bào vệ những quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên được pháp luật quy định; Tham mưu xây dựng những cơ chế, chính sách liên quan đến sự phát triển của thanh niên. Đoàn là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên là bảo vệ những gì?Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Đội TNTN tuyên truyền pháp luật Bình Dương tư vấn pháp luật cho thanh niên công nhân huyện Bến Cát. Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật tại xã Đông Thọ (Thái Bình) Theo quy định của Điều lệ Đoàn: Nguyên tắc hoạt động của Đoàn là nguyên tắc tập trung dân chủ2. Nguyên tắc hoạt động của ĐoànHọc viện Thanh thiếu niên Việt Nam*Câu 1: Bằng lí luận và thực tiễn, đồng chí hãy phân tích nội dung: “ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện”.Câu 2: Hãy phân tích làm rõ nội dung: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội hậu bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam”.Câu 3: Bạn hiểu: Đoàn là người bạn, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh niên Việt Nam là như thế nào?Câu hỏi thảo luận, kiểm tra cho chuyên đề 4:Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam*

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuyen_de_4_635.ppt