Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu tại đội xây dựng và sửa chữa công trình thuộc công ty Dịch vụ nhà ở và khu đô thị

Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và khu đô thị- Bộ Xây Dựng, được thành lập theo quyết định số 823/QD-BXD ngày 19/6/2000 của BXD với tên gọi là Công ty Dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí trên cơ sở sắp xếp lại xí nghiệp dịch vụ tổng hợp vui chơi giải trí. Ngày 16/10/2001, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra quyết định số 1678/QĐ-BXD đổi tên thành Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị và chuyển doanh nghiệp vừa hoạt động dịch vụ công vừa hoạt động kinh doanh. Công ty được Tổng công ty giao nhiệm vụ quản lý khai thác , cung cấp các dịch vụ trong các khu đô thị mới, khu dân cư tập trung về đường sá, cấp thoat nước, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, kinh doanh các dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí, ăn uống giải khát, sửa chữa cải tạo các công trình xây dựng…

 

doc66 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 02/01/2013 | Lượt xem: 777 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu tại đội xây dựng và sửa chữa công trình thuộc công ty Dịch vụ nhà ở và khu đô thị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT246.Doc
Tài liệu liên quan