Chuyên đề Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam

II. Bối cảnh, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam

III. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam

IV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

 

 

ppt73 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Chuyên đề Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ 6THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾI. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamII. Bối cảnh, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt NamIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tếNỘI DUNGI. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamII. Bối cảnh, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt NamIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tếNỘI DUNGI. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamĐịnh nghĩa thanh niênVị trí, vai trò của thanh niên Việt NamVị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam 1. Định nghĩa thanh niênClick toadd TitleGắn với mọi giai cấp, tầng lớpPhát triển mạnh về thể chất, tinh thầnNhóm XH, nhân khẩu đặc thùTuổi từ16 - 30I. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamĐịnh nghĩa thanh niênVị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam2. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamI. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamQuan điểm của Đảng CS Việt NamVị trí, vai trò của thanh niên Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh2. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamI. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamQuan điểm của Chủ tịch Hồ Chí MinhVị trí, vai trò của thanh niên Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên- Đoàn TN là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng- Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.- Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên ()- Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên.- Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên ()2. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam ()I. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamQuan điểm của Đảng CS Việt NamVị trí, vai trò của Thanh niên Quan điểm của Đảng CS Việt Nam về vai trò của thanh niên - TN là trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.- TN là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước.- TN là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc- TN là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước.Quan điểm của Đảng CS Việt Nam về vai trò của thanh niên ()- TN là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốcQuan điểm của Đảng CS Việt Nam về vai trò của thanh niên ()2. Vị trí, vai trò của Thanh niên Việt Nam ()I. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamLL XUNG KÍCH CÁCH MẠNGLỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG DỒI DÀOCHỦ NHÂN TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚCTÓM LẠII. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamII. Bối cảnh, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt NamIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tếNỘI DUNGII. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam Thời cơ đối với thanh niên Việt Nam3. Thách thức đối với thanh niên Việt Nam Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam II. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam- Nhiều thành tựu đã đạt được sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đối mới- Công cuộc CNH, HĐH được đẩy mạnh; nền kinh tế tri thức được phát triển- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; phát triển khoa học công nghệ1.1. Bối cảnh trong nước Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam - Nhiều thành tựu đã đạt được sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đối mới1.1. Bối cảnh trong nước () Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam - Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh1.1. Bối cảnh trong nước ()Giàn khoan dầu mỏ hiện đạiCơ khí hóa nông nghiệp, nông thôn Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam - Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; phát triển khoa học công nghệ1.1. Bối cảnh trong nước ()Việt Nam là thành viên của ASEAN (1995), WTO (2006),Vệ tinh VNSAT1,2 đã đi vào quỹ đạo Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam II. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam1.2. Bối cảnh thế giới- Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa, xu thế hòa bình, đối thoại đang phát triển mạnh.- Sự phát triển mạnh về khoa học kí thuật; kinh tế toàn cầu có nhiều biến động- Thế giới đang cùng nhau giải quyết các vấn gặp phải: Biến đổi khí hậu, môi trường, khủng bố, các vấn đề tranh chấp lãnh thổ Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam II. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam1.2. Bối cảnh thế giới ()- Sự phát triển mạnh về khoa học công nghệGiống lúa cao sản - sản phẩm của công nghệ sinh họcCông nghệ Nano trong y học Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam II. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam1.2. Bối cảnh thế giới ()- Thế giới đang cùng nhau giải quyết các vấn gặp phải: Biến đổi khí hậu, môi trường, khủng bố, các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, khủng hoảng kinh tếThất nghiệp gia tăngÔ nhiễm môi trườngBiến đổi khí hậuKhủng bốII. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam Thời cơ đối với thanh niên Việt Nam3. Thách thức đối với thanh niên Việt Nam2. Thời cơ đối với thanh niên Việt NamSự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của tổ chức Đoàn, phong trào TN 1Giáo dục phát triển là điều kiện để thanh niên học tập23Sự phát triển của KHKT, mở rộng hợp tác quốc tế45Các ngành kinh tế phát triển tạo việc làm cho TN II. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamĐảng luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước1- Đảng xác định thanh niên là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước.- Thanh niên là đội quân xung kích cách mạng trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.- Nhà nước luôn tăng cường quản lí thanh niên thông qua Luật thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên và các chính sách khác về thanh niênĐảng luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nướcNghị quyết 25 khóa X“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”1- Đảng xác định thanh niên là người chủ hiện tại và tương lai của đất nước.Đảng luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước ()1- Thanh niên là đội quân xung kích cách mạng trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.Đảng luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước ()Kỹ sư trẻ trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện Xêcaman 3Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu dự ĐH Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhiệm kỳ IV 1- Nhà nước luôn tăng cường quản lí thanh niên thông qua Luật thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên và các chính sách về thanh niênĐảng luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước ()Chương trình “600 tri thức trẻ làm phó chủ tịch xã nghèo” do TƯ Đoàn - Bộ Nội vụ thực hiệnLuật Thanh niên năm 20052. Thời cơ đối với thanh niên Việt NamSự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của tổ chức Đoàn, phong trào TN 1Giáo dục phát triển là điều kiện để thanh niên học tập23Sự phát triển của KHKT, mở rộng hợp tác quốc tế45Các ngành kinh tế phát triển tạo việc làm cho TN II. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamĐảng luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nướcGiáo dục phát triển là điều kiện để thanh niên học tập2- Luật giáo dục, luật dạy nghề ra đời và bổ sung hoàn thiện.Giáo dục phát triển là điều kiện để thanh niên học tập ()2- Sự ra đời của nhiều loại hình giáo dục, hình thức giáo dụcGiáo dục phát triển là điều kiện để thanh niên học tập ()2- Sự đầu tư mạnh mẽ về mọi điều kiện cho giáo dục và sự nghiệp giáo dục của Đảng và Nhà nước.Phương tiện dạy học hiện đại góp phần nâng cao chất lượng dạy và họcGiáo dục phát triển là điều kiện để thanh niên học tập ()2- Khuyến khích và tạo cơ chế cho giáo dục miền núi, biên giới, hải đảo phát triển.2. Thời cơ đối với thanh niên Việt NamSự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của tổ chức Đoàn, phong trào TN 1Giáo dục phát triển là điều kiện để thanh niên học tập23Sự phát triển của KHKT, mở rộng hợp tác quốc tế45Các ngành kinh tế phát triển tạo việc làm cho TN II. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamĐảng luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước3Các ngành kinh tế phát triển tạo việc làm cho thanh niên + Sự ra đời và phát triển của các khu công nghiệp, chế xuất hiện đạiDây chuyền may công nghiệpNhà máy lọc dầu Dung Quất3Các ngành kinh tế phát triển tạo việc làm cho thanh niên ()+ Sự mở ra các ngành nghề theo hướng hiện đại là cơ hội cho các chuyên gia và trí thức trẻ thể hiện tài năngÁp dụng tiêu chuẩn GMP vào sản xuất thuốc tân dượcXây dựng phát triển đang là môi trường để đội ngũ KTS, KS trẻ thể hiện tài năng+ Hợp tác lao động trong và ngoài nước.3Các ngành kinh tế phát triển tạo việc làm cho thanh niên ()Lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn QuốcChuyên gia nước ngoài và Việt Nam tạo nhà may Lilama+ Nghề truyền thống phát triển mạnh mẽ3Các ngành kinh tế phát triển tạo việc làm cho thanh niên ()2. Thời cơ đối với thanh niên Việt NamSự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của tổ chức Đoàn, phong trào TN 1Giáo dục phát triển là điều kiện để thanh niên học tập23Sự phát triển của KHKT, mở rộng hợp tác quốc tế45Các ngành kinh tế phát triển tạo việc làm cho TN II. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamĐảng luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nướcSự phát triển của KHKT, mở rộng hợp tác quốc tế4+ Sự ra đời, bùng nổ của công nghệ thông tin.Mạng Internet và các phương tiện số phát triển mạnhSự phát triển của KHKT, mở rộng hợp tác quốc tế ()4+ Sự ra đời và phát triển của công nghệ sinh học, công nghệ nano...Giống mới cho sản lượng và chất lượng caoSơn ôtô sử dụng công nghệ nano giúp chống nước và sước tốt hơnSự phát triển của KHKT, mở rộng hợp tác quốc tế ()4+ Giao lưu, trao đổi, tiếp xúc khoa học công nghệ quốc tế, đi trước đón đầu các thành tựu khoa học công nghệ mớiTNVN tại hội thi nghề thế giới tại Luân-Đôn năm 2011TNVN tham dự tàu ĐNÁ2. Thời cơ đối với thanh niên Việt NamSự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của tổ chức Đoàn, phong trào TN Sự quan tâm, đánh giá đúng đắn hơn nữa của Đảng về vai trò của TNVN1Giáo dục phát triển là điều kiện để thanh niên học tập23Sự phát triển của KHKT, mở rộng hợp tác quốc tế45Các ngành kinh tế phát triển tạo việc làm cho TN II. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamSự phát triển về mọi mặt của tổ chức Đoàn, phong trào TN 5Phong trào “thanh niên lập nghiệp” (phát động năm 1997)Phong trào "Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (phát động năm 2002)Phong trào “ 5 xung kích” và “4 đồng hành” (phát động năm 2007)II. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt Nam Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến thanh niên Việt Nam Thời cơ đối với thanh niên Việt Nam3. Thách thức đối với thanh niên Việt Nam2. Thách thức đối với thanh niên Việt NamDiễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổPhân hóa giàu - nghèoTệ nạn xã hộiChạy theo tiếng gọi của đồng tiềnII. Bối cảnh tác động, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamI. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamII. Bối cảnh, Thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt NamIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tếNỘI DUNGIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt NamVề nguồn nhân lực trong độ tuổi thanh niên2. Về trình độ học vấn của thanh niên3. Về lao động, việc làm của thanh niên4. Về sức khỏe thể chất và tâm thần của thanh niên5. Về nhận thức chính trị, tính tích cực xã hội và lối sống của TN1. Về nguồn nhân lực trong độ tuổi thanh niênIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt NamTỉ lệ Thanh niên theo nhóm tuổi năm 2009Tỉ lệ Thanh niên theo khu vực năm 2009TỈ LỆ TN TRONG CƠ CẤU DÂN SỐ VIỆT NAM NĂM 2009TỈ LỆ TN THEO GIỚI TÍNHNĂM 20092. Về trình độ học vấn của thanh niênIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Trình độ ngoại ngữ tin học ngày càng được phổ cập rộng rãi và được nâng cao cả về số lượng và chất lượng.- Ý thức về quyền và nghiã vụ học tập của thanh niên ngày càng cải thiện đáng kể đáp ứng thị trường lao động quốc tế.TỈ LỆ THANH NIÊN PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN NĂM 20093. Về lao động, việc làm của thanh niênIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Ý thức lập thân, lập nghiệp cao hơn trước- Là nguồn nhân lực có trình độ cao hơn- Là lực lượng xung kích trong mọi lĩnh vực KHCN- Thanh niên chiếm tỉ lệ cao trong tổng số LĐXH và lao động có tay nghề TỈ LỆ TN TRONG CƠ CẤU DÂN SỐ VIỆT NAM NĂM 20094. Về sức khỏe của thanh niênIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt NamChiều caoCân nặngNhận xét(so với năm 2004)Nam165,14 m 53,19 kg- Tăng 5.62- Tăng: 2 kgNữ153,88 m46,02 kg- Tăng 5.19 cm- Tăng: 3 kgCHIỀU CAO, CÂN NẶNG CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM NĂM 2009 (*)- Thể lực, sức khoẻ của thanh niên đã được cải thiện đáng kể (*) Nguồn: Viện NC thanh niên4. Về sức khỏe của thanh niên ()III. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Hiện nay nhiều vấn đề liên quan đến thể chất và tinh thần của thanh niên đang diễn ra rất phức tạp - Nguy cơ mắc các tệ nạn xã hội- Vấn đề sức khỏe sinh sản- Nguy cơ mắc các bệnh xã hội- Ăn chơi đua đòi5. Nhận thức chính trị, tính tích cực xã hội và lối sống của TN ()III. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Tích cực ủng hộ và tham gia công cuộc đổi mới đất nước- Có thái độ và ý thức chính trị rõ ràng đối với vận mệnh của đất nước- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần yêu nước nồng nàn- Có tinh thần xung phong tỡnh nguyện cao- Đa số thanh niên có nguyện vọng phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên5. Nhận thức chính trị, tính tích cực xã hội và lối sống của TN ()III. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Có thái độ và ý thức chính trị rõ ràng đối với vận mệnh của đất nướcLễ báo công dâng BácGóp đá xây Trường Sa - tôn nền Tổ quốc5. Nhận thức chính trị, tính tích cực xã hội và lối sống của TN ()III. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần yêu nước nồng nàn5. Nhận thức chính trị, tính tích cực xã hội và lối sống của TN ()III. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Có tinh thần xung phong tỡnh nguyện cao5. Nhận thức chính trị, tính tích cực xã hội và lối sống của TN ()III. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Đa số thanh niên có nguyện vọng phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên6. Thanh niên trong hội nhập quốc tế và bối cảnh toàn cầu hóaIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Kiến thức hội nhập được nâng lên: Ngoại ngữ, tin học, khoa học, nghề nghiệp.- Bản lĩnh hội nhập ngày càng tự tin, vững vàng.- Tham gia nhiều hoạt động quốc tế: các hội nghị, hội thảo, các cuộc thi văn hoá, nghề nghiệp, khoa học, kĩ thuật, công nghệ...Giờ học với giáo viên nước ngoàiĐội tuyển VN tham gia Olympic hóa học quốc tế lần thứ 436. Thanh niên trong hội nhập quốc tế và bối cảnh toàn cầu hóa ()III. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Bản lĩnh hội nhập ngày càng tự tin, vững vàng.Giao lưu giữa thanh niên Việt Nam với thanh niên thế giớiIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt Nam- Tham gia nhiều hoạt động quốc tế: các hội nghị, hội thảo, các cuộc thi văn hoá, nghề nghiệp, khoa học, kĩ thuật, công nghệ...Đội tuyển ROBOCON Việt Nam đạt giải nhì tại Ai Cập -2012TNVN dự Festival thanh niên thế giới tại Nam Phi - 20106. Thanh niên trong hội nhập quốc tế và bối cảnh toàn cầu hóa ()I. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamII. Bối cảnh, Thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt NamIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tếNỘI DUNGIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế- Thứ nhất, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị+ Để có lập trường tư tưởng vững vàng+ Để có lối sống lành mạnh, đạo đức trong sáng, sống có lý tưởng.IV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế- Thứ hai, tích cực học tập và tự họcPhạm Đăng Huy - HCV Olympic hóa học thế giới năm 2012Cậu học trò nghèo với chiếc xe bó lốp Lê Đức Duẩn thủ khoa ĐH Dược Hà Nội năm 2012IV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế- Thứ ba, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dânThanh niên thực hiện quyền bầu cửIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế- Thứ tư, thanh niên tích cực tham vào việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, môi trường sinh thái trong lành, sạch đẹpTổng vệ sinh sau lũ lụt tại HuếRa quân tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDSIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế- Thứ năm, xung kích, đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninhIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế- Thứ sáu, chủ động tham gia hội nhập quốc tế; tham gia công tác ngoại giao nhân dân để nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế.Thanh niên Việt Nam -nguồn lực chất lượngHội nhập tốtCótrình độ LLCTCóHọc vấnTay nghềCókỹ năng xã hộiSức khỏe thể chấtTốtĐời sống tinh thần lành mạnhIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tếTÓM LẠII. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt NamII. Bối cảnh, thời cơ, thách thức đối với thanh niên Việt NamIII. Những dự báo về tình hình thanh niên Việt NamIV. Thanh niên phấn đấu trở thành nguồn lực có chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tếNỘI DUNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuyen_de_6_7795.ppt
Tài liệu liên quan