Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng công sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”

( Hồ Chí Minh toàn tập, t 9, tr 290”

“Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng . Vì vậy cần phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh, để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền

Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh đạo”

( Hồ Chí Minh toàn tập, t 7, tr 228

ppt35 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng công sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề 5Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng công sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân 1.Tư tưởng HO CHI MINHvề Đảng cộng sản Việt NamTư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam Cơ sở lý luận và thực tiễnNhững luận điểm của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sảnVận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sảnNguyễn Ái Quốc tại Đại hội V của Quốc tế cộng sản (7/1924)1.1 Cơ sở hình thànhCơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam Cơ sở thực tiễnCơ sở tư tưởng -lý luậnLêninCuốn sách chủ nghĩa đế quốc của LêninHọc thuyết của Mác - LêninV.I.LêninĐại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản (1935)Phần trưng bày Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam – Bảo tàng Hồ Chí MinhĐảng cộng sản Việt Nam1.2 Những luận điểm chủ yếuLuận điểm6Luận điểm2Luận điểm 7Luận điểm 3Luận điểm5Luận điểm 1Luận điểm4Những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam .1.2.1 Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi“Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”( Hồ Chí Minh toàn tập, t 9, tr 290”“Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng . Vì vậy cần phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật mạnh, để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyềnCách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh đạo”( Hồ Chí Minh toàn tập, t 7, tr 228)“Cách mệnh trước hết cần phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t2, tr 267) Bìa cuốn sách Đường Kách Mệnh 1927Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân1.2.2. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nướcV.I.LêninĐảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp: CN Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam Quy luật đặc thù về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Chủ nghĩa Mác-LêninPhong trào công nhân Việt Nam Phong trào yêu nước Việt Nam Phong trào công nhân Chủ nghĩa Mác-LờninQuy luật chung về sự ra đời của các Đảng Cộng sản Cơ sở của luận điểmNội dung luận điểm + “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”( Hồ Chí Minh toàn tập, t10, tr 8) + Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam Cơ sở của luận điểmNội dung luận điểm Bản chất GCCN của Đảng CSVNTính chất dân tộc của Đảng CSVN1.2.3. Đảng cộng sản Việt Nam - Đảng của GCCN, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam“Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam” (Hồ Chí Minh toàn tập, t6,tr 175) Hồ Chí Minh đọc báo cáo tại ĐH II (2-1951)1.2.4. Đảng cộng sản VN lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “ làm cốt”Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhât là chủ nghĩa Lênin”( Hồ Chí Minh toàn tập, t2, tr 259)Đảng CSVN lấy chủ nghĩa Mác-Lênin "làm cốt"Vai trò của lý luận cách mạng đối với hoạt động của Đảng Cộng sản Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng CSVN1.2.5. ĐCSVN phải được xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sảnNguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam Kỷ luật nghiêm minh, tự giácĐoàn kết , thống nhất trong ĐảngTập thể lãnh đạo, cá nhân phụ tráchTự phê bình và phê bìnhTËp trung - d©n chñSơ đồ tổ chức của Đảng thời kỳ trước 1945 Hồ Chủ Tịch phê bình và tự phê bình1.2.6. Tăng cường và củng cố mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với DânĐảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dânNgười lãnh đạoNgười đầy tớPhải có đạo đức cách mạngPhải có tài năng, năng lựcTrung thành với lợi ích nhân dânToàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dânNội dung cơ bảnCơ sở hình thànhQuá trình hình thành và phát triển Vận dụng và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nướcĐình Hồng thái nơi Quốc dân Đại hội họp phiên đầu tiênHiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam2.1.Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động“Nước ta là nước dân chủBao nhiêu lợi ích đều vì dânBao nhiêu quyền hạn đều của dânChính quyền từ xã đến Chính Phủ trung ương do dân cử ra Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”(Hồ Chí Minh toàn tập, t2, tr 270)“Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp , tôn giáo” (Điều thứ 1 - Hiến pháp năm 1946) 2.2 Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước “Liên minh công nông là nền tảng của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà”( Hồ Chí Minh toàn tập, t9, tr 586) Tượng dài công- nông Nhà nước hợp hiếnNhà nước quản lý xã hội bằng pháp luậtĐào tạo cán bộ, viên chứcnhà nước Nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 2.3 TT HCM về một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Quốc hội thông qua Luật cải cách ruộng đất.19532.4. TT Hồ Chí Minh về một nhà nước trong sạch vững mạnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuyende5_3996.ppt