Đại số 10 - Bài 2: Giới hạn của hàm số

GIỚI HẠN VÔ CỰC CỦA HÀM SỐ

Định nghĩa 4:

Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng (a;+ ∞).

 

ppt9 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 20/09/2016 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đại số 10 - Bài 2: Giới hạn của hàm số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨHãy nêu các định nghĩa giới hạn?III. GIỚI HẠN VÔ CỰC CỦA HÀM SỐ:1. Định nghĩa 4:Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng (a;+ ∞).Ta nói hàm số y=f(x) có giới hạn là -∞ khi x →+ ∞ nếu với dãy số (xn) bất kì, xn>a và xn→+ ∞ , ta có f(xn)→- ∞Bài 2: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ(tt)Ví dụ 1: Cho h/số f(x)= -x3+1 xđ khi x>0 .Dùng đ/n 4, tính Giải: * (xn), xn>0 và xn→+ ∞Vậy:2. Một vài giới hạn đặc biệt:III. GIỚI HẠN VÔ CỰC CỦA HÀM SỐ:1. Định nghĩa 4: Bài 2: GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ (tt) a) Quy tắc tìm giới hạn của tích f(x).g(x) L>0 + ∞ + ∞- ∞- ∞L00++ ∞-- ∞L<0+- ∞-+ ∞(Dấu của g(x) xét trên một khoảng K nào đó đang tính giới hạn, với x≠x0).* Chú ý: Các quy tắc trên vẫn đúng cho các trường hợpVí dụ 3: Tìm Giải: a) Ta có Do đó: b) Ta có Do đó: c) Ta có Do đó: Ta có (Vì Do đó Tổng quát: Nếu thì Ví dụ 4: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:Câu 1: Kết quả của giới hạn là:a. +∞d. 0 b. - ∞c. 4Câu 2: Kết quả của giới hạn là:a. - ∞b. 0c. + ∞d. 2Câu 3: Kết quả của giới hạn là:c. + ∞a. -1b. - ∞d. 1Câu 4: Kết quả của giới hạn là:d. - ∞c. 0a. + ∞b. -2 Nắm định nghĩa 4Nắm qui tắc tìm giới hạn f(x).g(x);Làm các bài tập 3e, 4,5 và 6 (SGK, tr132,133) Củng cố

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptgioi_han_ham_so_9969.ppt
Tài liệu liên quan