Đề án kinh tế chính trị Mác - Lênin : Kinh tế thị trường với Chủ nghĩa xã hội

Việt Nam là một nước nghèo, kinh tế kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên CNXH là mục tiêu lý tưởng của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam , là khát vọng ngàn đời thiêng liêng của cả dân tộc Việt Nam . Nhưng một điều quan trọng đặt ra đó là đi lên CNXH bằng cách nào? Đó là một câu hỏi lớn và cực kỳ quan trọng, muốn trả lơì thật không phải giản đơn. Suốt một thời gian , Việt Nam cũng như nhiều nước khác đã áp dụng mô hình CNXH ở Liên X ô, mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung mang tính bao cấp. Mô hình này đã thu được nhiều kết quả quan trọng đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đất nước có chiến tranh. Nhưng về sau mô hình này đã bộc lộ nhữngkhuyế điểm và trong công tác chỉ đạo cũng phạm phải một số sai lầm mà nguyên nhân sâu xa của nó là do bệnh giáo điều chủ quan duy ý chí, lối sống suy nghĩ và hành động đơn giản nóng vội, không tôn trọng các quy luật khách quan, nhận thức về CNXH không đúng với thực tế Việt Nam .

 

doc39 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 937 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề án kinh tế chính trị Mác - Lênin : Kinh tế thị trường với Chủ nghĩa xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDE TAI KINH TE CHINH TRI MAC LE NIN.doc
  • docBIA KTCT.doc
  • docmucluc.doc
Tài liệu liên quan