Đề cương bài giảng - Môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Việt Nam: Theo luật các Tổ chức tín dụng, tại khoản 2 điều 20 qui định:“Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, Ngân hàng gồm: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng hợp tác và các loại hình Ngân hàng khác”.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 03/12/2013 | Lượt xem: 611 | Lượt tải: 2download
Nội dung tài liệu Đề cương bài giảng - Môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương bài giảng Môn nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Biên soạn: TS Lê Đình Hạc Các nội dung chính Tổng quan về Ngân hàng thương mại. Nghiệp vụ Nguồn vốn. Nghiệp vụ thanh toán và Ngân quỹ Nguyên lý chung về tín dụng. Tín dụng với doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo Nghiệp vụ NHTM – PGS,TS Lê Văn Tề chủ biên. Nghiệp vụ NHTM – PGS,TS Lê Văn Tư chủ biên. Nghiệp vụ NHTM – TS Lê Thẩm Dương (bài giảng tóm tắt). Các định chế tài chánh. Rủi ro trong kinh doanh NH. Quản trị NHTM – Peter Rose. Chương 1 - Tổng quan về NHTM Khái niệm Các loại hình NH Chức năng NHTM Vai trò NHTM Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM Đặc điểm kinh doanh Ngân hàng Bảng tổng kết tài sản của NH Các rủi ro trong hoạt động NH Khuynh hướng tác động đến hoạt động NH . Khái niệm Ngân hàng Việt Nam: Theo luật các Tổ chức tín dụng, tại khoản 2 điều 20 qui định:“Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, Ngân hàng gồm: Ngân hàng thương mại, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng hợp tác và các loại hình Ngân hàng khác”. Thế nào là Ngân Hàng NH là một trong những định chế tài chính. Cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính với một số dịch vụ đặc trưng là: Nhận tiền gửi Cấp tín dụng Cung ứng dịch vụ thanh toán Bank 2. Các loại hình Ngân hàng Đứng trên góc độ lĩnh vực hoạt động NH Đầu tư NH Phát triển NH Đặc biệt NH Chính sách NH thương mại . 2. Các loại hình Ngân hàng Thương mại Đứng trên góc độ sở hữu. NHTM Nhà nước NH Cổ phần NH Liên doanh NH Hợp tác . 3. Chức năng của NHTM Trung gian tín dụng Trung gian thanh toán Tạo tiền Cung cấp dịch vụ tài chính Ví dụ về chức năng tạo tiền 4. Vai trò của NH TM Huy động vốn cho nền kinh tế Công cụ thực thi chính sách tiền tệ Điều tiết kinh tế vĩ mô 5. Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM Vay ĐCTC khác Vay NHTW 5.1. Nghiệp vụ nguồn vốn Nghiệp vụ Vốn chủ sở hữu. Nghiệp vụ huy động vốn. Tiền gửi giao dịch. Tiền gửi tiết kiệm. Phát hành Công cụ nợ. Nghiệp vụ đi vay. Vay các định chế tài chính khác. Vay NHTW. 5.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn Dự trữ Chiết khấu Cho vay. 5.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn Cho thuê tài chính Đầu tư Tài trợ cho hoạt động Chính Phủ. 5.3. Nghiệp vụ khác Trao đổi tiền tệ Thanh toán Bảo quản Ủy thác 5.3. Nghiệp vụ khác Bảo lãnh Tư vấn Môi giới Bảo hiểm . 6. Đặc điểm Ngân hàng TM Mục đích hoạt động vì lợi nhuận Sản phẩm tồn tại chủ yếu dưới dạng dịch vụ tài chính. Quan hệ khách hàng và Ngân hàng trên cơ sở tin tưởng, tín nhiệm. Thiếu sự đảm bảo trước đổi mới. 6. Đặc điểm Ngân hàng TM Chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước. Cung cấp sản phẩm trực tiếp là chủ yếu. Chịu tác động lớn và nhạy cảm với môi trường Kinh tế vĩ mô. Chịu nhiều rủi ro. . 7. Bảng tổng kết tài sản của NH - Ngân quỹ. - Cho vay. - Đầu tư. - Tài sản cố định - Tài sản khác - Tiền gửi giao dịch - Tiền gửi phi giao dịch - PH các công cụ nợ - Vay - Cổ phần - Thặng dư vốn - Thu nhập giữ lại - Dự trữ - Cho thuê. 8.Các loại rủi ro trong hoạt động NH Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro tổ chức Rủi ro đạo đức Nhân viên NH Khách hàng . 8.Các loại rủi ro trong hoạt động NH Rủi ro thị trường Rủi ro lãi suất. Tỉ giá. Thị trường. Thanh khoản. Rủi ro khách quan Thiên tai Hoả hoạn Dịch bệnh . 9. Những khuynh hướng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh NH. Hội nhập kinh tế quốc tế. Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Xu hướng Liên kết, sáp nhập và hợp nhất. 9. Những khuynh hướng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh NH. Hoạt động theo chuẩn mực quốc tế. Sự phát triển của công nghệ. KH hiểu biết nhiều hơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnghiep_vu_nhtm_chuong_1_tong_quan_ve_nganhang_0129.ppt
Tài liệu liên quan