Đề thi Quản trị mạng máy tính - Mã đề TH49

- Trang chủ thể hiện thông tin tổng quát và menu của trang web

 Nội dung và menu của trang web được lấy từ trong CSDL

 Khi kích chuột vào các menu sẽ thể hiện thông tin tương ứng trong khung giữa trang web

- Trang đăng ký sẽ cho phép thêm người sử dụng vào trong CSDL

- Chỉ những thành viên đã đăng nhập mới có thể thêm mẩu tin

 

doc7 trang | Chia sẻ: NamTDH | Ngày: 25/12/2014 | Lượt xem: 794 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề thi Quản trị mạng máy tính - Mã đề TH49, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ I (2007 - 2010) NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: QTMMT_TH49 Hình thức thi: thực hành Thời gian: 06 giờ (không kể thời gian giao đề thi) A. NỘI DUNG ĐỀ THI Đề thi bao gồm các kỹ năng về nghề Quản trị mạng máy tính. Đề thi chia làm …… câu và được bố trí nội dung như sau: I. PHẦN BẮT BUỘC (70 điểm) Cho hệ thống mạng có sơ đồ logic như hình vẽ DNSserver FTPServer WebServer client quantrimang.com long Câu 1. Hãy xây dựng một DNS Server cho hệ thống mạng từ đó giúp người dùng trong mạng có thể truy cập các dịch vụ mạng nội bộ thông qua tên đầy đủ VD: www.quantrimang.com ftp.quantrimang.com … Câu 2. Hãy xây dựng một FTP Server theo yêu cầu sau: - Cho phép tài khoản anonymous truy cập vào Server thông qua địa chỉ ftp://ftp.quantrimang.com:21, người dùng sẽ thấy các tập tin chia sẻ đang để trong thư mục C:\SHARE - Nếu sau khoảng thời gian 200s, người dùng đã kết nối với Server mà không tương tác thì hủy kết nối. - Cấm máy có địa chỉ 192.168.1.100 truy cập vào FTP Site Câu 3. Hãy xây dựng một trang web đơn giản giới thiệu về trường có các trang chính sau Trang chủ Tin tức giáo dục Tin thể thao Tin văn hóa Xã hội hóa thông tin Đăng ký Đăng nhập Sau đó public lên WebServer theo yêu cầu sau - Khi người dùng đăng nhập vào địa chỉ thì sẽ hiển thị trang web đang lưu tại C:\Webroot\index.htm (index.asp, index.aspx hoặc index.php) - Cho phép tối đa 2500 người truy cập vào trong cùng một thời điểm II. PHẦN TỰ CHỌN (30 điểm) Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi, với thời gian làm bài 2 giờ và số điểm của phần tự chọn được tính 30 điểm. …………………………..Hết……………………… Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. B. THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ VẬT LIỆU CẦN THIẾT. I. PHẦN BẮT BUỘC 1. Danh mục thiết bị, dụng cụ cho bài thi: STT TÊN THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 1 Kìm bấm mạng cái 1 2 Máy tính PC Bộ 3 3 Modem ADSL cái 1 4 Kéo cái 1 5 Cad Test mạng cái 1 Đo 2 đầu cab mạng 6 Switch cái 1 7 Phần mềm: 1. Microsoft Windows 2. ISA server 2004 3. Norton Anti Virus 4. XAMP 5. Norton Ghost 6. CutFTP, FTP commander 7. Microsoft Office 2003 8. SQL server 2000 Bộ 3 1 1 1 1 1 1 1 01 sever2003, 02 XP 8 Tovit cái 1 2. Danh mục thiết bị vật tư cho bài thi STT TÊN THIẾT BỊ, VẬT TƯ KÍ HIỆU ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 1 Cab mạng Cat 5,6 m 20 2 Đầu mạng RJ cái 10 3 Nẹp nhựa 1P5 cây 1 4 Băng keo cm 60 Dùng để đánh đầu số 5 Đinh vít cái 20 6 Dây rút cái 10 Để Bó dây mạng Ghi chú: Các thiết bị, vật tư được dự tính cho mỗi thí sinh. Số lượng thiết bị vật tư chỉ là tương đối, có thể sẽ có thay đổi phù hợp hơn. II. PHẦN TỰ CHỌN Thiết bị thực hành STT Tên Thiết bị Thông số thiết bị Ghi chú Vật liệu thực hành C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: STT THAO TÁC KẾT QUẢ ĐIỂM TỐI ĐA I. PHẦN BẮT BUỘC 70 đ Câu 1: Yêu cầu: Bộ source I386 của Windows Server 2003 30 1 Cài đặt thêm dịch vụ DNS từ Windows Components - Đặt địa chỉ IP cho máy DNSServer - Vào Add or Remove program trong Control Panel chọn Add/Remove Window Components=> Networking Service=>Detail => Domain Name System (DNS) 5 2 Tạo Forward Lookup Zones: Từ giao diện của DNS: Chọn tên máy Server=> Nháy phải vào Forward Lookup Zones=> New Zone=> Primary Zone=> Next => Nhập tên miền: quantrimang.com=> Next=> Finish 5 3 Tạo Reserved Lookup Zone: Từ giao diện của DNS: Chọn tên máy Server=> Nháy phải vào Reserved Lookup Zone=> New Zone=> Next=> Primary Zone=> Next=> Gõ địa chỉ đường mạng (192.168.1.110) 5 4 Tạo Record A và Record PTR để phân giải cho máy DNS Kích phải vào tên miền quantrimang.com=> New host (A). Gõ tên máy chủ DNS và địa chỉ IP cho máy DNS. Đánh dấu vào Create associated pointer để tạo ngay record PTR=> OK 5 5 Hiệu chỉnh Record NS và SOA của miền quantrimang.com - Hiệu chỉnh trong Forward Lookup Zone - Hiệu chỉnh trong Reserved Lookup Zone 5 6 - Tạo thêm Record A và PTR cho các máy trong miền (tương tự như cho máy DNS) - Kiểm tra: Đặt địa chỉ cho máy client. Sử dụng lệnh nslookup cho các tên đầy đủ. 5 Câu 2: Yêu cầu: Sử dụng ASP.NET, ASP hoặc PHP Sử dụng cơ sở SQLserver 2000 hoặc CSDL Access 20 1 Cài đặt bổ xung dịch vụ FTP: Vào Control Panel=> Add or Remove Program=> Add/Remove Component=> Application Server=> Detail=> Internet Information Service( IIS)=> Details => File Transfer Protocol (FTP)=> OK 4 2 Hiệu chỉ FTP site Default: Từ công cụ quản lý FTP: Nháy phải vào Default FTP Site=> Propeties => Tab Security Accounts đánh dấu chọn Allow anonymous connection Chọn tab Home Directory chọn Browse chọn thư mục SHARE => Read và Write để cho phép đọc và hiệu chỉnh thư mục. 4 3 * Đặt thời khi không tương tác với FTPSite Trong tab FTPsite gõ 200 vào ô Connection timeout=> OK 4 4 Cấm máy: Trong tab Directory security=> Grand Access => Add gõ địa chỉ máy cần cấm => OK. 4 5 - Tạo record A và PTR cho máy FTPserver trong DNS - Kiểm tra: Sử dụng trình duyệt web Internet Explore gõ địa chỉ ftp://quantrimang.com:21 4 Câu 3 20 1 - Trang chủ thể hiện thông tin tổng quát và menu của trang web Nội dung và menu của trang web được lấy từ trong CSDL Khi kích chuột vào các menu sẽ thể hiện thông tin tương ứng trong khung giữa trang web - Trang đăng ký sẽ cho phép thêm người sử dụng vào trong CSDL - Chỉ những thành viên đã đăng nhập mới có thể thêm mẩu tin 10 2 Publish trang web - Cấu hình dịch vụ DNS trên máy DNS server để có thể phân giải địa chỉ www.quantrimang.com thành địa chỉ IP của máy Server - Cài đặt bổ xung dịch vụ Web (IIS) - Hiệu chỉnh Default Website Home Directory là C:\Webroot Chỉ định tệp tin index.aspx (hoặc index.htm…) được chạy đầu tiên - Giới hạn 2500 người truy cập đồng thời vào website. 10 II. PHẦN TỰ CHỌN 30 đ ... ... III. THỜI GIAN A. Đúng thời gian 0 B. Chậm dưới 15 phút so với thời gian làm bài -10 TỔNG SỐ ĐIỂM 100 Qui đổi tổng số điểm về thang điểm 10 : ………… (bằng chữ : ………………………) Ban Biên soạn đề thi nghề Quản trị mạng máy tính STT Họ và tên Đơn vị công tác Nguyễn Văn Hưng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Hồ Viết Hà Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Nguyễn Đình Liêm Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng Đỗ Văn Xuân Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang Vũ Văn Hùng Trường Cao đẳng nghề GTVT TW2 Đào Anh Tuấn Trường Cao đẳng nghề Hà Nam Tô Nguyễn Nhật Quang Trường Cao đẳng nghề TP HCM Nguyễn Vũ Dzũng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng Đinh Phú Nguyên Trường Cao đẳng nghề TNDT Tây nguyên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docqtmmt_th49_8006.doc
Tài liệu liên quan