Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2015 lần 1 trường THPT gang thép – Thái Nguyên

Câu 1 ( ID: 80797 )(2 điểm):

Cho hàm số:

1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2.Tìm m để đồ thị (C) của hàm số cắt đường thẳng tại hai điểm A, B phân

biệt sao cho √

Câu 2 ( ID: 80798 ) (1 điểm): Giải phương trình: cosx + sinx – sin2x – cos2x = 1

Câu 3 ( ID: 80799 ) (1 điểm):

1.Giải bất phương trình:

2.Một đồn cảnh sát có 9 người trong đó có hai trung tá An và Bình. Trong một nhiệm vụ cần

huy động 3 đồng chí thực hiện ở địa điểm C, 2 đồng chí thực hiện ở địa điểm D và 4 đồng chí

còn lại trực ở đồn. Hỏi có bao nhiêu cách cách phân công sao cho hai trung tá An và Bình

không có cùng khu vực làm nhiệm vụ?

pdf6 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm 2015 lần 1 trường THPT gang thép – Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
>> Để xem đáp án chi tiết của từng câu truy cập trang và nhập mã ID câu 1 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM 2015 LẦN 1 TRƯỜNG THPT GANG THÉP – THÁI NGUYÊN Câu 1 ( ID: 80797 )(2 điểm): Cho hàm số: 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2.Tìm m để đồ thị (C) của hàm số cắt đường thẳng tại hai điểm A, B phân biệt sao cho √ Câu 2 ( ID: 80798 ) (1 điểm): Giải phương trình: cosx + sinx – sin2x – cos2x = 1 Câu 3 ( ID: 80799 ) (1 điểm): 1.Giải bất phương trình: 2.Một đồn cảnh sát có 9 người trong đó có hai trung tá An và Bình. Trong một nhiệm vụ cần huy động 3 đồng chí thực hiện ở địa điểm C, 2 đồng chí thực hiện ở địa điểm D và 4 đồng chí còn lại trực ở đồn. Hỏi có bao nhiêu cách cách phân công sao cho hai trung tá An và Bình không có cùng khu vực làm nhiệm vụ? Câu 4 ( ID: 80800 )(1 điểm): Tìm nguyên hàm: ∫√ Câu 5 ( ID: 80801 ) (1 điểm): Cho lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh a. Điểm cách đều ba điểm A, B, C. Góc giữa và mặt phẳng là . Tính theo a thể tích khối lăng trụ và khoảng cách giữa hai đường thẳng và . Câu 6 ( ID: 80802 ) (1 điểm): Cho n là số tự nhiên thỏa mãn: . Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton: √ với x > 0. Câu 7 ( ID: 80803 ) (1 điểm): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đườn tròn (C) . Tam giác ABC vuông tại A có AC là tiếp tuyến của đường tròn (C) tại A, chân đường cao từ A của tam giác ABC là điểm H (2; 0). Tìm tọa độ đỉnh B của tam giác biết B có tung độ dương và diện tích tam giác ABC là √ Câu 8 ( ID: 80804 ) (1 điểm): Giải hệ phương trình sau: { √ √ √ √ √ Câu 9 ( ID: 80805 ) (1 điểm): Cho a, b, c là độ dài của tam giác thỏa mãn .Chứng minh rằng >> Để xem đáp án chi tiết của từng câu truy cập trang và nhập mã ID câu 2 Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2015 lần 1 Trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên. Câu Sở lược đáp án Thang điểm 1a Học sinh tự thực hiện các bước khảo sát đúng: TXĐ Sự biến thiên: - Chiều biến thiên và cực trị - Giới hạn và tiệm cận - Lập BBT Vẽ đồ thị hàm số 1 1b Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và Δ là: ⇔{ Để (C) và Δ cắt nhau tại A, B phân biệt thì (*) có hai nghiệm phân biệt khác ⇔ ( √ ) √ Giả sử . Khi đó ta có: { Từ giả thiết ta có: ⇔ ⇔ ⇔ 0,5 0,5 2 ⇔ ⇔[ √ ⇔[ 0,5 0,5 >> Để xem đáp án chi tiết của từng câu truy cập trang và nhập mã ID câu 3 3a TXĐ: ⇔ ⇔ ⇔ √ √ Kết hợp với TXĐ bất phương trình có nghiệm √ 0,25 0,25 3b Để sắp xếp bất kỳ 9 đồng chí vào các vị trí như yêu cầu có: . Nếu hai trung tá cùng ở một vị trí C có cách, hai trung tá ở cùng vị trí D có cách, hai trung tá cùng ở lại đồn có cách. Như vậy có tổng số 350 cách xếp hai trung tá ở cùng vị trí. Do đó có 1260 – 350 = 910 cách phân công sao cho hai trung tá An và Bình không cùng vị trí làm việc. 0,25 0,25 4 Đặt √ ∫ ∫ = √ √ 0,25 0,5 0,25 5 Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, M là trung điểm AB. Khi đó ta có Là hình chóp đều nên A’G ⊥ (ABC) Góc giữa và (ABC) là góc ̂ Ta có: 0,5 C C’ A’ A M B’ B G H >> Để xem đáp án chi tiết của từng câu truy cập trang và nhập mã ID câu 4 √ √ √ Dựng GH ⊥ A’M, H ∊ A’M. Ta có { ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ Ta có ( ) ( ) ( ) Do √ √ √ Vì vậy √ 0,5 6 . ⇔ . Do Nên ta có: ⇔ ⇔ √ ∑ ∑ Số hạng tồng quát trong khai triển là chứa thì ⇔ Số hạng chứa cần tìm là 0,25 0,25 0,5 7 I B H (2; 0) C A  >> Để xem đáp án chi tiết của từng câu truy cập trang và nhập mã ID câu 5 Đường tròn (C) có tâm I (1; 0) và bán kính R =1. Dễ thấy H nằm trên đường tròn nên AB là đường kính của đường tròn. Ta có AB = 2 nên dựa vào công thức diện tích ta có √ 0,25 0,25 B nằm trên đường tròn và có tung độ dương nên tọa độ của ( √ ) Ta có ̂ √ nên √ . Ta có ⇔ Vậy √ 0,5 8 { √ √ √ ( √ ) √ Điều kiện: { Từ (1) ta có: √ √ √ ( √ ) ⇔ √ √ ( √ ) ⇔ ( √ ) √ ⇔ √ √ Đặt √ √ ta có . Do b không âm nên a cũng phải không âm. Hàm số đồng biến trên [0; +∞) nên ta có a= b hay ta có √ √ Thay vào (2) ta có phương trình: √ ⇔ √ ⇔ √ ⇔ ( √ ) ⇔[ ( √ ) x = 0 ta có y =1, x = 1 ta có y= 2 (thỏa mãn điều kiện) Vậy hệ có hai nghiệm (0;1) và (1;2) 0,25 0,25 0,25 0,25 9 Đặt >> Để xem đáp án chi tiết của từng câu truy cập trang và nhập mã ID câu 6 Ta có Bất đẳng thức cần chứng minh trở thành: ( ) ⇔ Theo Cô si ta có: √ (0.25) Ta cần chứng minh ( ) ⇔ Đặt , do √ Xét hàm số: ( 0.5đ) => hay Vậy ta có điều phải chứng minh. Dấu bằng xảy ra nếu nên 0.25

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf23_truong_thpt_gang_thep_thai_nguyen_lan_1_1282.pdf
Tài liệu liên quan