Đồ án Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic

Hiện nay, các Khách sạn phải trực tiếp tiếp nhận và quản lý một khối lượng rất lớn và thường xuyên các loại khách, kèm theo đó là hàng loạt các loại dịch vụ phát sinh đa dạng của khách, do đó công việc quản lý hoạt động kinh doanh khách sạn là ngày càng lớn và phức tạp hơn. Hơn nữa, công tác quản lý không chỉ quản lý về con số mà thông qua nó phải rút ra được một cách nhanh chóng tình hình biến động của thị trường, nhu cầu người tiêu dùng, khả năng đáp ứng… để từ đó định hướng, lập kế hoạch cho công việc kinh doanh. Đây là kho dữ liệu rất lớn, không thể lưu trữ và xử lý một cách thủ công như trước đây mà cần phải tin học hoá, cụ thể là xây dựng một chương trình tin học để quản lý thống nhất và toàn diện hoạt động kinh doanh của khách sạn.

 

Chương trình Quản Lý Khách Sạn được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic theo mô hình Server/Client là chương trình thực hiện một số công việc về vấn đề quản lý của khách sạn như quản lý về phòng, quản lý về dịch vụ, quản lý khách đăng ký và thuê phòng… với CSDL sử dụng là Microsoft Access.

 

doc69 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 24/12/2012 | Lượt xem: 1797 | Lượt tải: 7download
Nội dung tài liệu Đồ án Xây dựng chương trình QLKS theo mô hình Server/Client bằng Visual Basic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBao cao do an.doc
  • rarMa nguon.rar
  • ppttrinhbay.ppt
Tài liệu liên quan