Đồ hoạ trên vc6.0 (mfc)

Quy trình làm việc với đồ hoạ

Các đối tượng đồ hoạ

Bút vẽ chổi vẽ

Biến đổi toạ độ

 

ppt11 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 22/08/2016 | Lượt xem: 473 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đồ hoạ trên vc6.0 (mfc), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ Hoạ trên VC6.0(MFC)Giảng viên : Trần Anh TuấnĐại học Khoa học Tự nhiênNội dung Quy trình làm việc với đồ hoạCác đối tượng đồ hoạBút vẽ chổi vẽ Biến đổi toạ độQuy trình làm việc với đồ hoạGDI(Graphic Device Interface) hỗ trợ cho giao diện thiết bị đồ hoạ như màn hình , máy in với các công cụ như Pen , Brush , Font , Bitmap , Pallete , Region.DC (Device Context: Ngữ cảnh thiết bị) Quy trình làm việc với đồ hoạCó hai cách tiếp cận để hiển thị đối tượng đồ hoạ:Khuyết điểm của cách thứ hai là: cửa sổ không tự động vẽ lạiKhuyết điểm cách thứ nhất: vẽ lại toàn bộ đối tượng đã vẽCác đối tượng Đồ hoạCClientDC dc(this);dc.MoveTo(pointA);dc.LineTo(pointB);CClientDC dc(this)dc.Rectangle(l,t,r,b);CClientDC dc(this)dc.Ellipse(l,t,r,b); CClientDC dc(this) dc.RoundRect(l,t,r,b,w,h);CClientDC dc(this)dc.PolyBezier (aPoint,4);Bút vẽ , chổi vẽBút vẽ , chổi vẽBút vẽ (CPen)Cách dùng :CPaintDC dc(this);// hay CClientDC dc(this)CPen *hpen , *hpenPrev;hpen = new CPen(kiểu,độ rộng, màu);hpenPrev = dc.SelectObject(hpen);Vẽ đối tượngdelete dc.SelectObject(hpenPrev);Bút vẽ , chổi vẽBút vẽ (CPen)Kiểu:PS_SOLID bút vẽ đặcPS_DASH bút vẽ gạchPS_DOT bút vẽ chấmPS_DASHDOT bút vẽ chấm gạchNgoài ra còn có thể tạo bút vẽ bằng :GetStockObject , CreatePenIndirectBút vẽ , chổi vẽChổi vẽ (CBrush)Cách dùng:CPaintDC dc(this);// hay CClientDC dc(this)CBrush *hbrush , *hbrushPrev;;hbrush = new CBrush([kiểu,] màu);hbrushPrev = dc.SelectObject(hbrush);Vẽ đối tượngdelete dc.SelectObject(hbrushPrev);Bút vẽ , chổi vẽChổi vẽ (CBrush)Kiểu:HS_BDIAGONAL;HS_CROSS; HS_DIAGCROSS;HS_FDIAGONAL;HS_HORIZONTAL; HS_VERTICAL;Ngoài ra còn có thể tạo chổi vẽ bằng :CreateSolidBrush , CreateHatchBrush , CreatepatternBrush , CreateBrushIndirectHết

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptweek_6_7829.ppt
Tài liệu liên quan