Giá án toán học - Giá trị của một biểu thức đại số

I.MỤC TIÊU

+Kiến thức: HS biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số.

+Kỹ năng: Biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số.

+Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc.

II.CHUẨN BỊ

1.Giáo viên.

-Bảng phụ, phấn màu.

2.Học sinh.

-Bảng nhóm, bút dạ.

pdf6 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 23/11/2013 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giá án toán học - Giá trị của một biểu thức đại số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ I.MỤC TIÊU +Kiến thức: HS biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số. +Kỹ năng: Biết cách tính giá trị của một biểu thức đại số. +Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc. II.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên. -Bảng phụ, phấn màu. 2.Học sinh. -Bảng nhóm, bút dạ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1.Ổn định tổ chức. -Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng: .................................................................................................................................... .... 7B: /38. Vắng: .................................................................................................................................... .... 2.Kiểm tra. HS1. Làm bài 4.Tr.26.SGK và chỉ rõ các biến trong biểu thức. HS2. Làm bài 5.Tr.26.SGK. Nhận xét, cho điểm HS. HS1.Lên bảng thực hiện. HS2.Lên bảng thực hiện. HS lớp nhận xét, bổ sung. 3.Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1. Nhắc lại về biểu thức. Cho biểu thức B = 2(5+a) Tính B với a = 2 Yêu cầu HS làm ?1 Ta nói 18,5 là giá trị của biểu thức tại m = 9, n = 0,5 thì giá trị của biểu thức là 18,5 Cho HS làm ví dụ 2. -Giá trị của BT tại 1x 2  là bao nhiêu? -Muốn tính giá trị của bt đại số khi 1.Giá trị của 1 biểu thức đại số. -Với a = 2 B =2(5+2) =14 Ví dụ 1. 2m + n thay m = 9, n = 0,5 vào biểu thức, ta có: 2.9 + 0,5 = 18,5 Ví dụ 2. Thay x = -1 vào biểu thức, ta có 3(-1)2 – 5(-1) + 1 = 3 + 5 + 1 = 9 Thay 1x 2  vào biểu thức, ta có: 21 1 1 33 5( 1) 1 3 5 1 2 4 2 4                   Vậy giá trị của x tại 1x 2  là 3 4  Để tính giá trị của 1 biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi biết giá trị của các biến trong bt đã cho ta làm thế nào? thực hiện các phép tính. Hoạt động 2. Áp dụng. Gọi 1 HS làm ?1 Gọi HS làm ?2 2.Áp dụng. HS thực hiện ?1 Thay x = 1 vào biểu thức 3x2 – 9x ta có: 3.12 – 9.1 = -6 Thay 1x 3  vào biểu thức 3x2 – 9x ta có: 21 1 1 83 9 3 2 3 3 3                HS trả lời ?2 Giá trị của biểu thức x2y tại x = -4 và y = 3 là (-4)2.3 = 16.3 = 48 4.Củng cố. -Nhắc lại cách tính giá trị của một biểu thức đại số? Cho HS làm bài 7.Tr.29.SGK. GV cho HS làm các bài 6.SGK.Tr.28. Đưa lên bảng phụ, tổ chức thi giữa các nhóm. Nhận xét, chữa bài của HS. HS trả lời … HS làm bài tập. HS thi giữa các nhóm. 5.Hướng dẫn. -Học kỹ bài. -Làm bài 8, 9.Tr.29.SGK.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf22_2856..pdf
Tài liệu liên quan