Giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng thương lượng hòa giải

Tranh chấp HĐ là các xung đột, mõu thuẫn phát sinh giữa các bên do việc khụng thực hiện hoặc thực hiện khụng đỳng, khụng đầy đủ nghĩa vụ HĐ

 Các yếu tố của tranh chấp HĐ:

- Cú quan hệ HĐ tồn taị giữa cỏc bờn

- Cú hành vi vi phạm nghĩa vụ HĐ

- Cú cỏc ý kiến bất đồng giữa cỏc bờn

 

 

 

ppt26 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 17/08/2016 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng thương lượng hòa giải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPHỢP ĐỒNG BẰNG THƯƠNG LƯỢNG HÒA GIẢIBIÊN SOẠN: Lê Mai HươngPHẦN IKỸ NĂNG CHUNGI. KHÁI NIỆM TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG Tranh chấp HĐ là các xung đột, mõu thuẫn phát sinh giữa các bên do việc khụng thực hiện hoặc thực hiện khụng đỳng, khụng đầy đủ nghĩa vụ HĐ Các yếu tố của tranh chấp HĐ:- Cú quan hệ HĐ tồn taị giữa cỏc bờn- Cú hành vi vi phạm nghĩa vụ HĐ- Cú cỏc ý kiến bất đồng giữa cỏc bờnII. CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT TCHĐNGHIÊN CỨU SƠ BỘ HỒ SƠ VỤ TRANH CHẤP THỎA THUẬN VỀ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝNGHIÊN CỨU CHI TIẾT HỒ SƠ - LỰA CHỌN HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPTHẢO LUẬN VỚI KHÁCH HÀNG VỀ PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPTỔ CHỨC THƯƠNG LƯỢNG, (HOẶC HOÀ GIẢI, KHỞI KIỆN RA TOÀ ÁN, TRỌNG TÀI)II.1 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ II.2 THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG DVPL1. HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHỎP LÝ2. TỚNH PHỚ TVPL + PHỚ DVPL KHỎC3. CỎC CHI PHỚ KHỎCKẾT LUẬN, NHẬN ĐỊNH SƠ BỘ VỀ NỘI DUNG VỤ VIỆCTỚNH CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CỤNG VIỆC, THỜI GIAN, NHÕN SỰ ĐỂ XỬ LÝ CỤNG VIỆC (DỰ KIẾN )II.3 NGHIÊN CỨU CHI TIẾT Xác định tính chất pháp lý của hợp đồngXác định vấn đề pháp lý Hiệu lực hợp đồngVấn đề mấu chốt của hồ sơ: HĐ vô hiệu? Vi phạm nghĩa vụ nào? Có thiệt hại xảy ra không? Dễ chứng minh thiệt hai? Vi phạm hỗn hợpTìm và nghiên cứu luật áp dụngDiễn biến của quá trình tranh chấp giữa các bên; quan điểm của các bên về vi phạm hợp đồng; yêu cầu của các bênĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾUCơ sở pháp lý của yêu cầu của KH trong tranh chấp (Cực kỳ lưu ý thực tiễn xét xử)Các yếu tố tố tụng: Thời hiệu khởi kiện, kiện ở đâu, thời gian tranh tụng, chi phí tố tụng, khả năng thi hành ánCác yếu tố khác có thể gây áp lực cho KH hoặc phía bên kia (uy tín, danh tiếng,)II.3 LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNGCác hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng, ưu, nhược điểm của các hình thức đó và khả năng áp dụng trong giải quyết tranh chấp hợp đồngPhương án được lựa chọn và cách thức tiến hànhII.3.1 CÁC HÌNH THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG Thương lượng Trung gian hoà giải Trọng tài Toà ỏnTHƯƠNG LƯỢNG Thương lượng là việc cỏc bờn tranh chấp tự thỏa thuận với nhau để lựa chọn giải phỏp chấm dứt xung đột đó phỏt sinh giữa họ Cỏc dấu hiệu phỏp lý của thương lượng- Tự cỏc bờn thỏa thuận để tỡm kiếm giải phỏp trờn tinh thần tự nguyện- Khụng cú sự hỗ trợ của người thứ ba ngoài tranh chấp- Cỏc bờn phải tự nguyện thi hành phương ỏn hoà giải đó lựa chọnLỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA THƯƠNG LƯỢNG Lợi thế- Giải quyết tranh chấp nhanh chúng, chi phớ thấp- Duy trỡ được quan hệ hợp tỏc - Khụng bị lộ bớ mật kinh doanh, khụng ảnh hưởng uy tớn cỏc bờn Hạn chế- Phương ỏn thoả thuận mà cỏc bờn đạt được khụng mang tớnh cưỡng chế thi hành- Một bờn khụng thiện chớ dễ lợi dụng thương lượng để trỡ hoón hoặc trốn trỏnh việc thực hiện nghĩa vụTRUNG GIAN HOÀ GIẢI Trung gian hoà giải là việc cỏc bờn TC thỏa thuận với nhau để tỡm kiếm giải phỏp chấm dứt xung đột dưới sự hỗ trợ, giỳp đỡ của người thứ ba Cỏc dấu hiệu phỏp lý của thương lượng Tự cỏc bờn lựa chọn giải phỏp, người trung gian khụng đưa ra phỏn quyết, trừ khi được cỏc bờn yờu cầu Cú sự tham gia của người thứ ba để hỗ trợ cỏc bờn lựa chọn giải phỏpCÁC HÌNH THỨC TRUNG GIAN HOÀ GIẢI Hoà giải ngoài tố tụng Hoà giải trong tố tụngLỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRUNG GIAN HOÀ GIẢI Lợi thế Cú cỏc lợi thế như thương lượng Cú sự hỗ trợ của người trung gian nờn cỏc bờn dễ đạt được phương ỏn hoà giải hơn việc tự thương lượng Hạn chế Cú cỏc bất lợi như thương lượng Phải mất chi phớ cho người trung gianTRỌNG TÀI Là phương thức giaỉ quyết tranh chấp HĐ được thực hiện trờn cơ sở tự nguyện của cỏc bờn TC Được quyền đưa ra phỏn quyết cuối cựng, nếu cỏc bờn khụng hoà giải được với nhau Phỏn quyết mang tớnh cưỡng chế thi hành đối với cỏc bờn LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA TRỌNG TÀI Lợi thế Giải quyết TC nhanh chúng, chớnh xỏc Ít ảnh hưởng đến bớ mật KD, uy tớn cỏc bờn Phỏn quyết mang tớnh cưỡng chế thi hành Chi phớ thấp Khụng đại diện cho quyền lực tư phỏp của Nhà nước nờn rất thớch hợp để giải quyết cỏc TC cú yếu tố nước ngoài Hạn chế Cú một số bất lợi như thương lượng Phải mất chi phớ cho người trung gianCÁC LƯU Ý KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI Thẩm quyền của trọng tài Tư cỏch tham gia thủ tụng trọng tài của LS Lựa chọn hỡnh thức trọng tài Thoả thuận trọng tài Thủ tục trọng tài Cỏc biện phỏp hỗ trợ tư phỏp đối với trọng tàiTHỰC TIỄN TRỌNG TÀI Ở VIỆT NAMThực tiễn trọng tài Việt NamNhững lưu ý khi lựa chọn trọng tài. Soạn thảo điều khoản trọng tài TOÀ ÁNMột trong những hình thức giải quyết tranh chấp hợp đồng do luật địnhThủ tục kéo dài (nhiều cấp xét xử)Xét xử công khaiTốn kém thời gian và tiền bạcTA thường là sự lựa chọn cuối cùng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp HĐToà ánHoà giải Thương lượng Trọng tài Giải quyết hoà bình II.3.2 PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNHII.4 THẢO LUẬN VỚI KHÁCH HÀNG VỀ PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤPII.5 TỔ CHỨC THƯƠNG LƯỢNG [HOÀ GIẢI, KHỞI KIỆN RA TOÀ ÁN, TRỌNG TÀI]THỦ TỤC TIẾN HÀNH THƯƠNG LƯỢNG Làm rừ mục đớch khỏch hàng muốn đạt được Phõn tớch lợi thế và bất lợi của từng bờn tranh chấp Dự kiến cỏc tỡnh huống và lờn phương ỏn hoà giải Trao đổi thụng tin, đề xuất giải phỏp Tổ chức đàm phỏn trực tiếp (nếu cần thiết) Lập biờn bản hoà giải khi đạt được phương ỏn Giỏm sỏt việc thực hiện phương ỏn hoà giảiTHỦ TỤC TIẾN HÀNH TRUNG GIAN HOÀ GIẢI Cỏc bờn chỉ định người trung gian Người trung gian tiếp cận riờng với từng bờn để làm rừ tỡnh tiết và mục đớch cỏc bờn muốn đạt được Phõn tớch lợi thế và bất lợi của từng bờn Trao đổi thụng tin, đề xuất giải phỏp Tổ chức đàm phỏn trực tiếp (nếu cần thiết) Lập biờn bản hoà giải Giỏm sỏt việc thực hiện phương ỏn hoà giảiPHẦN II THỰC HÀNH Tình huống 1: Tranh chấp HĐ góp vốnTình huống 2: Chấm dứt HĐ thuê trụ sởTình huống 3: Chấm dứt HĐ lao độngTình huống 4: Tranh chấp HĐ gia côngTình huống 5: Tranh chấp HĐ nhờ mua nhà

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptfile_goc_769426_7003.ppt
Tài liệu liên quan