Giáo án Đại số lớp 9 - Tiết 464: Hàm số y = ax^2( a#0)

A.Mục tiêu

1. Kiến thức : HS cần nắm vững các nội dung sau :

o Thấy được trong thực tế các hàm số có dạng

y=ax2(a#  0)

o Tính chất và nhận xét về hàm số y=ax2(a # 0)

2. Kĩnăng : HS biết cách tính giá trị hàm số tương

ứng với giá trị cho trước của biến.

3. Thái độ : HS thấy được liên hệ giữa toán học với

thực tế, yêu thích môn toán.

pdf6 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 22/11/2013 | Lượt xem: 594 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án Đại số lớp 9 - Tiết 464: Hàm số y = ax^2( a#0), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đại số lớp 9 - Tiết 47 Hàm số y = ax2 (a 0) A.Mục tiêu 1. Kiến thức : HS cần nắm vững các nội dung sau : o Thấy được trong thực tế các hàm số có dạng y=ax2(a 0) o Tính chất và nhận xét về hàm số y=ax2(a 0) 2. Kĩ năng : HS biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến. 3. Thái độ : HS thấy được liên hệ giữa toán học với thực tế, yêu thích môn toán. B. chuẩn bị : - GV: Nội dụng theo yêu cầu bài học, các phương tiện dạy học cần thiết - HS: Đủ SGK, đồ dùng học tập và nội dung theo yêu cầu của GV C. Tiến trình dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 : Đặt vấn đề và giới thiệu chương (3p) Hoạt động 2 : (10p) Yêu cầu 1 HS đọc ví dụ mở đầu trong SGK Nhìn vào bảng hãy cho biết cách tính S ? Nếu thay S,t,5 bởi y,x,a thì ta có công thức nào ? 1. Ví dụ mở đầu Đọc ví dụ t 1 2 3 4 S 5 20 45 80 S1 = 5.12 = 5 S2 = 5.22 = 20,… S = 5.t2 Ta có y = ax2 Làm ?1 điền vào ô trống : -5 5 8 6 4 2 h x  = 2x2 Trong thực tế ta còn gặp các công thức khác dạng như trên như : Diện tích hình vuông S =a2 Diện tích hình tròn S= 2R …, chúng được gọi là hàm số y = ax2(a 0). Hoạt động3 : (22p) Đưa ra ?1 , yêu cầu học sinh làm Yêu cầu HS làm ?2 2.Tính chất của hàm số y = ax2(a0). x - 3 -2 -1 0 1 2 3 Y=2 x2 1 8 8 2 0 2 8 18 x -3 -2 -1 0 1 2 3 Y=- 2x2 - 18 -8 -2 0 -2 -8 - 18 Từ đó ta có tính chất sau (sgk) Yêu cầu HS đọc lại tính chất . Yêu cầu HS làm ?3 theo nhóm Hàm số y=ax2 có giá trị lớn nhất , nhỏ nhất là bao nhiêu ? khi đó x =? Yêu cầu HS làm ?4 Làm ?2 Đọc lại tính chất Làm ?3 theo nhóm -đối với hàm số y=2x2 thì khi x 0 thì giá trị của y luôn dương , nếu x=0 thì y=0 -đối với hàm số y=-2x2 thì khi x0 thì giá trị của y luôn âm , nếu x=0 thì y=0 Đại diện nhóm trình bày bài Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 2 hàm số trên là 0 Khi x=0 Làm ?4 x -3 -2 -1 0 1 2 3 y= 21 x 2 1 4 2 2 1 2 0 1 2 2 14 2 x -3 -2 -1 0 1 2 3 y= - 21 x 2 - 1 4 2 -2 1 2  0 1 2  -2 14 2  Nêu nhận xét : 1 a 2  >0 nên y>0 với mọi x 0; y=0 khi x=0. 1 a 2   <0 nên y<0 với mọi x 0; y=0 khi x=0. Hoạt động 4: Củng cố kiến thức-Hướng dẫn về nhà (10p) Phát biểu tính chất hàm số y = ax2 Làm bài tập 1SGK  Bài tập về nhà : 2,3(sgk),1,2(sbt)  Hướng dẫn bài 3 : F=av2 Và Fv a 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf54_0828.pdf
Tài liệu liên quan