Giáo án địa lý lớp 10 - Bài :vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố ngành dịch vụ

I- MỤC TIÊU:

Sau bài học, học sinh cần:

1. Về kiến thức

- Biết được cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ.

- Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội tới sự

phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

- Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới.

2. Về kĩ năng

- Biết đọc và phân tích lược đồ về tỷ trọng các ngành dịch vụ

trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới.

- Xác định được trên bản đồ các trung tâm dịch vụ lớn trên thế

giới.

pdf7 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 15/11/2013 | Lượt xem: 817 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án địa lý lớp 10 - Bài :vai trò, đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố ngành dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ I- MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh cần: 1. Về kiến thức - Biết được cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ. - Hiểu được ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế - xã hội tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ. - Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới. 2. Về kĩ năng - Biết đọc và phân tích lược đồ về tỷ trọng các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới. - Xác định được trên bản đồ các trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới. II- THIẾT BỊ DẠY HỌC: - Một số hành ảnh về hoạt động của ngành dịch vụ - Sơ đồ SGK III - PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Nêu vấn đề - Đàm thoại - Thảo luận III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1- Ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Giáo viên giới thiệu bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính - Hoạt động 1: Học sinh nhắc lại 3 khu vực lao động của dân số - Kể một số ngành không thuộc về khu vực 1, khu vực 2 I- Cơ cấu, vai trò của ngành dịch vụ 1- Cơ cấu: - Bao gồm: + Dịch vụ kinh doanh + Dịch vụ tiêu dùng - Hình thành khái niệm ngành dịch vụ - Hoạt động 2: Học sinh dựa vào sách giáo khoa, thảo luận về các ngành dịch vụ. Nêu sự khác nhau về các ngành này - Hoạt động 3: Với cơ cấu như vậy, ngành dịch vụ có vai trò gì ? + Dịch vụ công 2- Vai trò - Thúc đẩy các ngành sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế - Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm - Khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành tựu của khoa học. - Trên thế giới hiện nay, cơ cấu lao động của ngành dịch vụ tăng - Tập trung chủ yếu ở các nước - Hoạt động 4 (chia nhóm): + Nhóm 1: Phân tích ảnh hưởng, tìm ví dụ nhân tố 1 + Nhóm 2: Nhân tố 2 + Nhóm 3: Nhân tố 3 + Nhóm 4: Nhân tố 4 + Nhóm 5: Nhân tố 5 + Nhóm 6: Nhân tố 6 - Giáo viên bổ sung củng cố phát triển: Hoa Kỳ 80% ; Tây Âu 50 - 79% II- Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố, phát triển ngành dịch vụ: 1- Trình độ phát triển và năng suất lao động xã hội: Đầu tư, bổ sung lao động dịch vụ Ví dụ: 2- Quy mô, cơ cấu dân số: Nhịp điệu cơ cấu dịch vụ Ví dụ: 3- Phân bố dân cư, mạng lưới quần cư ---> mạng lưới ngành dịch vụ 4- Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán: Hình thức tổ chức - Hoạt động 5 (cá nhân): Học sinh dựa vào hình 35, nhận xét về tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước. - Lấy ví dụ chứng minh trên lược đồ - Học sinh nêu đặc điểm phân bố ngành dịch vụ ở một số nước, mạng lưới dịch vụ. Ví dụ: 5- Mức sống, thu nhập thực tế: Sức mua, nhu cầu dịch vụ. Ví dụ: 6- Tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, cơ sở hạ tầng du lịch - Sự phát triển, phân bố ngành dịch vụ Ví dụ: III- Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới: - Ở các nước phát triển, ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao (60%), nước đang phát triển (50%) trong một nước. - Giáo viên bổ sung củng cố - Các thành phố cực lớn chính là các trung tâm dịch vụ lớn. - Ở mỗi nước lại có các thành phố chuyên môn hóa về một số loại dịch vụ - Các trung tâm giao dịch thương mại hình thành trong các thành phố lớn. - Việt Nam 4- Kiểm tra đánh giá: Chọn câu trả lời đúng: 1- Dịch vụ là ngành: a/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới. b/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển. c/ Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP của các nước phát triển. 2- Nhân tố ảnh hưởng đến mạng lưới dịch vụ là: a/ Phân bố dân cư, mạng lưới quần cư b/ Mức sống, thu nhập thực tế c/ Tài nguyên thiên nhiên 5- Hoạt động nối tiếp: Làm bài tập sách giáo khoa.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvai_tro1_1522.pdf