Giáo án địa lý lớp 7 - Bài: ĐÔ THỊ HOÁ Ở ĐỚI ÔN HOÀ

I –Mục tiêu:

1) Kiến thức:

- Hiểu được những đặc điểm cơ bản của ĐTH ở đới ôn hoà (phát

triển về số lượng , về chiều rộng và chiều sâu , liên kết với nhau

thành chùm đô thị hoặc siêu đô thị , phát tiển đô thị có qui

hoạch.

-Nắm được những vấn đề nảy sinh trong quá trình ĐTH ở các

nước phát triển và cách giải quyết .

2) Kĩ năng:

Nhận biết ĐT cổ và ĐT mới qua ảnh.

pdf4 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 15/11/2013 | Lượt xem: 828 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án địa lý lớp 7 - Bài: ĐÔ THỊ HOÁ Ở ĐỚI ÔN HOÀ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÔ THỊ HOÁ Ở ĐỚI ÔN HOÀ I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Hiểu được những đặc điểm cơ bản của ĐTH ở đới ôn hoà (phát triển về số lượng , về chiều rộng và chiều sâu , liên kết với nhau thành chùm đô thị hoặc siêu đô thị , phát tiển đô thị có qui hoạch. - Nắm được những vấn đề nảy sinh trong quá trình ĐTH ở các nước phát triển và cách giải quyết . 2) Kĩ năng : Nhận biết ĐT cổ và ĐT mới qua ảnh. II – Đồ dùng dạy học : - BĐ DS TG và hình ảnh 1 vài đo thị lớn ở các nước phát triển . - Các hình 16.1  16.4 III – Phương pháp : đàm thoại , phân tích , nhóm . IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT bài cũ : Câu 1, 2 SGK trang 52 3) Giảng : Hoạt động 1 : ĐÔ THỊ HOÁ Ở MỨC ĐỘ CAO Hoạt động dạy và học Ghi bảng HS đọc SGK phần I Quan sát hình 16.1, 16.2  Thảo luận và trao đổi : ? Hãy nêu các đặc điểm cơ bản của vùng ĐTH cao ? ? Nêu và chỉ trên BĐ tên 1 số siêu ĐT phát triển ở đới ôn hoà . GV hướng d6ãn HS phân biệt ĐT cổ và ĐT mới I - ĐÔ THỊ HOÁ Ở MỨC ĐỘ CAO : - Hơn 75% DC đới ôn hoà sống trong các ĐT. - Sự phát triển các ĐT được tiến hành theo qui hoạch. - Nhiều ĐT mở rộng kết nối với nhau thành chuổi ĐT hoặc chùm ĐT. - ĐT phát triển cả về chiều rộng , chi6èu cao và chiều sâu. - Tên 1 số siêu ĐT lớn : NewYork, Tokyo , Paris,… - Lối sống ĐT đã trở nên phổ biến . Hoạt động 2 : CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐÔ THỊ Chia 3 nhóm : N1 : việc tập trung dân quá đông vào các đô thị , các siêu đô thị sẽ làm nảy sinh những vấn đề gì đối với MT N2 : có quá nhiều phương tiện GT trong các đô thị sẽ có ảnh hưởng gì tới môi trường ? N3 : Dân đô thị tăng nhanh thì việc giải quyết nhà ở trong các đô thị sẽ như thế nào ? II - CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐÔ THỊ : - Sự phát triển nhanh các ĐT đã phát sinh nhiều vấn đề nan giải : ô nhiễm MT , ùn tắc GT. - Hiện nay nhiều nước được qui hoạch lại ĐT theo hướng “ phi tập trung” : xây doing nhiều TP vệ tinh , chuyển dịch các HĐ CN , DV đến - HS quan sát hình 16.3 , 16.4 để trả lới cho các câu hỏi trên . - Như vậy vấn đề đặt ra cho ĐTH ở đới ôn hoà cũng là những vấn đề mà nước ta cần quan tâm khi lập quy hoạch xây doing phát triển 1 đô thị . - HS dựa vào SGK nêu 3 giải pháp cơ bản của ĐTH phi tập trung. các vùng mới để giảm áp lực cho các ĐT. 4) Củng cố : Câu 1, 2 SGK trang 55 5) Dặn dò : - Đọc trước bài 17 - Học bài 16

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdo_thi_hoa_o_doi_on_hoa_9483.pdf