Giáo án địa lý lớp 9 -Ôn tập học kì ii

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức:

- Oân tập các kiến thức về các vùng kinh tế Đông Nam Bộ,

đồng bằng sông Cửu Long,Kinh tế biển đảo, địa lí địa phương

tỉnh nam Định.

2. Về kĩ năng:

- Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ , phân tíchsố liệu thống kê,

vẽ biểu đồ, thu thập và sử lí tài liệu.

3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước

pdf5 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 14/11/2013 | Lượt xem: 725 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án địa lý lớp 9 -Ôn tập học kì ii, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP HỌC KÌ II I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - Oân tập các kiến thức về các vùng kinh tế Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long,Kinh tế biển đảo, địa lí địa phương tỉnh nam Định. 2. Về kĩ năng: - Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ , phân tích số liệu thống kê, vẽ biểu đồ, thu thập và sử lí tài liệu. 3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - Bản đồ các vùng kinh tế Việt Nam - bản đồ tự nhiên tỉnh Nam Định III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ 2. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính ? Nêu vị trí địa lí Đông Nam I. Lí thuyết Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Bộ ? ĐNB có những điều kiện thuận nào để phát triển kinh tế? ? Trình bày đặc điểm tự nhiên? ? Dân cư xa hội của vùng này có đặc điểm gì? ? Tình hình phát triển knh tế?Kể tên cacù trung tâm kinh tế của vùng ? Tại sao TP HCM là trung tâm kinh tế văn hoá xã họi lớn nhất cả nước ? Giới thiệu ngắn gọn vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ vùng ĐBSCL 1. Vùng Đông Nam Bộ - Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ - Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên - Dân cư xã hội - Tình hình phát triển kinh tế - Các trung tâm kinh tế 2. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ - Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên - Dân cư xã hội - Tình hình phát triển kinh tế - Các trung tâm kinh tế Hoạt động của GV và HS Nội dung chính ? Đặc điẻm về điểu kiện tự nhiên và tài nguyên thien nhiên của vùng ? Dân cư vùng ĐBSCL có đặc điểm gì nổi bật? ? Đặc điểm nghành nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ của vùng? ? So sánh để thấy rõ những đặc điểm giống và khác nhau của hai vùng ĐBSH và ĐBSCL ?Trình bày đặc điểm biển và đảo Việt Nam ? Kể tên các nghành kinh tế biển của nước ta?Nêu thế mạnh kinh tế của từng nghành? ? Thực trạng ô nhiễm môi 3.Kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường - Biển và đảo VN - Các nghành kinh tế biển - Phương hướng bảo vệ tài ngyên môi trường II.Thực hành 1. Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số ở thành thị và nông thôn ở thnhf pphố HCM qua các năm và nêu nhận xét Hoạt động của GV và HS Nội dung chính trường biển nước ta hiệïn nay? Biện pháp bảo vệ? HS nhắc lai cách tiến hành một bài thưc hành vẽ biểu đồ hình tròn, hình cột, biểu đồ đường, biểu đồ miền. Biết phân tích số liệu để rút ra những nhận xét cần thiết. HS làm một số bài tập thực hành vẽ biểu đồ liên quan tới các noiä dung đã học 2. Vẽ và nhận xét biểu đồ cơ cấu kinh tế của ĐNB và cả nước 3. vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọngdiện tích, dân só, GDP của vungf kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và rút ra nhận xét 4. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng một số sản phẩmtiêu biểu của các nghành công ngiẹp trọng điểm ở ĐNB so với cả nước 5. Vẽ biểu đồthể hiện sản lượng thuỷ sản ở ĐBSCL và cả nước nêu nhận xét, 6. Vẽ và phân tích biểu đo Hoạt động của GV và HS Nội dung chính àtình hình sản xuất của nghành thuỷ sản ở ĐBSCL 7. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nghành kinh tế của Nam Định 3. Củng cố, đánh giá: - Khái quát những nội dung cơ bản của bài ôn tập - Chuẩn bị tốt cho bài kiẻm tra học kì II

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfon_tap_hoc_ki_ii_3388.pdf