Giáo án hình học -Tính chất đường phân giác của tam giác

I-MỤC TIÊU

-HS nắm được định lý về đường phân giác của tam giác.

-Biết chứng minh định lý về đường phân giác.

-áp dụng tính chất đường phân giác để làm bài tập tính toán.

II-CHUẨN BỊ

GV: Thước, bảngphụ, com pa.

HS: Thước , com pa , cách vẽ đường phân giác trong ,ngoài của tam giác

pdf5 trang | Chia sẻ: lelinhqn | Ngày: 25/11/2013 | Lượt xem: 1125 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giáo án hình học -Tính chất đường phân giác của tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC I- MỤC TIÊU - HS nắm được định lý về đường phân giác của tam giác. - Biết chứng minh định lý về đường phân giác. - áp dụng tính chất đường phân giác để làm bài tập tính toán. II- CHUẨN BỊ GV: Thước, bảng phụ, com pa. HS: Thước , com pa , cách vẽ đường phân giác trong ,ngoài của tam giác . III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút) 1) Phát biểu định lý đảo của định lý Talét ? 2) Phát biểu hệ quả của định lý Talét? HS 1: nếu 1 đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đ- ường thẳng đó song song với cạnh còn GV gọi HS nhận xét và cho điểm lại. HS 2: nếu đường thẳng cắt 2 cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một mặt phẳng mới có 2 cạnh tương ứng tỉ lệ với 3 cạnh của tam giác đã cho. HĐ2: Bài mới (35ph) GV: Nghiên cứu ?1 ở bảng phụ và vẽ hình? + So sánh các tỉ số: AB AC và DB DC + Kết quả trên còn đúng với các tam giác nhờ định lý về đường phân giác + Đọc định lý + Vẽ hình, ghi GT - KL của định lý. 1. Định lý ?1 * So sánh AB AC = DB DC HS : Vẽ hình vào phần vở ghi HS : 3 1 6 2 AB AC   1 2 DB DC  (kết quả đo) HS đọc nội dung của định lí * Định lý (SGK/65) GT:  ABC cân; A1 = A2 KL: DB DC = AB AC 3 6 => AB AC = DB DC A C B D + Tìm hướng CM của định lý? + Trình bày phần chứng minh? Sau đó GV kiểm tra vở ghi của HS + Chốt lại phương pháp chứng minh của định lý và nội dung định lý này GV: Tính chất này còn đúng với đường phân giác ngoài không? vẽ hình minh hoạ? + Kiểm tra việc tỉ lệ thức đối với phân giác ngoài của tam giác. + áp dụng các nhóm làm ?2 + Yêu cầu các nhóm trình bày lời giải sau đó chốt phương pháp HS vẽ hình HS : Kẻ Bx //AC;Bx AD ={E} CM:  ABE cân => BA = BE Hệ quả của định lý Talét BE//AC => Tỉ số Suy ra đpcm HS trình bày vào vở ghi HS : Vẫn đúng vẽ hình minh hoạ 2. Chú ý: E A1 = A2 => DB DC = AB AC (ABAC) HS hoạt động theo nhóm phần ?2 sau đó A D B C 3,5 7,5 x y A B C D’ đưa ra kết quả ?2 a) 3,5 7 7,5 15 x y   b) x = (7.y): 15 = 7/3 HS chữa bài + Tương tự ?2 1 em lên bảng làm ?3 + Chữa và chốt lại nội dung của tính chất phân giác HS trình bày ở phần ghi bảng ?3: D1 = D2 3 5 5,1 8,5      EH DE HF HF DF HF Vậy x = EH + HF = 3 +5,1 = 8,1 Hoạt động 3: Củng cố (4 phút) GV: - Nhắc lại tính chất phân giác, vẽ hình minh hoạ? Bài tập 15/67 SGK HS đứng tại chỗ làm phần a, cả lớp cùng làm phần b, một HS lên ?3. Tính x trong hình vẽ sau P N M Q 6,2 12,5 x 8,7 3 H D E F 5 8,5 x bảng chữa, cả lớp nhận xét sửa chữa Hoạt động 4: Giao việc về nhà ( 1 phút) - Học thuộc định lý theo SGK - BT 16,17/ tr67 SGK A D M E C B * Hướng dẫn bài17: áp dụng tính chất đường phân giác vào hai tam giác AMB và AMC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftinh_chat_d_2989.pdf
Tài liệu liên quan