Giáo án Thể dục lớp 4 - Cả năm

PHÂN PHỐI CHƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 4

 

TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY

 

1 1 Giới thiệu chơng tŕnh – Tṛ chơi” Diệt các con vật có hại”

2 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.- TC “Nhóm 3 nhóm 7”

 

2 3 Dàn hàng ngang, dồn hàng – Tṛ chơi ” Qua đờng lội”

4 Dàn hàng ngang, dồn hàng – Tṛ chơi ” Nhanh lên bạn ơi”

 

3 5 Đội h́nh đội ngũ – Tṛ chơi “Kéo ca lừa xẻ”

6 Đội h́nh đội ngũ. – Tṛ chơi “ Bịt mắt bắt dê”

 

4 7 Đội h́nh đội ngũ – Tṛ chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau

8 Đội h́nh đội ngũ – Tṛ chơi: Bỏ khăn.

 

5 9 Đội h́nh đội ngũ – Tṛ chơi: Bịt mắt bắt dê.

10 Đội h́nh đội ngũ. – Tṛ chơi “ Bỏ khăn”

 

6 11 Đội h́nh đội ngũ. – Tṛ chơi “Kết bạn”

12 Đội h́nh đội ngũ. – Tṛ chơi “Ném trúng đích”

 

7 13 Đội h́nh đội ngũ. – Tṛ chơi “Kết bạn”

14 Đội h́nh đội ngũ. – Tṛ chơi “Ném trúng đích”

 

8 15 Kiểm tra đội h́nh đội ngũ.

16 Bài thể dục – Tṛ chơi: Nhanh lên bạn ơi.

 

9 17 Bài thể dục – Tṛ chơi: Nhanh lên bạn ơi.

18 Bài thể dục – Tṛ chơi: Con cóc là cậu ông trời

 

10 19 Bài thể dục – Tṛ chơi: Con cóc là cậu ông trời

20 Bài thể dục – Tṛ chơi: Nhảy ô tiếp sức.

 

11 21 Bài thể dục – Tṛ chơi: Nhảy ô tiếp sức.

22 Kiểm tra 5 động tác bài thể dục – Tṛ chơi: Kết bạn

 

12 23 Bài thể dục – Tṛ chơi: Mèo đuổi chuột.

24 Bài thể dục – Tṛ chơi: Mèo đuổi chuột.

 

13 25 Bài thể dục – Tṛ chơi: Chim về tổ.

26 Ôn bài thể dục – Trò chơi: Chim về tổ.

 

14 27 Ôn bài thể dục – Trò chơi: Đua ngựa.

28 Ôn bài thể dục – Trò chơi: Đua ngựa.

 

15

29 Ôn bài thể dục – Trò chơi: Thỏ nhảy.

30 Kiểm tra bài thể dục.

 

16 31 Ôn tập các bài tập RLTT và kỹ năng vận động cơ bản và - TC

32 Ôn tập các bài tập RLTT và kỹ năng vận động cơ bản và. – TC

 

17 33 Ôn tập các bài tập RLTT và kỹ năng vận động cơ bản và - TC.

 

doc56 trang | Chia sẻ: maiphuongzn | Ngày: 15/07/2013 | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 4 - Cả năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTPLop4.doc
Tài liệu liên quan